2017. novemberi hírlevél – Tanítványság: Út a szabadsághoz

Kedves Barátunk!

Semmiképpen nem lehet óvatosan megközelíteni a mostani hírlevél témáját, tehát teljesen nyílt és egyenes leszek. A tanítványságról szeretnék beszélni. Tudom, hogy ez nem mindig kedvelt téma, mivel sokszor félreértik. Mégis igazából erre van szükség Krisztus Testében. Tanítványoknak kell lennünk: Jézus tanulóinak. Ha ezt megértenék a hívők, az garantáltan átformálná az életüket. Ha tanítványok lennének, nem küzdenének azokkal a problémákkal, amelyekkel most. Vannak, akik próbálnak elvenni dolgokat Istentől és valamelyik területen megszabadulni, de nem tanítványok.

Figyeld meg a János 8,31-32-t:

„Azt mondta erre Jézus a benne hívőkké lett zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én igémben, valóban tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. (Kecskeméthy)

Itt Jézus kijelentette, hogy vannak, akik hisznek benne, de mégsem tanítványok. Hogy valaki valóban tanítvány legyen – vagyis igazi tanítvány –, ahhoz meg kell maradnia Jézus Igéjében.  Aztán Jézus az igazság megismeréséről beszélt. Gyakran hallhatod az emberektől, hogy az igazság szabaddá tesz; de csak az az igazság, amit ismersz. És csak akkor leszel tanítvány, ha megmaradsz az Igében.

A Máté 28,19-20-ban olvashatjuk a nagy missziós parancsot, az utolsó beszédek egyikét, melyet Jézus a mennybemenetele előtt mondott:

„Elmenvén tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében és tanítsátok meg őket, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világnak végezetéig! Ámen!” (Raffay Sándor)

A 19. versben a tanítani fordítású görög szó a matheteuó, mely azt jelenti: tanulónak lenni, tanítvánnyá tenni (Strong Konkordancia). Sok embernek negatív képe van a tanítványságról. Arra emlékezteti őket, amikor iskolába kellett járniuk, ott kellett ülniük az órákon, dolgozatot kellett írniuk és hasonlók. Tanulónak vagy tanítványnak lenni: ebbe beletartozik a fegyelmezés. De tudod mit? A fegyelmezés révén ismeretet kaptál. Az ismeret pedig képességet adott. Ez így volt akkor és így van ma is. Az ismeret képessé tesz, hogy elvégezz olyan dolgokat, amelyeket nem tudnál, ha nem ismernéd az igazságot. Valójában ez az, ami szabaddá tesz. Ha tehát beteg vagy, szegény, rémült, lehangolt vagy csüggedt, akkor ismeretbeli problémád van. Nem vagy tanítvány. A tanítványság szabaddá tesz.

Tudom, hogy ez némelyek számára bántó lehet, de ha van az életedben olyan terület, ahol nem vagy szabad, annak az az oka, hogy valójában nem tanultad meg a helyes dolgokat az Atyáról. Például a 2Péter 1,2 így szól:

„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által.” (KSZE)

Vannak, akik békességért imádkoznak, pedig ez az ige azt mondja, hogy a békesség az ismeret által jön. A következő vers így folytatódik:  „…az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket” (KSZE). A minden szó azt jelenti: minden. Mindenre vonatkozik. Magában foglalja a gyógyulást, a jólétet, az örömöt, a békességet, a látást stb. Mindent megkaptunk „az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott”  (2Péter 1,3 – KSZE). A következő vers kijelenti, hogy ez által a megismerés által Isten „a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket” (2Péter 1,4 – KSZE). Tehát mindez összekapcsolódik.

Minden, amit mondok, szerepel az Igében, a legtöbb keresztény mégsem tudja, mert nem tanítvány. Azzal töltik az egész idejüket, hogy áldást, gyógyulást és jólétet kérjenek Istentől, pedig Ő már megadta. Azért viselkednek így, mert nem jelentek meg a tanórákon. Nem újították meg az értelmüket. Az új gondolatok és viszonyulások nem töltődnek belénk csak úgy, amikor újjászületünk. Noha a szellemünk Istentől születik, az elménket újra kell programoznunk: ez a tanítványság folyamata. „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata – fogalmazza meg a Róma 12,2 (Károli 2011). Mivel számos hívő nem tanítvány és nem újította meg az értelmét, bizonyos értékeik és hozzáállásuk még mindig az ördögtől van. Emiatt nehéz átvenniük Isten áldásait és szabaddá válniuk.

Ez egy másik ponthoz vezet, amiről már szóltam: az Egyház azért nem gyakorol olyan hatást, amilyet kellene, mert az emberek újjászületésére tesszük a hangsúlyt és nem a tanítvánnyá  tételükre. Ezért csak kevesen értik meg Isten igazságait. Nagyon kevesen maradnak meg az Igében addig, míg szabaddá válnak. Jézus azonban azt mondta, hogy tegyük tanítványokká az embereket, „és tanítsátok meg őket, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam nektek” (Máté 28,20 – Raffay Sándor). Megtanítani valakit mindarra, amit Jézus parancsolt, éppen olyan fontos, mint a megtérésről és az üdvösségről beszélni nekik. Ez egy mélyreható állítás, de teljesen igaz.

Ebben a hírlevélben csak a jéghegy csúcsát érintettem. Ez egy nagyon fontos téma. Isten azt akarja, hogy felnőjünk. Azt akarja, hogy tanítványok legyünk. Mindezt részletesen kifejtem legújabb – Discipleship: The Path to Freedom című – tanításomban (csak angol nyelven érhető el).

Jamie és én szeretünk téged, és azt szeretnénk, hogy megismerd az igazságot, mert az igazság valóban szabaddá tesz!

Áldott vagy!

 Andrew és Jamie

 

Vélemény, hozzászólás?