2019. májusi hírlevél – Új teremtés vagy és a Szent Szellem

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek… Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy szóljanak.”

Ha elfogadtad Jézust Megváltódnak, akkor az üdvösséged egyharmada már teljesült is az életedben. Ez már egy elvégzett dolog. A szellemed elpecsételtetett (Efézus 1,13) és immár örökké tökéletes (Zsidó levél 10,14). Belül új személy lettél. Ám kereszténynek lenni többet jelent annál, mint hogy a bűneid bocsánatot nyertek és jegyet váltottál a mennybe. Ha meg szeretnéd tapasztalni azt az életet, amit Isten a hívőknek szán, akkor be kell merítkezned a Szent Szellembe. Ismerek olyanokat, akiknek fenntartásaik vannak ezzel kapcsolatban.

„Azt mondod, nincs bennem a Szent Szellem annak ellenére, hogy újjászülettem?”

Nem, nem ezt mondom.

„Tehát a Szent Szellem lakozást vett bennem, amikor újjászülettem, így csak ez az, amire szükségem van!”

Ez csak részben igaz. Igen, valóban megkaptad a Szent Szellemet, amikor újjászülettél, de az újjászületés mellett van egy másik megtapasztalás is. Ez az a terület, ahol hagynod kell, hogy a Szentírás a vallásos nézeteid elé kerüljön. A vallás azt tanítja, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezés és a szellemi ajándékok az apostolok kora után elmúltak. Ez egyáltalán nem igaz. Péter apostol ezt mondta a Szent Szellembe való bemerítkezésről:

„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

Apostolok Cselekedetei 2,39

Ebbe te is és én is beletartozunk.

A Biblia leírja, hogy a hívők erőt vesznek, miután a Szent Szellem eljön rájuk (Apostolok Cselekedetei 1,8). Sok keresztényt ismerek, akik újjászülettek, de erőtlenek. Ez pedig azért van, mert nem volt egy különálló megtapasztalásuk a Szent Szellemmel. Mielőtt beteljesedtem Szent Szellemmel, a vízipisztollyal ostromoltam a poklot. Miután megkaptam a Szent Szellemet, az olyan volt, mintha a vízipisztolyt tűzoltó tömlőre cseréltem volna!

Soha az életben nem hallottál volna rólam, ha a Szent Szellem ereje nem lett volna jelen az életemben. Amikor az életem és a szolgálatom területein gondok akadtak, a Szent Szellem volt az – főképp nyelveken szólás által –, aki a helyzetet a javamra fordította. Már annyiszor történt ilyen, hogy nem is számolom.

Íme, néhány igevers, amely ezt igazolja:

„Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szent Szellemet, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem. Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét – válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.”

Apostolok Cselekedetei 19,1-6

Ez egy tökéletes példa arra, amiről beszélek. Pál hívőktől kérdezte, hogy kaptak-e Szent Szellemet. Ez buta kérdés lett volna, ha nem vehettek volna többet a Szent Szellemből, mint amennyit már vettek belőle. Érted?

Azért olyan fontos ez, mert sok keresztény csak az újjászületés élményét hangsúlyozza mondván: „El kell érnünk, hogy az emberek újjászülessenek.” Ezzel egyet is értek! El kell érnünk! Ugyanezek az emberek azonban már nem tekintenek fontosnak semmit, aminek köze van a Szent Szellemhez. Nem értik meg ennek a jelentőségét a keresztény életben. Egy szabadon választható lehetőségnek tartják. Ám ez a fajta szemlélet szöges ellentéte annak, amit az Írásban olvashatunk. Mielőtt Jézus kiküldte a tanítványait a szolgálatra, azt parancsolta nekik, hogy várjanak, amíg a Szent Szellem ereje meg nem jelenik az életükben (Lukács 24,49 és Apostolok Cselekedetei 1,4). Jézus szerint ez az erő nem egy választható opció. Tapasztalatból mondom, az élet sokkal jobb a Szent Szellemmel.

Sokan ellenkeznek, és azt állítják, már megkapták a Szent Szellemet az újjászületésükkor. Igaz, hogy a Szent Szellem első és második munkáját egyszerre kapod meg (ld. Apostolok Cselekedetei 10,44-46), de ez két különböző megtapasztalás. A János 20,22-ben, miután Jézus feltámadt a halálból, rálehelt a tanítványokra és így szólt: „Vegyetek Szent Szellemet.” A tanítványok ekkor születtek újjá, de az Apostolok Cselekedeti 2 írja le azt, amikor be is töltekeztek:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Szellem adta nekik, hogy szóljanak.”

Apostolok Cselekedetei 2,1-4

Ha meg tudnánk győzni az embereket, hogy ne csak megtérjenek, hanem be is töltekezzenek Szent Szellemmel, az ördög igen nagy bajban lenne! Ez az egyik oka annak, amiért olyan nagy hangsúlyt fektetek az összejöveteleimen a Szent Szellembe való bemerítkezésre. Nagyon fontos ez az ajándék a nyelveken szólással együtt.

Helyhiány miatt nem tudom kifejteni a nyelveken szólás előnyeit, de az Új teremtés vagy és a Szent Szellem című tanításomban részletesebben foglalkozom ezzel és más alapvető igazságokkal. Ha eleinte vonakodsz attól, hogy nyelveken szólj, ne aggódj. Ez nem olyan dolog, amit muszáj csinálnod; hanem olyan, amire lehetőséged van. Szárnyalni fog az Istennel való kapcsolatod, kijelentést fogsz kapni az Igéből és az életed sokkal jobbra fordul.

Az Új teremtés vagy és a Szent Szellem című könyvemet megrendelheted oldalunkon.

 

Szeretettel,

Andrew és Jamie

 

 

A tanítványság ereje

Az Úr már évek óta Andrew szívére helyezte a tanítványságot.

Míg az evangelizáció az emberek újjászületésére összpontosít, a tanítványság az Ige mélyebb megértésében, az Úrral való kapcsolat elmélyítésében és a mások felé való szolgálatban segíti a hívőket.

A tanítványság tartós eredményeket teremt. Azok az újjászületett hívők, akik nem váltak tanítvánnyá, hónapok vagy évek múltán sem változtak semmit. Gyakran küzdenek a keserűséggel, haraggal és irigységgel. Ezzel helytelenül tanúskodnak Krisztusról.

A tanítvánnyá vált hívők élete azonban átformálódik. A tanítvány követő vagy tanuló – olyasvalaki, aki növekedni akar a hitében. Jézus tanítványoknak hívta a követőit, nem megtérteknek. A megtérés egy egyszeri élmény; a tanítvánnyá válás egy életen át tartó folyamat. A tanítvány célja, hogy olyan legyen, mint a mestere – egy hívő számára ezt azt jelenti, hogy olyan legyen, mint Krisztus.

Chris és Liza Cree már ismeri a tanítványság erejét. Már 15 éve újjászületett hívők; ám elakadtak, mintha nem sok erő nyilvánult volna meg az életükben. Nem értették, miért nem látják azokat a csodákat, amiket az Apostolok Cselekedeteiben olvastak, és elégedetlenek voltak azzal a válasszal, hogy azok az apostolokkal együtt elmúltak. Amikor hallották Andrew Hogyan maradjunk pozitívak egy negatív világban című tanítását, úgy érezték, többet kell megtudniuk. „Mintha lett volna egy kirakós játékom, de nem tudtam, hogyan kell összeilleszteni a darabkákat” – meséli Chris.

A Charis Bibliaiskola jelentett a választ. Chris és Liza elhatározták, hogy jelentkeznek a coloradói Charis Bibliaiskolába. 2013-ban végezték el a másodévet, majd a szolgálati iskolában folytatták a tanulmányaikat harmadéven. A Bibliaiskolában tanultak segítségével összerakták a kirakós elemeit és most már teljes az összkép. Ma ők vezetik a skóciai Charis Bibliaiskolát Dumfriesben, és látják, hogy a tanítványképzés hatására teljesen megváltozik a programban résztvevő diákok élete.

A tanítványság jelentősége Andrew számára a 2Timótheus 2,2-ben bontakozott ki: „És amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.”

A kijelentés hatására Andrew felismerte, hogy amint Pál meghagyta Timótheusnak, hogy másokat tanítson, Isten ugyanezt rendelte neki is. A tanítványságról kapott látása a Charis Bibliaiskola formájában öltött testet. „Az Úr arra vezetett, hogy elindítsam a Charis Bibliaiskolát, melynek célja az emberek felkészítése a szolgálat munkájára – mondja Andrew. – Az Úr nem egy szokványos megközelítést adott. Azt akarta, hogy Isten Igéjének tanítását kombináljuk az aktív részvételen alapuló gyakorlati oktatással.”

Az 1994-es indulás óta a Charis Bibliasikola sok ezer hallgatót képzett ki. Az itt végzett hallgatók – például a Cree család – az egész világon tanítványokká képeznek másokat.

 

AWMPact

A Charis Bibliaiskola 25 éve tanítványokat képez

A segítségeddel immár 25 éve teljesítjük a nagy küldetést, és a Charis Bibliaiskolán keresztül tanítvánnyá tesszük a népeket. Szeretjük hallani azokat a történeteket, amikor a tanítványaink tanítványokat képeznek – akár az iskolában, akár a missziós munkában. Tavaly a követelmény részeként a másodéves hallgatók a világ különböző tájaira mentek, hogy életeket változtassanak meg. Az alábbiakban néhány bizonyságot olvashattok tőlük:

„Negyven éve Isten az Ő szeretete által az Egyesült Államokba hívott Hongkongból, ahol születtem és felnőttem. Azelőtt a családom nagyon szegény volt: az otthonunk kartonpapírból, vékony furnérlemezből és más használhatónak vélt anyagból állt. Tavaly decemberben visszatértem Hongkongba a feleségemmel és a Charis missziós csoportjával. Az utolsó nap egy nagyon szomorú hajléktalanhoz hívott az Úr. Ételt adtam neki, és együtt sírtunk, amikor elmesélte a történetét. Bizonyságot tettem a múltamról és arról, hogyan változtatott meg Isten mindent. A hajléktalan elfogadta Jézust Urának, és ezután már a boldogságtól sírt!”

– K. L.

 

„Már az első nap negyven gyermek fogadta be Jézust a szívébe. Mindennap ámultam, hogy mennyire nyitottak az emberek az Evangélium üzenetére. Budapesten a járókelők felé szolgáltunk, és láttuk, mennyire vágynak megismerni azt az Istent, akiről bizonyságot tettünk. Sokan akár fél óráig is képesek voltak állni a nagy hidegben, csak hogy halljanak Jézusról. Minden kellemetlen kérdést vagy fagyos estét megért, hogy köszönthessük új testvéreinket Isten Királyságában.”

– N. B.

 

„Isten szeretete erőteljesen áradt belőlem a missziós út alatt. Láttam, ahogy az emberek megtértek, meggyógyultak és megszabadultak az őket gyötrő szellemektől. Láttam, ahogy egy ittas férfi azonnal kijózanodott, miután elfogadta Jézust Urának és Megváltójának. Mindenki Istent keresi és a mi dolgunk, hogy megmutassuk nekik a Mennyei Atyát és engedjük, hogy az Ő szeretete áradjon rajtunk keresztül.”

– J. M.

 

„Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy egy csapat tagjaként örökre megváltoztattuk az emberek életét, és láthattam Isten természetfeletti útjait. Erőteljes és kihívást jelentő feladat volt, de rendkívül sokat fejlődtem.”

– F. L.

 

„A missziós út megmutatta nekem Jézus szívét a világ felé. Ő bármit megtesz, csak hogy egyet is elérjen. Még azért az egyért is elmegy – nem számít, hogy kicsoda vagy milyen az élete.”

– T. O.

 

„Isten szólt rajtam keresztül, az emberek pedig meggyógyultak, felbátorodtak és démonoktól szabadultak meg. Csodálatos volt látni első kézből, mire képes Isten rajtunk keresztül, ha alárendeljük magunkat Neki.”

– T. P.

 

A Charis Bibliaiskola jelenlegi és volt hallgatói ezrek életére hatnak a világon mindenfelé a „már túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” üzenettel. És mindez neked is köszönhető, mert hűségesen támogatod az Evangéliumot.

Köszönjük ezt a gyümölcsöző 25 évet!

 

Istenben bízunk – Dráma és akció

Az Istenben bízunk című színpadi produkcióban Amerika történelme találkozik napjaink hadviselésével. Az előadás július 4-én kerül megrendezésre az Auditóriumban a Nyári Családi Konferencia hetén. Ez a hazafias darab egy – az afganisztáni-pakisztáni határ mentén szolgálatot teljesítő – modern Bravo egység történetét mutatja be. A veszélyekkel szembenéző csapat találkozik egy titokzatos idegennel, aki bátorítja őket és fontos tanulságot oszt meg velük Amerika történelméből.

A Charis Bibliaiskola Kreatív művészetek iskolájának koordinátora, Adam Stone írta és rendezte a darabot, és ő az egyik szereplője is. Adam mesél a különféle kreatív ötletek megvalósításáról: például fadobozokból építettek helikoptert és háborús övezetet alakítottak ki a színpadon. „Szerettem volna valami olyat alkotni, ami megragadja az emberek figyelmét; valami olyat, ami élvezetes és lelkesítő a mai közönség számára is. A színházban nem lehet gyakran csatateret látni.”

A modern háborús jelenetek mellett a darab Amerika történelmének fontosabb eseményeit is ábrázolja. Adam rengeteg ihletet kapott, miközben Richard Harrissal beszélgetett. „Nagyon inspiráló volt. Ő ismeri Amerika történelmét; ismeri a nagy idézeteket; és érti is, mivel ezt tanítja.”

A darab legerőteljesebb jelenete az 1812-es brit-amerikai háborút eleveníti fel, ahol a rendületlen amerikai katonák nem engedték, hogy a brit flotta megszerezze az amerikai zászlót. „Az amerikai katonák az életük árán tartották meg a zászlót” – jegyzi meg Adam.

A drámai akció és a zene mellett Isten jelenléte is nyilvánvaló. Adam elmondása szerint a darab egyik legfontosabb célja az, hogy Amerika örökségére emlékeztessen. „Arra akarjuk emlékeztetni az embereket, hogy az országunkat istenfélő, keresztény értékekre alapították… Szeretnénk elmesélni Amerika történetét, és a modern korra átdolgozva közelebb vinni az emberek szívéhez, hogy megmutassuk, a történelem érdekes és aktuális.”

Adam mellett az előadásban szerepelnek a Charis Bibliaiskola hallgatói, hivatásos színészek és előadóművészek Colorado Springsből és Orlandóból. Élő zenekar és énekegyüttes biztosítja a zenét, amely hazafias amerikai klasszikusokból áll.

Adam izgatottan várja, milyen hatást fejt ki a darab. Hiszi, hogy műve kibővülhet egy olyan előadássá, amelyet más közösségek is átvehetnek. „Reményeim szerint országszerte más gyülekezetek és színházak is előadják majd.”

Gyere és nézd meg az Istenben bízunk ingyenes, családbarát előadást! Te és a szeretteid megtekinthetitek itt Coloradóban, Woodland Parkban a Nyári Családi Konferencia alatt, amely július 1-e és 5-e között kerül megrendezésre. Regisztráció a konferenciára és jegyrendelés a július 4-i ünnepi grillezéshez a www.awmi.net/summer weboldalon.

 

Közelgő események és konferenciák

Június

Evangéliumi Igazságok szeminárium – Skócia

Június 1-2; Dumfries, Scotland

Charis Business Summit (Üzleti konferencia)

Június 12-14; Woodland Park, Colorado

 

Július

Summer Family Bible Conference (Nyári családi konferencia)

Július 1-5; Woodland Park, Colorado

Július 4. ünnep

Istenben bízunk – Musical

Július 4; Woodland Park, Colorado

Charis-nap

Július 27; Woodland Park, Colorado

 

Augusztus

Kingdom Youth Conference (Ifjúsági konferencia)

Augusztus 2-3 • Woodland Park, Colorado

Healing is Here (Gyógyító konferencia)

Augusztus 13-16; Woodland Park, Colorado

 

Szeptember

Evangéliumi Igazságok Konferencia – Washington D.C.

Díszvendég: Jeremy Pearson

Szeptember 19-21; Woodbridge, Virginia

Charis 25. évforduló

Szeptember 28; Woodland Park, Colorado

Charis Keresztény Központ

Szeptember 29; Woodland Park, Colorado

Vezetői konferencia

Szeptember 30 – Október 4; Woodland Park, Colorado

 

Andrew rendezvényeivel kapcsolatos további információk angol nyelven: www.awme.net/events

Angol nyelvű rendeléshez látogass el a www.awmi.net és a www.awme.net honlapra.

Feliratkozás magyar nyelvű hírlevelünkre: www.awme.hu

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?