Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2018. decemberi hírlevél – A háborúnak vége

A háborúnak vége

Jézus üdvözítő munkája végérvényesen megváltoztatta Isten kapcsolatát az emberiséggel. Persze, egyes igeversek Isten a bűnökre hozott szörnyű ítéletét nyilatkoztatják ki, a fő ítéletet Ő mégis Jézusra árasztotta bűneinkért, amikor haragját rajta töltötte ki. Ez végleg megelégítette Isten bosszúállását. Azóta Isten senkit nem ítél meg bűnei miatt (2Kor. 5:19). Isten nem haragszik ránk. Még csak egy rossz napja sincs.

Figyeljétek meg az angyalok öröménekét Jézus születésének napján Betlehemben:

És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Luk. 2:13-14

Bizonyára ismerősen cseng ez a vers, mégis, sokan félreértik mondanivalóját. Egyes fordítások azt közlik, hogy az angyalok azt éneklik: „jóakarat az emberek között” vagy „békesség a jóakaratú embereknek”. Ezt azt az értelmezést eredményezi, hogy Jézus békességet hoz a Földre az emberek közé. Az angyalok azonban nem ilyen módon dicsőítették Istent. Ha ez a fordítás igaz lenne, akkor Máté evangéliuma megcáfolná ezzel:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe.

Máté 10:34-36

Jézus maga mondta, hogy nem azért küldetett a Földre, hogy békességet hozzon az emberek közé. A béke, amivel az angyalok Istent dicsőítették a Luk. 2:13-14-ben az az Isten és az emberek közötti béke. Az angyalok Isten bűn ellen vívott háborújának végét hirdették ki. Immár béke uralkodik Isten és ember között.

 Jézus eljövetele előtt Isten haragudott az emberek bűnei miatt. Nem totális és teljes harag volt ez. Még az Ószövetségben is láthatjuk Isten irgalmát és kegyelmét. Mégis, az ószövetségi Törvény a harag szolgálata volt (Róm. 4:15; 2Kor. 3:7, 9) és az embereknek felrótták a vétkeiket. Ellenben mikor Jézus eljött, Isten nem tulajdonított többé az embereknek bűnt. Erről szól a II. Korinthusi levél 5. részének 19. és 21. verse:

Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét… Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

A „megbékéltet” szó a béke megteremtéséről szól. Isten soha többé nem von bennünket felelősségre. Ehelyett Jézusnak tulajdonította bűneinket, Őt téve ezzel felelőssé értük.

 

Jézus olyanná lett, mint mi voltunk, hogy mi olyanok lehessünk, mint amilyen Ő – Isten igazsága.

Jézus olyan volt, mint egy villámhárító, amely helyettünk fogta fel Isten ítéletét (Ján. 12:32). Nemcsak bűneinket viselte; Ő maga is bűnné lett (2Kor. 5:21). A bűn soha többé nem jelent problémát Isten előtt. Az egyház az, ami felfújta ezt az egészet. Sem a múltbéli, sem a jelenbeli, sem a jövőbeli bűneid nem választhatnak el Istentől. Csak azok kerülnek a pokolba, akik megvetik és elutasítják az Ő kimondhatatlanul csodálatos ajándékát. A mennyben már nem fogsz felelni a bűneidért; ezt Jézus már megtette. Csak azért leszel felelős, hogy elfogadtad vagy elutasítottad-e Őt.

Most azt gondolhatod: Épp engedélyt adsz az embereknek arra, hogy bűnt kövessenek el! Mikor legutoljára megfigyeltem az embereket, láthattam, hogy engedély nélkül is elég szépen követnek el bűnt. Amiről beszélek, nem fog mentesíteni a bűnök elkövetésétől; a kárhoztatástól és a bűntudattól fog mentesíteni, amit a bűn elkövetése után érez az ember.

Most azt kérdezheted: „Hát…, ha Isten nem ítél már meg a bűneim miatt, miért éljek szentül?” Jó a kérdés, a válaszhoz pedig olvasd el Pál rómaibeliekhez intézett levelét:

Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?

Róm. 6:16

Ha átengeded magad a Sátánnak a bűnökön keresztül, akkor szabad bejárást biztosítasz számára az életedbe, hogy tönkretegyen téged betegséggel, szegénységgel, párkapcsolati nehézségekkel, érzelmi problémákkal és ehhez hasonló szörnyűségekkel. Nem azért fognak ezek megtörténni, mert Isten a cselekedeteid miatt büntet. Ő szeret téged. Azért fognak ilyenek történni, mert bejáratot biztosítottál a Sátánnak az életedbe. Szóval bűnben élni ostobaság. (Róm. 6:1-2)

Oly sok mindent szeretnék ebben a témában megosztani veled! Bátorítalak, hogy szerezd be A háborúnak vége című tanításomat! Tudhatod, hogy mindig arról beszélek, hogy a világnak meg kell változtatnia a nézőpontját Istenről, és a karácsony remek lehetőség arra, hogy az emberek meghallgassák az Evangélium üzenetét. Decemberben a legtöbb ember sokkal érzékenyebb Istenre, mint az év bármely hónapjában. Sokan önmaguktól el se jönnének a szolgálatomhoz. Talán a te családod, baráti köröd pont ebbe a csoportba esik. Szóval amint megkapod ezt a hírlevelet, kihasználhatod ennek az időszaknak az előnyét, és beszélhetsz nekik a karácsony valódi jelentőségéről. Rendeld meg magadnak a könyvet, és ajándékozz egyet nekik is! Meg fogsz lepődni, mennyire várják, hogy hallgassák az Örömhírt!

A háborúnak vége című könyv megrendeléséhez látogasson el webshopunkba.

Szeretünk téged!

Andrew és Jamie

 

„A gyógyulás megérkezett” konferencia

Novemberben a walsalli és belfasti Charis egyetemekben került megrendezésre az idei „A gyógyulás megérkezett” konferencia második alkalma. Vendégként üdvözölhettük Carlie Terradez-t és Daniel Amstutz-ot, aki a colorado-i Charis Healing School igazgatója.

A konferencia két helyszínen összesen 467 vendég vett részt, és sokak gyógyulását láttuk. Ez az esemény mindig nagyon közkedvelt úticélja a gyülekezetekből érkező csoportoknak, melyek átutazzák érte az Egyesült Királyságot, sőt Európa távolabbi helyeiről is érkeznek. Különleges alkalom, ahol az Ige a dicsőítésen, tanításokon és kézrátételeken keresztül látható eredményekben nyilvánul meg. Daniel és Carlie egymással folytatott beszélgetése bibliai alapokat teremt, és ezzel felkészíti az emberek szívét az Ige befogadására. Fontos része a konferenciának, hogy az emberek megértsék, és megragadják a tartós gyógyulást, miután megkapták azt.

„A derekam és a jobb lábam két héten keresztül fájt. Csütörtök este imádkoztak értem és most már rendesen tudok járni és lehajolni mindennemű fájdalom nélkül!” –

Mavis, HIH Walsall

„Napok óta szenvedtem attól, hogy begyulladt a torkom. Az ima után azonnal eltűnt.” – Anna, HIH Walsall

„A szolgálat alatt kezemet a májamra tettem, és éreztem, hogy a rajta lévő daganat összement, miközben imádkoztam.” – Robert , HIH Belfast

Köszönjük mindenkinek, hogy eljött! Bátorítunk, hogy gondolkodj az ott hallottakon és készítsd fel szíved Isten ígéretének a megvalósulására az életedben!

Csatlakozz januárban ismét Cecil Paxtonnal a 2019-es „A gyógyulás megérkezett” konferenciához. Az esemény részleteiről itt tudhatsz meg többet: www.healingishere.org.uk.

Fordítás kínaira: teljes gőzzel előre

Meglepődnél, ha azt mondanánk, a világon a kínai nyelvet beszélik a legtöbben? Ez az igazság! Kb. 1,2 milliárd embernek – nagyjából egynek hatból – anyanyelve a kínai nyelv valamely változata. Mit is tesz az Andrew Wommack Ministries annak érdekében, hogy eljuttassa a kegyelem Evangéliumát a kínai nyelven beszélők számára?

Az erre irányuló törekvések hivatalosan 2012-ben kezdődtek meg, amikor a Charis Colorado Bible College egyik végzőse úttörő módon megalapította a Charis hongkongi iskoláját. Mivel a bibliaiskola anyagát még nem fordították le kínaira, az ottani iskola csak angol nyelven volt elérhető.  Két évvel később, 2014-ben azonban a Charis Colorado Ministry School végzős hallgatója, Cindy Pearson töltötte be a hongkongi iskola igazgatói tisztségét. Az ő szíve Ázsiáért dobogott, mivel 12 évet  töltött már Kínában, és ebből kifolyólag óriási szakmai tapasztalattal rendelkezett. Cindy, aki maga is beszéli a kínai nyelvet, fontos kapcsolatokat épített ki Hongkong környékén és elkezdte Andrew tanításait és a Charis Bible College tananyagát a hagyományos és az egyszerűsített kínaira fordítani.

Az azóta eltelt négy év alatt sok mindent végrehajtottak az öt fordítóval, két lektorral és egy hongkongi céggel, mely feliratozza a Charis videófelvételeit. Andrew hat könyve, az írott Tanítványság kurzus mind a 48 tanítása, nyolc Healing Journeys (A gyógyulás útjai) történet, számtalan cikk és egyéb projektek már elérhető kínai nyelven. A helyi gyülekezet nagylelkűségének köszönhetően Tanítványság kurzus videóit is feliratozták már. Ráadásul a Charis első éves tananyagának fordítása is elkészült, a második évfolyam anyagának fordítása pedig folyamatban van.

A fordítói mozgalom hatására Andrew könyvei kínai nyelven ezrével keltek el Hongkongban, Délkelet-Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ különböző tájain. Ezen felül, a fordítások hatására a Charis hongkongi iskola hallgatóinak száma 2014 óta hat főről 300-ra növekedett. Az igénylők több mint 90%-át Malájziából, Szingapúrból, Tajvanból és az Egyesült Államokból származó, kínai nyelvet beszélő levelezős hallgatók teszik ki. Mivel pedig egyes levelezős hallgatóknak a Tanítványság huszonnégy részét is át kell venniük, és közülük nyolcat tanítaniuk kell másoknak, az Ige sorsformáló magja a hallgatókon keresztül a világ más tájain élő kínaiul beszélő emberekhez is eljut.

Mint ahogy más nyelveken is történik, Isten szeretetének és kegyelmének üzenete ugyanúgy felszabadítja a kínaiakat is a törvénykezés és fundamentalizmus alól. Debra, az egyik kínai hallgatónk, annyiszor hallgatta meg kínaiul a „Biztos alap” tanítást, hogy megjegyezte. Szíve azért ég, hogy Isten szeretetét és kegyelmét másokkal is megoszthassa, és utazásai közben mindig ezt teszi. A kegyelem üzenete azonban egész gyülekezetekre volt hatással. Az egyik ázsiai több helyszínen működő gyülekezet pásztora kötelezővé tette, hogy mind a 100 vezetője iratkozzon be a Charis első éves levelezős oktatására, hogy vezetői szerepük megszilárdulhasson a gyülekezetükben.

Ahogy a fordítások gőzerővel folytatódnak tovább, Cindy, a hongkongi Andrew Wommack Ministries igazgatója azt állítja, hogy az elképzelés, hogy elérjék a kínai hallgatókat már túllépte Ázsiát:

„Az elején azt gondoltuk, hogy elérjük majd az ázsiai lakosságot, de most már a világ elérése a cél. Olyan sokan beszélnek kínaiul a világ minden táján — Kanadában, Ausztráliában, Angliában, még Texasban is. El kell őket érnünk azokkal az anyagokkal, amelyek jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak.”

Ingyenes tanításokért és kínai nyelvű anyagokért látogass el a háromnyelvű www.cbchk.hk weboldalra!

Mérföldkő: Megváltoztathatjuk a világot!

2014. november 4-én az Úr így szólt hozzám: „Azért emeltelek fel, hogy megváltoztasd az emberek véleményét rólam. Ahogy az ő véleményük megváltozik rólam, úgy mennek majd, és változtatják meg a világot.” Az Úr ezzel alapjában azt mondta: nem én fogom megváltoztatni ezt a világot, hanem ahogy megváltoztatom az emberek véleményét róla, Ő úgy fogja felemelni őket ehhez a feladathoz.

Az emberek azt kérdezik tőlem, mi alapján dolgozom ki a tanításaimat, és milyen érzés 50 éve a szolgálatban lenni. Az első kérdésre a válaszom az, hogy különböző pontok alapján dolgozom ki azokat. A tanításaimhoz azonban talán a legnagyobb ihletet olyan személyekkel folytatott beszélgetésekből nyerem, akik felé szolgálok. Segít ez annak megállapításában, hogy megértették-e, amit mondtam nekik, vagy félreértettek-e engem. Úgy gondolom, hogy ha sok emberrel állok kapcsolatban, akkor az segít eldönteni, milyen változtatásokat eszközöljek — nem a mondandómat változtatom meg, hanem másképpen tálalom azt, hogy az emberek könnyebben megértsék. Ez sokat segít az embereknek, hogy tartósan megváltozzanak, és ne csak egy rövid ideig tartó szellemi „bizsergést” érezzenek.

A válaszom arra, hogy vagyok képes ilyen hosszú ideig szolgálni egyszerű: nem tudom abbahagyni. Indulj el, és ne hagyd abba! A Galatákhoz írt levél 6. részének 9. versében azt olvassuk, hogy maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Hogy vagyok képes folytatni? Ehhez kapcsolatban kell lenni az Úrral. Ha visszatekintek az életemre, ezer meg ezer dolgot tehettem volna másképp, amelyek következményeképp most sokkal könnyebben mennének a dolgok. Láthatod azonban, hogy az Úrral való kapcsolatomnak köszönhetően kitartok mindenben. Jézusra kell nézned, hited szerzőjére és bevégzőjére (Zsid. 12:2). Nem veheted alapul a körülményeidet. A szolgálatunkban nem tekintünk hátra, és olyan messzire jutottunk, hogy képtelenek vagyunk abbahagyni. Kimásztunk egészen az ág hegyéig, de hiszen ott nő a gyümölcs!

Minden egyes lépés, amelyet az Úrral tettem, növelte a hitemet. Ha hűtlen lettem volna, nem lennék képes arra, amit ma csinálok. Ha valamiért hiszel Istenben, akár abban, hogy sok pénzzel áld meg téged, — az összeg nem számít — akkor lépéseket kell tenned és Istenben kell bíznod. Ha hűséges leszel egy területen, az olyan, mintha emelnéd a vízszintet. Hited nőni fog, ahogy munkára fogod, és látod gyümölcsét. Ez egy örökké növekvő hit.

Nem tudom még, mi a szerepem, vagy hogyan illeszkedik bele Isten nagy tervébe. Csak abban vagyok biztos, amit Isten mondott, hogy tegyem, és én megyek, csinálom. Tényleg csak ennyi a célom: követni az Urat. Ha sokan teszik ugyanezt, megváltoztathajuk e világot.

G+F

Grace and Faith 2019 konferencia, Egyesült Királyság

2019. május 24 – 27.

Csatlakozzon hozzánk a Telford Nemzetközi Központban, Telford, TF3 4JH

További információért és regisztrációért látogasson el a graceandfaith.uk.net weboldalra vagy tárcsázza segélyvonalunkat a +44 (0) 1922 473 300-as telefonszámon.

www.echaris.net

Indulj el az úton, hogy betöltsd az egyedi elhívásod!

A gyógyulás megérkezett – Tapasztad meg te magad is!

A gyógyulás megérkezett 2019 konferencia, Walsall

Regisztrálj online az events.www.awme.net weboldalon!

Legyél nyitott Isten Igéjére, hogy átvehesd a gyógyulásod. Tanulj meg munkálkodni hitben, és szolgálj gyógyulással mások felé. Mindezt hogyan? Úgy, hogy Cecil Paxton szolgáló testvérünk kiváló tanítását hallgatja.

Helyszín: Grace International Center, Leamore Lane, Walsall, WS2 7PS

Január

Evangéliumi igazságok, Phoenix

Vendég • Greg Fritz

Január 3 – 5 • Phoenix, Arizona

Február

Evangéliumi igazságok, Orlando

Vendég • Duane Sheriff

Február 7 – 9 • Orlando, Florida

The Lakeside gyülekezet

Február 10 • Oakland, Florida

Március

Charis Men’s Advance

Vendég • Tony Dungy és James Brown

Március 14 – 16 • Woodland Park, Colorado

A.R.M.I. konferencia

Március 26 – 28 • Woodland Park, Colorado

Április

Charis nyílt napok

Április 3-5 • Woodland Park, Colorado

Dávid: Jeruzsálem királya musical

Április 12-14 • Woodland Park, Colorado

Május

Evangéliumi igazságok, Texas

Május 2-4 • Irving, Texas

Calvary Cathedral International Church

Május 5 • Fort Worth, Texas

Június

Charis üzleti találkozó

Június 12-14 • Woodland Park, Colorado

További események és konferenciák hozzáadódnak az év folyamán.

Andrew összejöveteleivel kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra: www.awme.net/events

Rendelésekkel kapcsolatban látogasson el webshopunkba!

Iratkozzon fel levelezőlistánkra weboldalunkon!