2019. márciusi hírlevél – A kegyelem és a hit egyensúlya

„Hogyan kaphatok bármit Istentől?” Ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit az emberek feltesznek nekem. Aztán így folytatják: „Rendszeresen imádkozom, olvasom a Bibliát, gyülekezetbe járok és fizetem a tizedet. Mindent úgy csinálok, ahogy azt a Biblia előírja.” Nem veszik észre, hogy pont most mondták el, miért nem kapnak semmit: mert azt hiszik, hogy a teljesítményük alapján kiérdemelnek valamit Istentől. Ez egy félreértés a hit és a kegyelem egyensúlyáról és kapcsolatáról.

A kegyelem azt jelenti: ki nem érdemelt kegy, jóindulat, pártfogás, támogatás. Így aztán a kegyelemnek semmi köze sincs ahhoz, hogy kiérdemelj bármit is Istentől. A kegyelem már a születésed előtt jelen volt. Másképpen mondva, a kegyelem Isten része. A hit nem más, mint pozitívan reagálni arra, amit Isten már biztosított a kegyelem által. Más szóval a hit pozitív válasz Isten kegyelmére, vagyis hit által veszed birtokba, amit Isten már eleve elkészített a számodra. Tehát a hit a te részed.

A hit és a kegyelem együtt munkálkodik, ezért egyensúlyban kell lenniük.

Az Efézus 2,8-9-ben ezt olvassuk:

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

Néha, amikor egy jól ismert részt olvasunk a Szentírásból, nem állunk meg, hogy elgondolkodjunk rajta, mit is akar valójában mondani. Ebben az igében Pál apostol egy fontos igazságot jelent ki. Azt írja, hogy kegyelemből üdvözültünk hit által, nem az egyik vagy a másik által. Így gondolj rá: A kegyelem az, amit Isten tesz. A hit pedig az, amit mi teszünk. Mindkettő együttes munkája szükséges ahhoz, hogy üdvösségünk legyen.

Az üdvösség nem csupán a kegyelemtől függ. Ha így lenne, mindenki a mennybe jutna, mivel Isten kegyelme minden ember számára megjelent. (Titusz 2,11) Jézus Krisztuson keresztül Isten már mindenkinek megadta az üdvösség ajándékát. Ám csakis hit által vehetjük át mindazt, ami kétezer évvel ezelőtt történt.

Sokan azt hiszik, hogy az üdvösségük érdekében kérniük kell Istent, hogy bocsássa meg a bűneiket. A Biblia azonban nem ezt tanítja. Az 1János 2,2 azt állítja, hogy Jézus az engesztelő áldozat a bűneinkért; de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Jézus nemcsak azokért halt meg, akikről tudta, hogy Őt majd egyszer elfogadják, hanem a Földön élő minden bűnös emberért letette az életét. Még azelőtt meghalt, mielőtt te vagy én akár egyetlen bűnt is elkövettünk volna.

Most egy olyan radikális igazság következik, ami miatt sok gyülekezetből kirúgnának: A bűn Isten előtt már nem probléma! Az Úr nem várja tőlünk, hogy a bocsánatát kérjük minden vétkünkért. Az egész világ múlt-, jelen- és jövőbeli bűnei már meg lettek bocsátva. Még Adolf Hitler számára is ott volt a kegyelem. Jézus szerette Hitlert és az ő bűneiért is megfizette az árat, akárcsak a tieidért meg az enyéimért. Isten nem személyválogató. (Róma 2,11)

Ő már megtette a részét; most rajtad áll, hogy hittel átvedd és megvalósítsd az igazságot az életedben. Ámen!

Isten kegyelme nemcsak az üdvösségedet biztosította, hanem minden szükségleted betöltését is. Ez a gondoskodás nem azon alapul, hogy eleget olvasod-e a Bibliát, eleget imádkozol-e, jársz-e gyülekezetbe vagy fizeted-e a tizedet. Még mielőtt anyagi szükségeid támadtak volna, Isten már gondoskodott a pénzügyi forrásodról. Még mielőtt lebetegedtél volna, az Ő kegyelme által meggyógyultál. (1Péter 2,24) Még mielőtt elcsüggedtél volna, Isten megáldott minden szellemi áldással. (Efézus 1,3) Már azelőtt gondoskodott minden szükségletedről Jézus Krisztuson keresztül, mielőtt megszülettél. Ez a kegyelem.

Jézus az elmúlt kétezer évben senkit se üdvözített, gyógyított, szabadított vagy áldott meg anyagilag. Amit Isten kétezer éve biztosított, az hittel vegyítve most valósággá válik. A hit birtokba veszi, amiről Ő már gondoskodott. A hit nem Istent mozdítja meg, hiszen nem Ő az, aki elakadt. Hittel nem tudjuk rávenni semmire. A kegyelem és a hit együtt munkálkodik, és ebből a mi részünk az, hogy elfogadjuk hittel mindazt, amit Isten már elvégzett. A kegyelemnek egyensúlyban kell lennie a hittel.

Nem az igazság szabadít meg önmagában; az az igazság szabadít meg, amit megismersz. (János 8,32) Valójában abban kell hitednek lennie, amit Isten már elvégzett, nem abban, amit te teszel.

Isten már megtette a részét azzal, hogy Fiát, Jézust értünk adta. Kegyelme Jézus Krisztus engesztelő áldozatán keresztül minden szükségletünket kielégíti. Ez szinte már túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, mert semmit sem tudunk tenni azért, hogy kiérdemeljük, sem azért, hogy elveszítsük. A mi szerepünk egyszerű: hittel válaszolunk a kegyelmére és átvesszük mindazt, amit Ő már elvégzett.

Ez egyszerűnek hangzik, mégis a legtöbb keresztény nem érti. Egyesek a hitet, mások a kegyelmet hangsúlyozzák, ám túl kevesen beszélnek a kettő egyensúlyáról. Ez olyan, mint a nátrium és a klór: külön-külön mind a kettő mérgező és halálos. A kettejük kombinációja a só, amire szükséged van az élethez. A kegyelem nem fog megmenteni, ha nem válaszolsz rá hittel, és az a hit, amely nem Isten kegyelmére válasz, kárhoztatást hoz. Ha azonban Isten elvégzett munkájába veted a hited, tiéd az a győzelem, ami legyőzi a világot. (1János 5,4)

Ez alapvető dolog az Istennel való kapcsolatodban, és talán éppen emiatt nem hallgattatnak meg az imáid.

A kegyelmet és a hitet gyakran ellentétes erőknek tekintik, de mind a kettő elengedhetetlen része a keresztény életünknek. Ha csak az egyiket hangsúlyozzuk és kizárjuk a másikat, a kiegyensúlyozatlanság miatt nehéz lesz átvennünk Isten áldásait. A kegyelem és a hit egyensúlya című könyv segítségével megtudhatod, hogyan egészíti ki egymást ez a kettő.

A megrendeléséhez látogass el a www.awme.hu weboldalra.

Áldott vagy.

Andrew és Jamie

 

A kegyelem nem ismer határokat – még nyelvi szinten sem

Az Andrew Wommack Ministries célja az, hogy a lehető legmesszebbre és legmélyebbre juttassa el az Evangéliumot. Tanítvánnyá akarunk tenni minden népet (Máté 28,19), ezért keményen dolgozunk, hogy a kegyelem üzenetét lefordítsuk és elvigyük a világ minden tájára. A fordítás azonban nem könnyű feladat. Az AWM nemzetközi fordításokért és publikációkért felelős vezetője, Lesley Rowe három évet töltött a fordítások adatainak begyűjtésével. Azokért az emberekért, akiket a fordításoknak köszönhetően elértünk, érdemes volt.

Andrew üzenetének megőrzése céljából Lesley kialakított egy rendszert a lehetséges fordítók és lektorok kiválasztásához. „A tanítás tisztaságának és Andrew szellemi tulajdonának megóvása érdekében irányelveket és rendelkezéseket vezettünk be, mivel egy idegen nyelvű fordítás gyakorlatilag egy új szellemi terméknek minősül – mondja. – Ez egy új munka.”

Majd így folytatja: „Mostantól lehetőleg a Charis hallgatóit, öregdiákjait vagy partnereit alkalmazzuk fordítóként és lektorként. Ők ismerik Andrew-t, a tanítási stílusát, a nüanszait, és ismerik a kegyelem üzenetét is. Fontos, hogy egyaránt legyen angol nyelvi és anyanyelvi képzettségük. Ez magas elvárás, de hatásosnak bizonyul.”

Ezzel a stratégiával Lesley egy olyan hálózatot alakított ki, ahol a fordítók és lektorok biztos nyelvi készségekkel rendelkeznek és elkötelezettek az Evangélium iránt. Ez különösen a Tanítványság Evangelizáció (TE) program fordításában vált fontossá.

Az TE program igazi tanítványokat képez és nem pusztán megtérőket eredményez. Már sok nyelven rendelkezésre áll, így a segítségével az AWM a világ lakosságának jelentős részét elérheti. A Tanítványság Evangelizáció anyagát kisebb csoportokban, bibliaiskolákban, egyénenkénti tanítványképzésben, sőt még szemináriumokon is használják.

2014-ben a TE fordításai elkészültek afrikaans, holland, német, hindi, magyar, indonéz, lengyel, orosz, spanyol és szlovén nyelven. Az elmúlt két év alatt számos új fordítás került a folyamatosan bővülő listára, köztük a modern standard arab, az egyszerűsített kínai (mandarin), a hagyományos kínai (kantoni), a francia, az olasz, a brazil, a portugál, a burmai, a négy ugandai nyelvjárás és a szuahéli. Az Andrew Wommack Ministries anyagai összesen 46 nyelven érhetők el.

A fordítás a legjobb eszköz a szolgálat küldetésének teljesítésében. Két további fordítással (perzsa és japán) a TE várhatóan négy és fél milliárd emberhez jut majd el.

2019-ben hét új TE fordítás várható: kannada, tamil, urdu, bolgár, portugál, szingaléz és fidzsi nyelven. „A lehetőség csodálatos, de körültekintően és lassan kell haladnunk. Mindent türelemmel és kiválóan kell elkészítenünk” – jegyzi meg Lesley.

 

Hit és szeretet

Élő áhítat: Bővölködés a kegyelemben

1Timóteus 1,14

„…szerfelett bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.” (az angol KJV szerint)

Figyeld meg, hogy a kegyelemmel együtt hit és szeretet áradt Pálra az Úrtól. Ez visszautal arra, amit Pál az 1Timóteus 1,12-ben írt arról, hogy az Úr hűnek tartotta:

„Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert hűnek tartott, amikor szolgálatra rendelt.” (az angol KJV szerint)

Isten megbízott Pálban és a saját hitét adta neki, hogy higgyen és győzelmes életet tudjon élni. Pál a Galata 2,20-ban azt mondta, hogy azt az életet, amelyet most testben él, az Isten Fiának hitéből, és nem az Isten Fiába vetett hitben éli. Nem hiszem, hogy helytelen azt mondani, hogy a hitünket Jézus Krisztusba vetjük, de itt Pál világosan azt állította, hogy ő Jézus Krisztus hitéből él.

Sok hívő fel se fogja, mivel rendelkezik, mert ez a hit az újjászületett szellemükben található. Testi módszerekkel lehetetlen érzékelni. Pedig csak bízniuk kellene Isten szellemi tükrének kijelentésében. (János 6,63 és Jakab 1,25) Nincs kevés hit, csak kevés ismeret. (2Péter 1,3)

Figyeld meg azt is, hogy Jézus Krisztus kegyelme, amely Pál apostolra áradt, rendkívül bőséges volt. A szerfelett bőségesen jelentésű hüperpleonazó szó csak egyszer szerepel az Újszövetségben – méghozzá itt (1Timóteus 1,14). Szó szerint azt jelenti: rendkívül bőségesen, túlcsordulóan, minden mértéket felülhaladóan. (Thayer-féle görög-angol lexikon) Így Pál apostol bőségesen megkapta Isten kegyelmét a hittel és a szeretettel együtt.

Az Úr nemcsak az irgalmát árasztja ki ránk, hogy megmentsen minket tetteink jogos következményeitől, hanem kiárasztja a hitet is, amely által átvehetjük Isten hatalmas szeretetét és minden áldását, amit szeretetből biztosított. Dicsőség az Úrnak!

(Részlet Andrew Living Commentary c. internetes bibliamagyarázatából)

 

AWMPact

Telefonközpont

Az Andrew Wommack Ministries segélyvonalát naponta keresik fel olyan emberek, akik függőségekkel, anyagi és egészségügyi problémákkal, illetve szellemi nehézségekkel küzdenek és választ várnak Istentől. Hála az Úrnak, Ő megsegíti népét, így a vonal másik végén szolgálók serege áll készenlétben. A Szent Szellem megtanítja nekik, mit mondjanak, hogy erősíteni tudják a megfáradtakat. (Ézsaiás 50,4)

Egyik hívás követi a másikat, és ahogy az Úr szolgál az emberek felé, a segélykiáltásuk hálára és dicsőítésre fordul. Ez történt egy dallasi hölggyel is: „Nem tudok elég hálás lenni a csapatnak, amiért mellettem állt és imádkozott, amikor sötét és nehéz időszakot éltem át.”

Nem csak a telefonos szolgálók hősök. Mindez ugyanis a te segítségeddel jött létre, mert hiszel abban, amit Isten cselekszik Andrew Wommack szolgálatán keresztül, és elfogadod Isten elhívását, hogy úgy szeress másokat, mint önmagadat. Nagyra értékelünk és köszönjük a támogatásodat!

www.awmi.net/grace

 

 

Messzire és mélyre visszük az Evangéliumot:

Andrew látogatása az Egyesült Királyságban és Afrikában

Tavaly Andrew, Stephen Bransford (az AWM médiaigazgatója) és egy kisebb televíziós stáb az Egyesült Királyságba utazott, majd onnan Ugandába és Kenyába. Csodálatos történetekkel és bizonyságokkal tértek haza. Szívesen elmondanánk mindent – a legapróbb részletekig –, csakhogy helyszűkében vagyunk. Ezért csak egy rövid beszámolót adunk közre néhány nap eseményeiről:

Miután éjszakai járattal Londonból Ugandába repült, Andrew rendőri kísérettel érkezett meg a kampalai szállodába, ahol Grace Lubega apostollal ebédelt.

Grace fiatal pásztor, aki négy év alatt rendkívüli szolgálatot épített fel. A gyülekezetében minden vasárnap hétezer lelkes hívő jelenik meg, és 55 ezer ember számára közvetítik élőben a prédikációt egész Kelet-Afrikában. Lubega pásztor a televízión és interneten keresztül lett Andrew Wommack tanítványa, és a kegyelemnek ugyanazt az üzenetét hirdeti, amely Andrew weboldalán mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.

Az éjszaka folyamán Grace pásztor gyülekezetéből 350 fő készítette elő Kampalában a Lugogo Sportkomplexumot az Evangéliumi Igazságok szeminárium számára. Felállítottak egy színpadot a hozzá tartozó hang- és fénytechnikával, valamint nyolcezer széket helyeztek el, hogy Andrew élete legnagyobb létszámú közönsége előtt szolgálhasson. Azon az éjszakán a pálya megtelt Isten imádóival, bizonyságul arra, hogy a „szinte-túl-jó-ahhoz-hogy-igaz-legyen” üzenet milyen óriási hatást gyakorolt Ugandára 2002 óta, amikor Andrew először hirdette a Lighthouse televíziós csatornán.

Amikor azonban leszállt az este és Andrew a színpadra lépett, az áram elment, sötétbe burkolva mindenkit. Ahogy telt az idő, attól tartottak, hogy az emberek hazamennek. Ám még egy fél óra után sem távozott senki. Az emberek az egész stadionban énekelni kezdtek, Andrew pedig bekapcsolta a fényt a mobiltelefonján és integetni kezdett a színpadról. Nemsokára az egész tömeg Istent dicsőítette, miközben az áramszolgáltatás helyreállítását várta. Miután a fény- és a hangtechnika újból működni kezdett, Andrew folytatta a tanítást. A felszólítására nyolcszáz hívő fogadta el a Szent Szellem-keresztséget és több tucat ember született újjá.

Gyakran mondjuk, hogy barátaink és támogatóink bőkezű adományai nélkül nem tudnánk megtenni, amit teszünk. Ezt komolyan is gondoljuk! Ez a bizonyság soha nem jött volna létre az Andrew Wommack Ministries nyitott szívű, adakozó természetű barátai és támogatói nélkül. Isten ajtókat nyit Kelet-Afrikában és a te segítségeddel megyünk át rajtuk!

Sok minden történt ez alatt a két hét alatt. Összeállítunk egy különleges videót, amelyet szeretnénk veled megosztani. Látogass el a www.awmi.net/africa weboldalra, hogy ennek a történelmi jelentőségű utazásnak a többi fénypontját is lásd. (Csak angolul érhető el.)

 

Közelgő események és konferenciák

Március

Charis Men’s Advance (Férfi konferencia)

Vendégek: Tony Dungy és James Brown

Március 14-16; Woodland Park, Colorado

A.R.M.I. konferencia

Március 26-28; Woodland Park, Colorado

 

Április

Charis nyílt napok

Április 3-5; Woodland Park, Colorado

Dávid: Jeruzsálem királya – Musical

Április 12-13; Woodland Park, Colorado

 

Május

The Shepherd’s House Church

Május 1; Lewisville, Texas

Evangéliumi Igazságok szeminárium – Texas

Május 2-4; Irving, Texas

Calvary Cathedral International Church

Május 5; Fort Worth, Texas

UK Grace and Faith 2019 (Kegyelem és hit 2019 konferencia)

Május 24-27; Telford, Egyesült Királyság

 

Június

Evangéliumi Igazságok szeminárium – Skócia

Június 1-2; Dumfries, Scotland

Charis Business Summit (Üzleti konferencia)

Június 12-14; Woodland Park, Colorado

 

Július

Summer Family Bible Conference (Nyári családi konferencia)

Július 1-5; Woodland Park, Colorado

Istenben bízunk – Musical

Július 4; Woodland Park, Colorado

Charis-nap

Július 27; Woodland Park, Colorado

 

Andrew rendezvényeivel kapcsolatos további információk angol nyelven: www.awme.net/events

Angol nyelvű rendeléshez látogass el a www.awmi.net és a www.awme.net honlapra.

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?