Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2018. novemberi hírlevél – Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?

Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?

Nemrég az Úr egy megdöbbentő kérdéssel ébresztett fel: „Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?” Ez valóban felkeltette a figyelmemet! Először nézzük meg az 1Mózes 2,16-17-et, és megérted, hogy Isten miért tette fel ezt a kérdést.

És azt parancsolta az ÚR Isten az embernek: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél; mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz.

Amikor Ádám és Éva evett a fáról, kétfajta halált tapasztaltak meg: szellemit és fizikait. A szellemük azonnal elvált Istentől: ez a szellemi halál. Majd fizikailag is meghaltak, ami a szellemi halál következménye.

Annak ellenére, hogy sokan csak fizikai, természetes módon szemlélik a világot, a halál nem pusztán testi, fizikai jellegű. A depresszió, a félelem, a csüggedés és a szégyen mind a halál különböző formája, és szellemi gyökerei vannak.

Amikor Ádám és Éva evett a gyümölcsből, legelőször azt vették észre, hogy mezítelenek. Emiatt szégyellték magukat, és elrejtőztek az Úr elől.

Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefalevelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Majd meghallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és a felesége az ÚR Isten elől a kert fái közé.

1Mózes 3,7-8

A félelem és a szégyenérzet a halál része. Ha szégyenben élünk, ha bizonytalanságban telnek napjaink, ha félünk, az is a halálhoz tartozik. A probléma az Istentől való szellemi elválasztódás, mindezek pedig csak annak a hatásai.

Az 1Mózes 3,9-11-ben olvashatjuk, mi történt ezután:

Az ÚR Isten pedig hívta az embert, és azt mondta neki: Hol vagy? Ő így felelt: Szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte: Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?

Ez visszavezet ahhoz a kérdéshez, amivel az Úr felkeltett. Ez ugyanaz a kérdés, amit Ádámnak tett fel az 1Mózes 3,11-ben: „Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?” Gondolkozz el rajta egy kicsit. Ki mondta neked, hogy te mezítelen vagy? Itt nem a ruhátlanságról van szó, hanem arról, hogy ki beszélt neked arról, hogy félj és szégyenkezz? Ki mondta el neked? Honnan szerezted ezt az ismeretet?

Az Ige nem említi, hogy a sátán valaha is a tudtára adta volna Ádámnak és Évának, hogy mezítelenek. És mivel Isten is megkérdezte: „Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?”, nyilvánvalóan Ő sem mondta el nekik. Akkor honnan tudták, hogy mezítelenek? Honnan vették, hogy el kell rejtőzniük Isten elől? Ádám és Éva azelőtt soha nem tapasztalta meg a büntetést. Létezésük alatt semmihez nem társult elutasítás vagy szégyen. Honnét vették ezt az ismeretet?

Az 1Mózes 3,11-ben Isten Ádámhoz és Évához intézett kérdése megadja a választ:

Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?

Amikor Ádám és Éva evett a jó és gonosz tudásának fájáról, ösztönösen és automatikusan észrevették mezítelenségüket, bűnüket, hibájukat. Azonnal félelem és szégyenérzet fogta el őket.

Ennek a fának a neve más szóval a lelkiismeret fája. Az American Heritage Dictionary szerint a lelkiismeret „erkölcsi érzék az ember viselkedését illetően; a jó és a rossz felismerése, amely erkölcsös cselekvésre késztet.” Úgy hiszem, amikor Ádám és Éva evett a fáról, lelkiismeretet kaptak, és ezzel az egész emberiség is.

Mi a lelkiismeret gyümölcse? A legelső gyümölcs az 1Mózes 3,7-ben található:

Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefalevelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak.

A lelkiismeret Ádámot és Évát öntudatúvá tette: a figyelmüket önmagukra kezdték irányítani. Öntudatra ébredtek, és szégyenérzet fogta el őket. Azelőtt nem szégyenkeztek, de a lelkiismeretük hirtelen szégyennel és büntetéstől való félelemmel töltötte be őket.

Isten soha nem akarta, hogy ezek bennünk legyenek. Soha nem akarta, hogy féljünk. Nem elvetettségre teremtett bennünket, hanem szövetségre. Nem állt szándékában, hogy lelkiismeretünk legyen, de Ádám és Éva bűne után ez szükségessé vált. Egy elveszett embernek a lelkiismeret elengedhetetlen, mert az tudatosítja benne a bűneit és az világít rá, hogy megbocsátásra van szüksége.

Isten a Törvényt a lelkiismeretünk beindításának céljából adta. A Törvény nem azért adatott, hogy szabaddá tegyen bennünket, mint ahogy azt sokan gondolják. Arra adatott, hogy kárhoztasson minket és visszavezessen Istenhez.

Mivel Ádám és Éva óta minden ember lelkiismerettel születik, ez az életünk részévé vált. Sajnos sok hívő nem tudja helyesen kezelni a lelkiismeretét. Megengedik, hogy az kárhoztassa őket, a méltatlanság, a bűn és a meg nem bocsátás állapotában tartsa őket. A jó hír viszont az, hogy nem kell így élnünk. Megtanulhatjuk, hogyan viszonyuljunk a lelkiismeretünkhöz és hogyan éljünk kárhoztatástól mentesen.

A Who Told You That You Were Naked? (Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?) című legújabb könyvem mélyebben foglalkozik a lelkiismerettel, és megtanít arra, hogyan élj bűnközpontúságtól mentesen. Továbbá megerősíti a szívedet Isten szeretetében és a megigazultságodban. Megrendelhető angol nyelven: www.awme.net.

Amint belépsz a Szent Szellem erejébe, és a szíved soha többé nem kárhoztat, Isten áldásai megmutatkoznak az életedben. Akkor már csak te állíthatod meg magadat.

Szeretünk téged:

Andrew és Jamie

 

Mindenkinek van lelkiismerete, de nem mindenki tudja, hogyan is működik. Andrew Who Told You That You Were Naked? (Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?) című tanítása után meg fogod érteni a lelkiismeretet, és megtanulod, hogyan válaszd a szabadságot a kárhoztatás helyett. Itt az idő végleg megszabadulni a félelemtől és a bűntudattól.

 

Megváltoztat az igazság, Phoenix

A 2019. január 3-5-re tervezett Evangéliumi Igazságok Konferencián lehetőséged lesz egy mélyebb kinyilatkoztatást szerezni Isten szeretetéről és ígéreteiről. Ez megváltoztathatja az egész életedet.

Íme néhány beszámoló a tavalyi phoenixi konferenciáról:

Ez a konferencia hatalmas áldást jelentett számomra. Recepciós szolgálatot végeztem ott, de végül felém szolgáltak. Egy edzés során a hátam megsérült, és tegnap este alig vártam, hogy segítsek az embereknek eljutni az imaszolgálatra. Amikor végeztem, a Szent Szellem arra vezetett, hogy én is kérjek imát. Fiatal vagyok, de gondot okozott volna hosszú ideig ülnöm vagy guggolnom. Az ima után a hátam teljesen rendbe jött. Azért mentem oda, hogy másokon segítsek, és rajtam is segítettek. Ez egy áldás.

N.F. Arizona

 

Ez az Evangéliumi Igazságok Konferencia Phoenixben, ahol Andrew és Jeremy Pearsons közvetlen a szívemhez szól. Minden, amin az utóbbi négy évben keresztülmentem, és minden, amiről beszéltek, az teljesen rám illik. Ez nagyon sok bátorítást ad, hogy folytassam a nemrég beindított szolgálatunkat. Ha hallgatod Andrew-t, és követed, amit mond, az jó hatással van a mindennapjaidra és megújítja a kapcsolatodat Istennel.

A.J. Arizona

 

Az Arizona Grand Resort & Spa ad otthont a háromnapos rendezvénynek. Andrew vendége Greg Fritz lesz, aki immár 35 éve hirdeti az Evangélium üzenetét a világot járva, hangsúlyozva a kegyelmet, a hitet és a megújulást. Biztosak vagyunk benne, hogy áldást nyersz Greg kijelentéseiből és szolgálatából.

Erőteljes dicsőítésen vehetsz részt Charlie és Jill LeBlanc vezetésével, és képzett imaszolgálók is a rendelkezésedre állnak majd. Emellett egy könyvtárnyi anyagot viszünk magunkkal a konferenciára, így a helyszínen beszerezheted a sorsfordító tanításokat.

Kezdd az évet egyből a 2019-es Evangéliumi Igazságok Konferencián Phoenixben. Ha szállásra van szükséged, az Arizona Grand Resort & Spa hotelben foglalhatsz szobát, vagy felkeresheted a www.awme.net/events weboldalt. Az utolsó kedvezményes nap 2018. december 2.

 

Az Evangélium nem változik, de te igen, amint megismered az igazságot az Evangéliumi Igazságok Konferencián Phoenixben. Várunk szeretettel.

 

Elhagyjuk az Elkton Drive-ot

Az épületek történelmünk részeivé válnak, és amikor elhagyjuk őket, egy részünk ott marad velük. Az “eladó” tábla az Elkton Drive-on lévő irodánkon egy fejezet végét jelenti az Andrew Wommack Ministries életében.

2001 végén Andrew felismerte, hogy a szolgálata növekedése érdekében egy új ingatlanra van szüksége. Mialatt Andrew és Jamie az új ingatlant keresték, lehetőségük nyílt egy épület megvásárlására az Elkton Drive-on. Annak ellenére, hogy a létesítményben mindössze 1000 m² kész iroda állt rendelkezésükre, a többi rész pedig üres raktár volt, Andrew remek lehetőségnek látta. Az épület megvásárlása több volt egy ingatlanügyletnél; egy hitbeli lépés volt.

Az Igében van egy példázat egy emberről, aki elvetett egy mustármagot a földjében. A mag nagy fává nőtt, és a madarak fészket raktak az ágai között (Máté 13,31-32). Az Elkton Drive-on található ingatlan volt ez a fa. Kicsiben kezdődött, de növekedett és a szolgálat otthonává vált.

2004 novemberében a szolgálat végleg beköltözött az épületbe. Az igényekből adódóan teljesen felújították a 10000 m²-es raktárterületet, ami a televíziós részlegnek, száz telefonállomásnak, több számítógép-állomásnak és négy tanteremnek adott helyet. Akkoriban mindez a szolgálat fő projektjének számított, de nem csak Andrew hite munkálkodott ennek a látásnak a megvalósulásán. Az Andrew Wommack Ministries partnerei és barátai mind elvetették a hit mustármagját, és több mint hárommillió dollárt adakoztak, hogy a felújítás hitelmentesen befejeződjön.

A felújított létesítmény nyújtott férőhelyet akkoriban a Charis Bibliaiskola hallgatói számára. Ezekben az években vezették be a harmadéves programot, amelynek keretében a végzős hallgatók gyakorlati oktatásban részesültek a szolgálati területükön. A már meglévő levelezős kurzusok mellett elindultak az online kurzusok is. Új szemináriumok bevezetésére került sor az üzlet, a média, a szolgálat, az evangelizáció és a dicsőítés területén. Nem sokkal később pedig megalapult a gyógyító iskola, ahol a nyilvánosság többet megtudhatott az isteni gyógyulásról egy hittel és szeretettel teli környezetben.

Az épület minden négyzetcentiméterét használatba vették. Colorado Springsbe költözött Lawson Perdue pásztor, mert az Úr úgy vezette, hogy ott alapítson gyülekezetet, amely a kegyelemről, a hitről és a megigazultságról tanít. Mialatt a megfelelő helyet kereste, Andrew megnyitotta az épületet, és befogadta Lawson új gyülekezetét, a Charis Christian Centert. Lawson pásztor 2004 októbere és 2010 között tartott itt istentiszteleteket, míg a saját gyülekezetének a felújítása be nem fejeződött.

Ha az épület falai beszélni tudnának, csodákról, mennyig ható dicséretekről, angyalok látogatásáról és az ellenség fölött aratott hatalmas győzelmekről mesélnének. Most eljött az idő, hogy a szolgálat átköltözzön álmai otthonába, Woodland Parkba, de sohasem felejtjük el a fát, amely kiterjesztette ágait, hogy fészket rakjunk benne, növekedjünk és felkészüljünk a jövőre.

Köszönjük, hogy részese vagy történelmünknek, és reméljük, hogy a jövőben is velünk tartasz!

 

The Heart of Christmas (A Karácsony lényege)

Egy ajándék, amely örökre megváltoztathatja az életedet

Idén a The Heart of Christmas (A Karácsony lényege) című musical egy időutazás keretében meséli el egy fiatal lány, Annie történetét, aki a második világháború alatt elmenekül Európából, s Amerikában talál új otthont és új családot. Életében először megismeri a karácsony ünnepét, amikor ottani nagymamája a The Servant King (A Szolgakirály) című könyvből olvas neki. Ez a könyv nemzedékről nemzedékre a család kedvence.

Zargon, Perzsia hercege egy ősi próféciára bukkan, amely a csillagok állásáról szól. Észreveszi a mennyei jelet a Mindenség Királyának születéséről. A hagyomány szerint három napkeleti bölcs keresi fel a Krisztust, és ajándékot visznek neki: aranyat, tömjént, mirhát. Az Ige azonban sehol sem írja, hogy csak három ember érkezett Betlehembe. A Szolgakirály elmeséli, hogy mi lett volna, ha Zargon a negyedik bölcs, aki Jézussal találkozik.

Zargon és szolgája, Musztafa bejárja Perzsia és Júdea sivatagát, de az úton valami váratlan történik. Ahogy kibontakozik Zargon szívhez szóló története, a közönség figyelemmel kísérheti Annie életének és hitének szakaszait a háború sújtotta Európától egészen napjaink Amerikájáig.

Hozd el családodat és barátaidat, hogy Annie-vel együtt felfedezd a karácsony lényegét. A Karácsony lényege musicalt Woodland Parkban a Charis Bibliaiskola gyönyörű, új előadótermében mutatjuk be december 7-én, 8-án és 9-én.

 

A Karácsony lényege – Jegyek az elődásra

  • Felnőtt jegy: $25 / fő
  • Gyermekjegy 5 – 12 éves korig: $15 / fő
  • Gyermekjegy 0 – 4 éves korig (idősebbekkel megosztott széken): ingyenes
  • Csoportos kedvezmény: 10 jegy után 1 ingyen jegy

 

Jegyek kaphatók a www.heartofchristmas.org weboldalon.

 

A Karácsony lényege csomag (csak angol nyelven) – £40

(jelenleg előrendelhető)

  • A Karácsony lényege DVD: £15
  • A Szolgakirály című könyv: £35 (négy CD-vel)

A csomag megrendeléséhez látogass el a www.awme.net/heart weboldalra.

Illeszd be a könyvet és a musicalt családod karácsonyi hagyományai közé. Vidd haza Annie és a negyedik napkeleti bölcs szívmelengető történetét. Vásárold meg a jegyeket még ma.

 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK

December

The Heart of Christmas

December 7-9; Woodland Park, Colorado

 

Január

Phoenix Gospel Truth Conference

Vendég: Greg Fritz

Január 3-5; Phoenix, Arizona

 

Február

Orlando Gospel Truth Conference

Vendég: Duane Sheriff

Február 7-9; Orlando, Florida

The Lakeside Church

Február 10; Oakland, Florida

 

Március

Charis Men’s Advance

Vendég: Tony Dungy és James Brown

Március 14-16; Woodland Park, Colorado

A.R.M.I. Conference

Március 26-28; Woodland Park, Colorado

 

Andrew rendezvényeivel kapcsolatos további információk angol nyelven: www.awme.net/events

Angol nyelvű rendeléshez látogass el a www.awmi.net és a www.awme.net honlapra.

Feliratkozás magyar nyelvű hírlevelünkre: www.awme.hu