2019. decemberi hírlevél – Már a tiéd!

Mindama áldások közül, amire valaha szükséged lehet az Úrtól, egyik sem olyasmi, amiért erőlködnöd kellene; már a tiéd. Isten mindenről gondoskodott – már azelőtt, hogy egyáltalán szükséged lenne rá. Most már csak az a kérdés, hogy átveszed-e azt, amit Ő már elkészített.

Az Efézusi levél abból a szemszögből íródott, hogy Krisztusban már minden a miénk. Az első fejezet 3. verse így szól:

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával Krisztusban.” (RÚF)

„…megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával”. Ez múlt időben szerepel. Hogyan kételkedhetsz abban, hogy Isten neked ad valamit, ha már meg is tette?

1973-ban, amikor Jamie és én a texasi Seagoville-ben egy kisebb gyülekezetet pásztoroltunk, még egy teljes Bibliám sem volt. Amelyiket Vietnamba vittem magammal, azt már belepte a penész és egész könyvek hiányoztak belőle. Hinni abban, hogy lesz egy új Bibliám nem választási lehetőség volt, hanem szükség.

Elhatároztam, hogy ha valahol eredményeket akarok látni, akkor az miért ne lehetne egy új Biblia. Ha nem tudok Istenben bízni, hogy ad nekem rá húsz dollárt, akkor hogyan is bízhatnék Benne, hogy majd emberek felé szolgálok az örökkévaló dolgok felől?

Az ördög pontosan tudta, mennyire fontos ez nekem, így foggal-körömmel harcolt ellenem. Hónapokba telt, mire összejött a pénz az új Bibliára. Ez idő alatt nem telt el úgy tíz perc, hogy ne kellett volna hitetlen gondolatokkal küzdenem: Soha nem lesz a tiéd. Hogyan lehetsz Isten embere? Még egy rendes Bibliád sincs. Hogyan imádkozhatsz emberekért, hogy térjenek meg vagy gyógyuljanak meg, ha még egy Bibliát sem tudsz összeimádkozni? Heves harc volt.

Végre eljött a várva várt nap, amikor összegyűlt a pénz. Vettem egy vadonatúj Bibliát, belegravíroztattam a nevemet, majd a hónom alá csaptam és kisétáltam az üzletből. A kételkedésem azonnal megszűnt. Győztem! Soha többé nem gyötörtek kétkedő vagy hitetlen gondolatok, hogy az a Biblia az enyém lesz. Most biztos azt gondolod: Persze, hogy nem, hiszen már a tiéd volt. Őrültség lett volna kételkedni! Éppen ez a lényeg.

Isten már mindent megadott, amire szükségünk lehet. Nem lenne szabad kétkednünk vagy hitetlenkednünk. Meg kell tanulnunk elfogadni azt, amit Ő már biztosított számunkra. Ez pedig egy nyugalmi állapotból valósulhat meg. Könnyűnek hangzik, de valójában erőfeszítést kell tennünk a megnyugvás érdekében.

„Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.”

Zsidó levél 4,11 (KSZE)

Megadatott neked mindaz a hit, amire szükséged van (Róma 12,3), de ahhoz, hogy Isten ellátását hit által átvedd, meg kell tanulnod megnyugodni. Őszintén elmondhatom: ez sok igyekezetet igényel. Miért? Mert az agyunk folyamatosan jár. Hacsak meg nem újítod (Róma 12,2), az elméd aggódni, félni, nyugtalankodni fog. Ezért írja az Ige, hogy álljunk ellene az ördögnek (Jakab 4,7), vagyis aktívan harcoljunk ellene. Elméd megújításának egyik módja az, hogy Isten Igéjével aktívan harcolsz az ördög gondolatai ellen. Ha nem küzdesz a gonosz ellen, akkor „megesz reggelire” (ld. 1Péter 5,8); ellopja a békességedet. Ezért nem hallhatsz tőlem soha hitetlen vagy kétkedő beszédet. Szeretem megtartani a békességemet. Nem adok helyet az ördögnek az elmémben; és te is élhetsz így.

Keresztény életünk jelentős része arra irányul, hogy megtanuljunk hitben járni (Róma 1,17 és 2Korinthus 5,7). Ez az, ahogy Istenhez viszonyulunk és ahogy átvesszük az áldásait. Ám ezt lehet jól és rosszul is csinálni. Vegyük például a gyógyulást. Azért küzdesz, hogy meggyógyulj, vagy azért küzdesz, mert már meggyógyultál? Ez a különbség a siker és a kudarc között. Az 1Péter 2,24-ben ezt olvassuk:

„…az ő sebei által gyógyultatok meg.” (RÚF)

Ez már egy elvégzett dolog. Valójában helytelen a gyógyulásért imádkozni. Inkább használnunk kellene a hitünket, hogy átvegyük azt a gyógyulás, amiről az Úr már gondoskodott.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka” – írja Pál az Efézus 2,8-ban.

Nem csak kegyelemből vagy csak hit által van üdvösségünk, hanem együtt mindkettő által. Nem is beszélhetünk valódi bibliai hitről, ha a hitet nem arra használjuk, hogy átvegyük mindazt, amit Isten kegyelemből már előre elkészített nekünk.

A kegyelem az, amit Isten már megtett értünk – függetlenül bármiféle érdemünktől vagy értékünktől. Ha mindez a saját jóságunkhoz kötődik, akkor nem igazi kegyelem. Isten kegyelemből már mindent biztosított, amire valaha is szükségünk lesz.

A hitünk nem fogja cselekvésre késztetni. Ha nem indult meg a kegyelméből, akkor a hitünk nem fogja megindítani. A hitünk csupán átveszi mindazt, amit Isten kegyelemből már elrendelt számunkra. Ha már minden szükségünket betöltötte kegyelme által, akkor a hitünk csak egy pozitív válasz arra, amit Isten már elvégzett, nem pedig valami, amivel válaszra kényszeríthetjük.

A Szent Szellem kinyilatkoztatására van szükséged, hogy ezek az igazságok megelevenedjenek benned. Ha még nem tapasztaltad meg mindazt a bőséget, amit Isten neked szánt, akkor válaszra találsz a Már a tiéd! című tanításomban. Ez egy olyan tanítás, amit újra és újra addig akarsz majd olvasni vagy hallgatni, amíg valódi kijelentéssé nem válik a számodra.

Már a tiéd! című könyvemet és DVD-met magyar nyelven megrendelheted a www.awme.hu weboldalon. Áldásodra lesz!

Ez a tanítás megváltoztatta az életemet és képessé tett, hogy átvegyem Isten áldásait. Hiszem, hogy te is ezt fogod tapasztalni. Rendeld meg még ma!

Szeretünk téged:

Andrew és Jamie

 

AWMPact – Andrew nem tudja mindezt egyedül elvégezni

Mennyire vagy fontos Krisztus Testének? A válasz az 1Korinthus 12,18-21-ben olvasható: „Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: Nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak: Nincs rátok szükségem.”

Ugyanez vonatkozik az Andrew Wommack Ministriesre. Tanítói szolgálatként embereket érint meg a világon mindenfelé, e cél betöltéséhez pedig odaszánt férfiakból és nőkből álló csapatra van szükség. Te, partnerünk és barátunk ebben a csapatban fontos szerepet játszol.

Hűséges támogatásodnak köszönhetően több mint hatszáz alkalmazott segít Andrew-nak az evangéliumot minél messzebbre és mélyebbre eljuttatni. A televíziós stábtól kezdve a telefonos személyzeten át a kevésbé ismert szolgálatokig mindenki egyaránt fontos, mindenkinek megvan a szerepe.

Betty így ír Arkansasból: „Szeretném megköszönni Andrew tanításait. Immár három éve hallgatom őket. Csak váltogattam a tévécsatornákat, aztán megálltam, hogy meghallgassam Andrew-t. Mint friss forrásvíz a sivatagban, olyan volt számomra. Két unokám is meghalt. Az egyik 21, a másik 30 éves volt. A férjemnek stroke-ja és szívinfarktusa volt. 70 éves vagyok és még mindig fizikai munkát végzek. Senkim nem volt, aki segíthetett volna. Andrew tanításai velősek… mintha manna hullott volna az égből! Köszönöm, Andrew a tanításaidat és azt, hogy vannak telefonos munkatársaid, akik készek segíteni. ”

Ha szeretnél még több bizonyságot olvasni azoktól, akiket neked köszönhetően tudtunk megérinteni, látogasd meg angol nyelvű Vendégkönyvünket a www.awmi.net/reading/guestbook weboldalon.

Ha szeretnél a partnerünk lenni, látogass el a www.awme.hu/partnerseg weboldalra.

 

A Charis Bibliaiskola online kurzusai

Tapasztald meg Isten Igéjének életformáló erejét a Charis online hallgatójaként!

  • Többek között az alábbi témákat tanulmányozhatod: gyógyulás, identitás, Szent Szellem, hit.
  • Tanulj egyénileg vagy más hallgatókkal együtt.
  • Tanulmányaid elvégzéséhez felhasználhatsz minden interneteléréssel rendelkező eszközt: laptopot, tabletet, okostelefont, számítógépet.

„Az életed mélyreható megváltoztatásához az egyetlen és legfontosabb dolog Isten Igéjének bevétele a szívedbe.”

– Andrew Wommack

Magyarországon is működő Bibliaiskolánkkal kapcsolatos információkért látogass el a www.charis.hu weboldalra, jelentkezz és az életed meg fog változni!

 

Erős és legyőzhetetlen a csatában

„Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. …váram és megmentőm… aki [ellenséges] népeket vet alám. ”

Zsoltárok 144,1-2

Cindy Mezas gyógyuláshoz vezető útja ettől a zsoltártól visszhangzik, mivel az Úr megoltalmazta őt a betegségtől és a haláltól. Cindy, az egyedülálló holland anyuka nem is sejtette, hogy élete legnehezebb csatáját kell megvívnia, amikor méhnyakrákot állapítottak meg nála. De nem volt egyedül; Isten megtanította őt győzni. 2009-ben tumort találtak a méhnyak közelében. Az orvosok úgy döntöttek, nem távolítják el a méhét, hanem sugárkezeléssel és kemoterápiával kezelték Cindyt, hogy elpusztítsák a daganatot.

Még ha Cindy meg is nyerte volna a csatát a daganat ellen, a sugárkezelés és a kemoterápia mellékhatásai tönkretették más szerveit. Az új tünetek – hajhullás, ételallergia, szénanátha – arra késztették, hogy más megoldás után nézzen. Az interneten rábukkant Andrew Már a tiéd! című tanítására, amely felnyitotta a szemét a természetfeletti gyógyulásra. 2014-ben Cindy állapota olyan sokat javult, hogy Andrew egyik hollandiai összejövetelén meg is osztotta a bizonyságát. Az ellenség azonban igyekezett ellopni a bizonyságát.

2016-ban Cindy könyvet írt a gyógyulása folyamatáról. Egy nap éles fájdalmat érzett a hasában. A fájdalom annyira erős volt, hogy elájult. Kórházba vitték, és az orvosok lyukakat találtak a beleiben; a sugárzás „kiégette” a belső szerveit. Új csatornát alakítottak ki a belekben, de ez a gyógymód nem működött. Annyira gyötörte a fájdalom, hogy Cindy kész volt meghalni. Végül az orvosok hazaküldték, mert már nem tudtak többet tenni érte. Cindy tudta, hogy Isten Igéje az egyedüli megoldás.

Böjtölni kezdett, hogy megtanítsa a testét reagálni a kimondott szavaira. Hit által abbahagyta a gyógyszerek szedését és belemerült az Igébe. Elkezdett olyan dolgokat csinálni, amiket azelőtt sohase. Lemászott a lépcsőn, hogy elmosogasson, habár néha elaludt a mosogatónál. A gyógyulásról szóló igéket fegyverként használta. „Tudtam, hogy ott van a fájdalom, de úgy kezeltem, mintha hazugság lenne” – meséli Cindy.

Napról napra egyre több házimunkát tudott elvégezni. Míg egy nap, miközben Istent dicsőítette, az Úr megkérdezte tőle: „Hol a fájdalom?” Cindy meglepődve ismerte fel, hogy a fájdalom eltűnt. A csoda nyilvánvaló lett az érzékszerveinek is. Meggyógyult! Az ellenség kétszer is megtámadta, de „…betegségből épült fel, háborúban lett hőssé…” (Zsidó levél 11,34, RÚF).

„Köszönöm az Andrew Wommack Ministries minden barátjának és partnerének – fejezi ki háláját Cindy –, hogy élek és egészséges vagyok, hirdetem és tanítom Isten Igéjét. Ti segítettetek nekem ezt a csatát megvívni, mert minden ingyen volt.”

Ha szeretnéd megnézni a teljes történetet Cindy gyógyulásáról (angol nyelven), látogass el a www.awmi.net/video/series/healing-journeys weboldalra.

 

Tanulj a gyógyulásról a Charis gyógyító-iskolában! (csak angol nyelven)

Ha a gyógyulásról van szó, az Ige ismerete erőt jelent!

Hét megbízható bibliatanító – Andrew Wommack, Barry Bennett, Carlie Terradez, Carrie Pickett, Daniel Amstutz, Duane Sheriff és Greg Mohr – osztja meg tudását az előadásokon.

A tanmenet tökéletesen alkalmas önálló személyek, bibliakörök és gyülekezetek számára egyaránt. A Charis gyógyító-iskola három szakaszban készíti fel diákjait a gyógyulás átvételére és a mások felé való szolgálatra: számíts rá, tapasztald meg és bátoríts másokat.

A Charis gyógyító-iskola az alábbiakat tartalmazza:

  • Három könyvet és a hozzájuk tartozó 48 előadást videón
  • Hat „Kérdezz-felelek” témakört
  • Az előadások hanganyagát USB-n
  • Belépést az online kurzus felületére
  • Nyomtatható PDF fájlokat
  • Válogatást a Healing Journeys (Út a gyógyuláshoz) című videókból

 

Az ajánlat ára 499 dollár. Megrendelhető a www.awmi.net/HealingU weboldalon.

A termék az AWMI coloradói központján keresztül érhető el. A megrendeléssel személyes adatokat osztasz meg az Európai Gazdasági Térségen kívül.

 

Közelgő események és konferenciák

Január

Evangéliumi Igazságok konferencia – Phoenix

Vendég előadó:  Jerome Fernando

Január 2–4. (Phoneix, Arizona)

Victory Life Church

Január 25. (Sherman, Texas)

Január 26. (Durant, Oklahoma)

 

Február

Real Life Church

Kurt és Terry Owen pásztor
Február 5. (Port St. Lucie, Florida)

Evangéliumi Igazságok konferencia – Orlando
Február 6–8. (Orlando, Florida)

 

Március

Charis Men’s Advance (férfi konferencia)

Március 12–14. (Woodland Park, Colorado)
ARMI konferencia

Március 23–25. (Woodland Park, Colorado)

 

Április

Isten velünk van – Musical

Április 3–5. (Woodland Park, Colorado)

Charis nyílt napok

Április 15–17. (Woodland Park, Colorado)

Living Word Keresztényközpont

Mac és Lynne Hammond pásztor

Április 25–26. (Brooklyn Park, Minnesota)

Don’t Limit God (Ne korlátozd Istent) – Konferencia

Vendég előadó: Jesse Duplantis

Április 30 – Május 1. (Woodland Park, Colorado)

 

Június

Kingdom Business Summit – Üzleti konferencia

Június 10–12. (Woodland Park, Colorado)

Vélemény, hozzászólás?