Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2018. májusi hírlevél – EDD MEG a zöldséged!

A Példabeszédek tanulmányozása

A Példabeszédek könyve a következő alapelveket hangsúlyozza: „Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!” (Péld. 1,2-3; Új ford.) A Biblia úgy fogalmaz, hogy mindez „az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást” ad (Péld. 1,4).

Az „okosság” helyes ítélőképességet vagy józan észt jelent. Jól látható, hogy a társadalmunk nagymértékben elfordult a józan észtől. Sajnos az egyház sincs ettől messze. Az emberek nem elmulasztanak arról tanulni, mi válna a segítségükre, a szellemi egészségükre (például a Példabeszédek könyve), csak arra vágynak, ami jó érzést kelt bennük. Egyből a desszerthez nyúlnak, a zöldséget pedig félretolják!

Az Amplified Bible szerint a Példabeszédek 1,4-ben említett „együgyűek” azok, akik „könnyen félrevezethetők”. A sátán egyetlen fegyvere velünk szemben a megtévesztés. A tudás hiánya miatt hozzáfér az emberekhez. Isten azt mondja a Hóseás 4,6-ban, hogy „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való”.

Jézus is említi az Ige tanulmányozásának fontosságát: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8,31-32).

Tehát ha ezeken az igazságokon elmélkedünk, az megóv bennünket attól, hogy rászedjen az ördög és a szolgái. Szabaddá tesz minket!

A másik dolog, amiben a Példabeszédek a segítségünkre van, az első versekben olvasható: „értsd meg az értelmes mondásokat” és „fogadd el az okos intést” (Péld. 1,2-3). Az Úr akarata, hogy mindenki bölcsességgel és értelemmel rendelkezzen. Az Efézus 5,17 azt mondja: „ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” Soha nem Isten az, aki nem ad, hanem mi vagyunk azok, akik nem vesszük ezt át. Ezért helyezi a hangsúlyt a Példabeszédek arra, hogy mi vegyük át ezeket a dolgokat.

Az egyik módja annak, hogy mindent átvegyünk, az, ha követjük, amit Salamon mondott a Példabeszédek 4,21-ben: „Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.” Más szóval nem tehetjük Istent és a vele való kapcsolatunkat valahova a sarokba. Központi tényezőnek kell lennie. Soha nem lenne szabad szem elől tévesztenünk az Igéjét – nem fizikai értelemben véve, hanem a gondolatainknak Isten Igéje körül kell forognia.

A Példabeszédek szerint nemcsak az Ige tanulmányozása a cél, az Ige hallása is épp ilyen fontos.

„Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer.” (Péld. 1,5; Új ford.)

Ez a vers világosan kijelenti, hogy a bölcs ember hallgat rá, és mivel hallgat rá, ezért gyarapodik. Ez a könyv nemcsak azoknak szól, akik nem rendelkeznek tudással és teljesen együgyűek, értelem nélkül valók. A Példabeszédek könyve mindenkinek szól.

A Példabeszédek 4,20 azt tanácsolja: „Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra!” Nem elég pusztán naponta elolvasni egy fejezetet vagy egy verset. A bibliaolvasás fontos – sőt, életbevágó –, de hallás útján még többet nyerhetünk az Igéből (Róma 10,17). Hangsúlyozni kellene az Isten Igéjéről szóló nagyszerű tanítások hallgatását.

A Biblia szerint az Ige hallása olyannyira fontos, hogy még az életedet is meghosszabbítja (Péld. 4,10). Ez az egyik oka annak, hogy sok tanításom – köztük ez is – elérhető CD és DVD formában is, és a legtöbb ingyenesen letölthető a honlapunkról. Újra és újra meghallgathatod, és teljesen beléd ivódhat.

Amikor az Isten Igéjét olvasod a szemeddel és bejut a füledbe, ki is kell mondanod. A beszéd és a szavak bölcs használata ismétlődő téma a Példabeszédekben:

 „A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt.” (Péld. 15,2; Új ford.)

„A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a szellemet.” (Péld. 15,4; Új ford.)

 „A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobáknak a szíve sem tiszta.” (Péld. 15,7; Új ford.)

A kimondott szó erővel bír. Aki bölcs, bölcsen használja szavait, de sajnos a legtöbb ember nem érti meg a szavaiban rejlő erőt. Borzasztó dolgokat mondanak magukról és másokról, és a saját nyelvük csalja tőrbe őket. Mindez bölcsességük hiányának a jele.

 „A szelíd nyelv életnek a fája.” Ez azt jelenti, hogy a szelíd nyelv életet ad. Ez mindennek a forrása. Az életünk a kimondott szavainkat követi. Amit kimondunk, azt kapjuk a Biblia állítása szerint. A szelíd szó jelentése orvosság, gyógymód, szabadítás. Más szóval a szelíd nyelv – amit kimondunk – gyógyír a számunkra. Szavaink szó szerint gyógyítanak vagy megbetegítenek.

Isten Igéje egészség az egész testünknek (ld. Péld. 4,22). Ha megfogadnánk Isten Igéjét, elmélkednénk rajta (Józsué 1,8), le nem vennénk róla a szemünket és a szívünkben őriznénk, élet és egészség lenne a számunkra. Isten Igéje működik! Tedd előbb magadévá, aztán engedd rajtad keresztül folyni.

„A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Péld. 4,7).

Eddig nem volt olyan tanításom, ami a Példabeszédeket versről versre magyarázná, mostanáig. Szerezd be a Timeless Wisdom for a Life of Blessing (Időtlen bölcsesség egy áldott élethez) című könyvemet, és kövesd, ahogy erről tanítok az idén az Evangéliumi Igazságok televíziós adásaiban. Megrendelheted CD és DVD formájában is ezt a tanítást, a www.awmi.net oldalon. (Ez a tanítás jelenleg csak angol nyelven érhető el.)

Meggyőződésem, hogy a bölcsesség könyvéről szóló tanítás nagyban a segítségedre lesz. Legyél áldott és vedd át mindazt, amit az Úr neked tartogat, miközben belemerülsz ezekbe az igékbe.

 Andrew & Jamie