2018. januári hírlevél – Időtlen bölcsesség az áldásokkal teli élethez

A Példabeszédek könyvének második verse világosan elmagyarázza e bibliai könyv célját: „bölcsesség és erkölcsi útmutatás tanulására” (Példabeszédek 1,2; NKJV). Sajnos azonban a Példabeszédekben található alapelvek hiányoznak napjaink kultúrájából. Már nem foglalkozunk a szív dolgaival. Minden az érzelmekről szól: arról, hogyan érzünk. Sokunk számára az élet nem más, mint pénzt keresni és magunkkal törődni. Könnyű életet és mindenféle luxust akarunk, de elhanyagoljuk a szív dolgait.

Ma jó néhány olyan ember van, aki a szívét illetően csecsemő. Sohasem nőttek fel. Nem értik, hogy milyen fontos őrizni a szívüket. A Biblia azonban rávilágít, miért kell figyelmet szentelnünk neki.

„Szorgalmasan őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”
Példabeszédek 4,23 (NKJV)

Jártam olyan helyeken, ahol borzasztóan szegények az emberek, ám mégis elégedettebbek és jobban boldogulnak, mint akik sokszorta gazdagabbak. Miért? Egyszerűen azért, mert a szívük rendben van. Másrészt vannak híres emberek – egyesek úgy gondolhatják, hogy a hírnév boldoggá tenné őket –, de a szívükkel baj van. Számos filmsztár és sportoló dollármilliókat keres és nyilvánosan elismert, mégis boldogtalan, mert a szíve nincs rendben.

Az ilyen emberek nem fogadják el Isten dolgait. Nyíltan ellene szegülnek mindama normáknak, melyeket Isten Igéje tanít. Elutasítják Isten igazságait, és a saját fejük után mennek. Önmaguk isteneivé váltak. Olyan népszerűek és gazdagok, hogy mindent megtehetnek, amit csak akarnak, mégis boldogtalanok. Nem tudják összetartani a házasságukat, vagy nem érdekli őket a házasság, mert félnek az elköteleződéstől. Házasságon kívül született gyermekeik vannak. Sokan kábítószert használnak, és végül túladagolásban halnak meg. Mindez elkerülhető lenne, ha megengednék Istennek, hogy foglalkozzon a szívükkel. A szív fontosabb, mint az, hogy milyen autót vezet valaki, vagy milyen házban lakik. A szívre kell tennünk a hangsúlyt, mert abból indul ki minden élet.

A Példabeszédek azt is elárulja, hogy „amint [az ember] a szívében gondolkodik, olyan ő” (Példabeszédek 23,7; NKJV). Tehát fontos megértenünk, hogy bármilyen helyzetbe kerülünk, az amiatt van, ahogy a szívünkben gondolkodtunk. Természetesen nem azt gondoltuk, hogy „ezt a kudarcot akarom”, de gondolatban a kudarccal azonosítottuk magunkat, és úgy éreztük, hogy képtelenek vagyunk legyőzni; ezért hagytuk megtörténni. Vagy a saját gondolatainkkal idéztük elő, vagy a gondolataink lehetővé tették a sátánnak, hogy ránk kényszerítse, mert nem ismertük az identitásunkat vagy a hatalmunkat Krisztusban. Az igazság az, hogy Isten hatalmat ad nekünk, hogy ellenálljunk az ördögnek és legyőzzük.

Napjainkban a legtöbben azt hiszik, hogy nem tudják irányítani a gondolataikat vagy az érzelmeiket. Úgy vélik, hogy mivel valaki megbántotta őket, vagy megbetegedtek, nem tudnak úrrá lenni az érzéseik fölött. Ha ez volna a helyzet, akkor Jézus igazságtalanul adta volna az alábbi parancsot: „Ne nyugtalankodjék a szívetek” (János 14,1). A keresztre feszítése előtti éjszakán tanítványai, akik szerették Jézust és mindent feladtak érte, az elutasítása és a megöletése előtt álltak. Jézus mégis azt mondta nekik, hogy ne nyugtalankodjon a szívük. A mai kereszténység azt mondaná: „Ez logikátlan. Nem tudjuk megtenni. Csak emberi lények vagyunk.” Jézus azonban erre utasította a tanítványait.

Úgy gondolom, hogy a szív a szellem és a lélek együttese. Eredetileg Isten teremtette Ádám fizikai testét, de az ember nem élt addig, míg Isten bele nem lehelte az élet leheletét (ld. 1Mózes 2,7). Csak akkor lett élő lélekké, amikor Isten belehelyezte a Szellemét. Más szóval Ádám életadó szellemet kapott Istentől, a lélek pedig a szellem és a test közötti ütközőként jött létre. A lélek és a szellem együtt alkotja az ember legbelső részét, és itt erről van szó.

A The Message fordítás így adja vissza a Példabeszédek 4,23-at: „Éberen őrködj a szíved fölött, mert ott kezdődik az élet.” A The Living Bible pedig így fordítja: „Mindenek felett őrizd az érzelmeidet, mert azok minden másra hatással vannak az életedben.” Mivel a szívben kezdődik az élet, és az minden másra hatással van az életben, nem nyugtalankodhat a szívünk (János 14,1). Újjászületett szellemünkben Krisztus értelme van (1Korinthus 2,16), és mindent tud (1János 2,20). Keresztény életünkben akkor jön a győzelem, amikor teljes szívvel hiszünk. Keresztényként újjászületett szellemünk mindig hisz, tehát a lelkünket, vagyis az értelmünket és az érzelmeinket összhangba kell hozni a szellemünkkel.

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?