Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2017. májusi hírlevél – Van választási lehetőségünk

Kedves Barátom!

Olykor-olykor valószínűleg már támadt ilyen gondolatod: Elhiszem az Igét, és mindent megteszek, amit csak tudok, ám a dolgok mégsem alakulnak jól. Ezt én is megtapasztaltam – személyesen a saját életemben és számos embernél, akik felé szolgáltam. Akkor mi a probléma? Valójában nagyon sok probléma van, de szerintem a legtöbbjük összefoglalható Jézus szavaival a Márk 7,13-ból:

Így teszitek semmivé az Isten beszédét hagyományotokkal.

Milyen megdöbbentő megállapítás! A helytelen tanítások – különösen a téves vallásos tanok –semmivé teszik Isten Igéjét. Az Úrtól kapott legjelentősebb kijelentésem arra vonatkozik, hogy újítsam meg az elmémet a gyülekezetben tanult régi gondolkodásmódomból. Amint megváltam a hagyományoktól, Isten Igéjének őszinte egyszerűsége szabaddá tett.

Az egyik Gospel Truth szemináriumon az Úr úgy vezetett, hogy cáfoljak meg egy sor emberi tradíciót, ami hiábavalóvá teszi Isten Igéjét. Nehéz feladat volt; még sok teljes evangéliumi hívő érzéseit is sértette. Próbáltam a lehető legfinomabb lenni, de nincs finom módja e szent és sérthetetlen nézetek lerombolásának. Egyszerűen meg kell tenni, és számolni kell a vele járó következményekkel. Tehát pontosan így tettem, és nagyon hatékony volt! Az előadások során sok különféle kérdéssel foglalkoztam, de ebben a hírlevélben helyhiány miatt csak egyet említhetek.

Úgy vélem, Krisztus Testében ma az egyik legtévesebb tanítás az, hogy mindent Isten irányít. Ezt általában kétféleképpen adják elő: Istentől ered minden, vagy Sátántól származnak a rossz dolgok, de neki Isten jóváhagyására van szüksége a „piszkos munka” elvégzése előtt.

Ez a tan láthatóan eluralkodott Krisztus Testében. Olyan mélyen meggyökerezett, hogy sokan visszautasítják a mondanivalómat, mielőtt még egyáltalán hallanák. Számukra ez a nézet egyszerűen sérthetetlen: olyan, mint a szent tehén. Csakhogy a „szent tehénnek” meg kell halnia. Vagy megölik, vagy ez öli meg Isten Igéjének erejét az életükben.

Látszólag teljesen logikus, hogy mindent Isten irányít, hiszen Ő Isten és mindenható. Mindent megtehet, amit csak akar.

Egyetértek azzal, hogy Isten szuverén, ha a szuverén szót az értelmező szótár meghatározása szerint használjuk. Az American Heritage Dictionary definíciója a következő: “1. Autonóm, önálló, független. 2. A legmagasabb ranggal vagy hatalommal rendelkezik. 3. Mindent megelőző, mindenki fölött álló, első számú.” A szuverén latin eredetű szó, melynek jelentése: fölött (AHD). Mindezekkel a meghatározásokkal egyetértek. Isten valóban ilyen, sőt még több. A vallásos hagyomány azonban a szuverén szót újraértelmezte azzal a jelentéssel, hogy Isten „abszolút uralmat” gyakorol. Ezt teljesen visszautasítom!

Nem Isten az, aki tönkreteszi az életünket. Van választási lehetőségünk.

Az 5Mózes 30,19 így szól:

Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess, te is, és utódaid is.

Azzal az állítással, hogy nincs választási lehetőségünk, valójában azt mondjuk, hogy nem vagyunk hajlandók személyes felelősséget vállalni a körülményeinkért. Ha úgy hisszük, nem vagyunk felelősek, azzal hatástalanítjuk Isten Igéjét.

Az Ige azt mondja, hogy válasszunk az élet és a halál között; tehát van döntési lehetőségünk. Még Isten is segített nekünk; megmondta, hogy melyiket válasszuk: az életet.

Az a legravaszabb hazugság, amit Sátán valaha is elhintett elsősorban a Gyülekezet által, hogy az emberek az ő munkáját Isten munkájaként fogadják el. Véleményem szerint Krisztus Testében ez a legtévesebb tanítás. Ha valóban úgy hiszed, hogy mindent Isten irányít, akkor miért tennél bármit is? Miért imádkoznál? Miért tanulmányoznád az Igét? Miért állnál ellen? Csak egyél, igyál és örvendezz, holnap úgyis meghalsz, és amit Isten akar, az meglesz.

A Jakab 4,7 azonban kijelenti:

Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Figyeld meg, hogy vannak dolgok Istentől, melyeknek engedelmeskedned kell, és vannak dolgok az ördögtől, amiknek ellene kell állnod. Nem mindent Isten irányít.

A vallás felvett egy áldozati gondolkodásmódot, mert ezzel lehet a legkönnyebben igazolni a kudarcot. A Gyülekezet nem tud hatékony segítséget nyújtani az embereknek a betegség és az anyagi problémák legyőzésében, ezért kitalálták azt a sérthetetlen elgondolást, hogy Isten mindent okkal enged meg.

Nem Isten engedi meg a rossz dolgokat az életedben. Ugyanaz az erő él minden hívőben, ami Krisztust feltámasztotta a halálból (Efézus 1,19-20), Isten pedig azt várja tőled, hogy ellenállj az ördögnek, és vedd birtokba, amit Jézus által már biztosított a számodra.

Killing Sacred Cows (A szent és sérthetetlen tévhitek lerombolása) című sorozatomban többet tanítok erről a témáról és más téveszmékről, amik megbénítják Krisztus Testét. Ez a tanítás most elérhető az Encounter Grace (Találkozás a kegyelemmel) című nagyobb csomag részeként (csak angol nyelven).

Jamie és én szeretünk, és azt akarjuk, hogy átvedd Isten minden áldását. Az új tanítássorozat segítségével megteheted.

Áldás vagy!

Andrew és Jamie