Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2018. augusztusi hírlevél – Isten azt akarja, hogy egészséges legyél!

Földi szolgálata során Jézusnak olyan volt a csoda, mint a vacsorát jelző csengő: felhívta vele az emberek figyelmét. Ezzel bizonyította, hogy megbocsáthatja a bűnöket (Márk 2,10-12), Isten pedig így hitelesítette Őt és az üzenetét (Zsidó levél 2,3-4). Jézus azt mondta követőinek, hogy ők is megtehetik ugyanazokat, amiket Ő cselekedett (János 14,12), és kijelentette, hogy az igehirdetést jelek és csodák fogják megerősíteni (Márk 16,20).

Akkor vajon miért nem tapasztaljuk meg nagyobb mértékben a gyógyítását? Az emberek már nem szenvednek betegségekben? Jézus már nem úgy szereti az embereket, mint amikor itt járt a földön? A hívőknek már nincs szükségük Jézus erejének a megnyilvánulására?

De igen!

Ma is szükségünk van Isten gyógyító erejére; Isten pedig fel akarja szabadítani ezt az erőt! Halleluja! Azonban a gyógyulás nemcsak Istenen múlik. Nem Isten dönti el, hogy ki gyógyul meg és ki nem. Ez egy radikális, de igaz kijelentés, ami elárulja azt is, hogy mi akadályozza leginkább Isten gyógyító erejét.

Az egyik legnagyobb tévhit Krisztus Testében az az elgondolás, hogy mindent Isten irányít és mindent Ő enged meg, tehát ha a sátán valamilyen tragédiával sújt, az csak azért van, mert előtte Istentől engedélyt kapott rá.

Ez egy kényelmes teória, mert felment bármiféle személyes felelősségvállalás alól. Azért is olyan népszerű, mert nem nyomaszt semmilyen felelősség. Ez a tévhit azonban végezni fog veled. Isten akarata nem automatikusan megy végbe. Hinnünk kell benne és együtt kell működnünk vele, hogy elfogadjuk mindazt, amit már nekünk adott. Ebbe még az üdvösségünk is beletartozik.

A 2Péter 3,9 így szól:

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

Nem is fogalmazhatna ennél világosabban az Ige. Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen, mégis bekövetkezik. Valójában Jézus azt mondta, hogy többen mennek be a tágas kapun, ami a kárhozatba visz, mint a szoros kapun, ami az életre vezet (Máté 7, 13-14). Isten senkire sem erőlteti az üdvösséget.

Az embereknek nem kell megkérniük Jézust, hogy mentse meg őket. Csak el kell hinniük azt a ’túl jó, hogy igaz legyen’ hírt, miszerint a bűneik meg vannak bocsátva, és utána csak el kell fogadniuk az üdvösségüket (ApCsel 16,31). Ugyanez igaz a gyógyulásra is: Isten már mindenkit meggyógyított, mint ahogy már kifizette mindenki bűnéért a váltságdíjat. A gyógyulás egy elvégzett dolog.

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.
1Péter 2,24

Jézus 2000 évvel ezelőtt gyógyulást adott nekünk Jeruzsálemben, amikor miattunk kapott sebeket. Nem kapott, és nem is fog többé sebeket kapni. Elvégeztetett. Az emberek ma átvehetik azt, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt megszerzett, de hit által kell ezt elfogadniuk.

Az Ige nem azt mondja, hogy imádkozzunk a betegekért. Azzal, ha imádkozunk értük, azt közvetítjük, hogy nincs hatalmunkban meggyógyítani az embereket. Pedig épp ennek ellenkezőjéről van szó: Jézus azt mondta, hogy gyógyítsuk meg a betegeket (Máté 10,1.8, Lukács 9,1 és 10,9). Nagy különbség van aközött, hogy az emberek meggyógyítására kérjük az Urat, és aközött, hogy mi gyógyítjuk meg őket.

Tudom, ezen most sok keresztény megdöbbent. „Kinek képzeled te magad?” – gondolják. Nos, Jézus nélkül semmi vagyok (János 15,5), de a jó hír az, hogy nem vagyok Jézus nélkül! Ő nem hagy el, sem el nem távozik tőlem (Zsidó levél 13,5). Halleluja!

Ezért Péter apostollal együtt mondhatom: „amim van, azt adom neked” (ApCsel 3,6). Ezek voltak Péter szavai, amikor a sánta ember felé szolgált az Apostolok Cselekedetei 3. fejezetében. Nem imádkozott érte. Nem mondta, hogy „ó, Istenem, semmit sem tehetünk nélküled; kérlek, gyógyítsd meg ezt az embert, ha ez a Te akaratod”. Isten akarata mindig a gyógyulás (3János 2). Nem kérünk, majd várjuk, hogy bekövetkezzen, mert így nem hiszünk Isten Igéjének. Kéregetők helyett váljunk hívőkké, akik ismerik Isten akaratát, és használjuk a hatalmukat gyógyításra.

Az ilyen beszéd és cselekedet miatt utasítanak ki ma a legtöbb gyülekezetből. Sok keresztény nem hiszi, hogy a gyógyulás már elvégeztetett. Ez az egyik oka annak, amiért nem tapasztalunk meg többet Jézus nekünk adott gyógyító erejéből.

Szolgálatom során emberek ezreiért imádkoztam már szerte az országban, de nem mindenki gyógyult meg. Talán annak a szívében volt a probléma, akiért imádkoztam, de lehet, hogy én nem tudtam róla valamit, ami megakadályozta a gyógyulást. Egyet azonban biztosan tudok: ez sohasem Isten hibája. Tudom, hogy mit ígért, és tudom, hogy azt akarja: mindannyian fogadjuk el a gyógyulást.

A gyógyulás fontos kérdés Krisztus Testében. A legtöbben tudjátok, hogy előszeretettel tanítok erről. A következő néhány héten erről fogok beszélni az Evangéliumi Igazságok adásaiban. Hiszem, hogy sokan választ kapnak majd a gyógyulással kapcsolatos kérdéseikre, mint pl. „Miért viselt Pál tövist a testében?”, vagy „Így akar Isten valamire megtanítani?”

Ajánlom a figyelmedbe az Isten azt akarja, hogy egészséges legyél! című könyvet.

Köszönjük, hogy velünk együtt hirdeted a valódi evangéliumot. Ez a jó hír megváltoztatja az életeket szerte a világban!

Szeretünk:
Andrew & Jamie