2020. decemberi hírlevél – A partneri kapcsolat ereje

Múlt hónapban a sáfárságról kezdtem tanítani az Evangéliumi igazságok című televíziós
műsoromban. A Sáfárság – pénzügyeink kezelése c. tanításom elérhető magyarul is, és ha
eddig még használtad ki a lehetőséget, kérlek, tedd meg. Nagyon erőteljes!
Múlt havi hírlevelemben írtam arról, hogy terveim és hitem szerint a Charis Bibliaiskola
2023-ra adósságmentes lesz. A partneri támogatásod nagyon hasznos a Charisnak, és mivel
ebben a hónapban befejezem a Sáfárság – pénzügyeink kezelése c. tanításomat a televízióban,
el szeretném magyarázni, hogyan válik a partneri kapcsolat a javadra. Készítettem ebben a
témában egy kétrészes hanganyag-sorozatot is A partneri kapcsolat ereje címmel.
A Példabeszédek 18,16 szerint „Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé
juttatja”.
Az emberek ezt az ajándékot gyakran valamiféle képességként vagy talentumként értelmezik.
A Példabeszédek 19,6-ben ezt olvassuk: „Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az
ajándékozónak mindenki barátja.” Itt ugyanazt a héber szót fordítják ajándéknak, és ez
egyértelműen anyagiakban kifejezhető dologra utal.
Tehát a Példabeszédek 18,16 nem arról szól, hogy valamilyen képesség vagy kenet tág teret
nyit nekünk és az előkelők elé juttat. Anyagi természetű ajándékról beszél, valami
kézzelfoghatóról, ami előrébb juttat minket.
Ez sok ember számára ellenszenves, mert gyakran a negatív oldala jut eszükbe. Mindenkinek
gyűlölnie kell a megvesztegetést és az általa okozott korrupciót. A Szentírás is ezt tanítja
(Péld 15,27; 2Móz 18,21; 1Tim 3,3; Titusz 1,7 és 1Pét 5,2).
Az ajándékok azonban helyesen is használhatók. Ugyanaz a százdolláros, ami alkalmas egy
ember megvesztegetésére, alkalmas egy ember megáldására és Isten szeretetének
közvetítésére is. A pénz önmagában nem erkölcsös vagy erkölcstelen. A pénz
adományozójának a szívbeli szándéka határozza meg a végeredményt.
Vegyük például Sába királynőjét. Az 1Királyok 10,1-13 elmeséli, hogy meglátogatta
Salamont és nehéz kérdéseket tett fel neki. A hazájában hallott Salamon hírnevéről, és meg
akart bizonyosodni róla, hogy igazak-e ezek a történetek. Arra a következtetésre jutott, hogy
Salamon bölcsessége és gazdagsága messze meghaladja azt, amit mondtak neki.
Gondolj bele! Salamon bölcsessége nagyobb volt az összes akkor élő emberénél, és mindenki
szerette volna meghallgatni, hogy részesüljön ebből a bölcsességből (1Kir 5,10-11). Hogyan
járulhatsz valaki elé, akit az egész világ meg akar hallgatni? Ahogy a Példabeszédek 18,16
mondja: ajándékot adsz, ami az előkelők elé juttat.
Az 1Királyok 10,2-ben azt olvassuk, hogy Sába királynője tekintélyes kísérettel érkezett, a 10.
versben pedig ez áll: „Azután adott a királynak százhúsz talentum aranyat, igen sok balzsamot

és drágakövet. Sohasem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit Sába királynője adott
Salamon királynak”.
Az Élő kommentár nevű bibliatanulmányozó programomban olvasható jegyzetek alapján 120
talentum arany 144 960 uncia aranynak felel meg. Mai áron egy uncia 1 900 dollár, tehát ez
összesen 275 424 000 dollár. Sába királynője ezenkívül még hatalmas mennyiségű balzsamot
és drágakövet is vitt. Emiatt kerülhetett előre a sorban. Az ajándéka tág teret nyitott neki, így
kerülhetett korának első embere elé. Ez az ajándék használatának helyes módja.
Ha sáfári szívvel, helyes motivációval adakozol az Evangélium céljára, hozzájutsz az adott
szolgálat kenetéhez és áldásaihoz. Partner leszel ezekben is.
Ez az, amit Pál kifejtett a Filippiben élő keresztényeknek. Ők a partnerei voltak. A görög
kiononia szó, amit közösségnek fordítottak a Filippi 1,5-ben, azt jelenti: partnerség, részvétel,
(szociális) érintkezés, (pénzügyi) jótett (Strong konkordancia).
Pál ezt a levelet a partnereinek írta, és az általa megfogalmazott ígéretek többsége nekik szólt.
A Filippi 1,6 ezt mondja: „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Pál biztos volt benne, hogy Isten
befejezi azt a jó munkát, amit elkezdett bennük, mert a támogató partnerei voltak.
Biztosíthatlak, hogy az Úr folytatni akarja és be is akarja fejezni a munkáját minden hívőben,
de ez nem automatikusan történik. Együtt kell működnünk Vele, és a partneri kapcsolat egy
lehetőség erre.
A Filippi 4,19-ben Pál ezt mondta: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden
szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” Ezt is a partnereinek
írta. A szövegkörnyezetből (Fil 4,15-16) kiderül, hogy csak a filippibeliek támogatták Pált azt
követően, hogy elhagyta a régiójukat. Még akkor is adakoztak neki, amikor Rómában volt
börtönben (Fil 4,10 és 14). Úgy tűnik, kizárólag ők tették lehetővé, hogy Rómában bérleti
díjat fizessen azért a házért, ahol őrizetben volt (ApCsel 28,30).
Tehát az az ígéret, hogy Isten betölti minden szükségüket az Ő gazdagsága és dicsősége
szerint, Pál partnereinek szólt.
A partnerség egy Isten szerinti kapcsolat, ami változást hoz a partnerek életében és
pénzügyeiben. Ahhoz, hogy az Úr betöltse az Evangéliumot prédikáló gyülekezet vagy
szolgálat szükségeit, először a partnerek jólétéről kell gondoskodnia. Isten így építette fel a
királyságát. Nem hirdethetjük az Igét, ha nem küldenek ki minket (Róma 10,15).
Bátorítlak, hogy hallgasd meg A partneri kapcsolat ereje c. tanítást! Elérhető:

HanganyagokSzeretettel:
Andrew és Jamie

Legyél a partnerünk!

Mindennap kapunk bizonyságokat arról, hogyan változtat meg életeket az Evangélium
üzenete a partnerek segítségével. Ha a szolgálatunk áldást hozott az életedbe, fontold meg,
hogy a partnerünk legyél! Ezzel nemcsak minket áldasz meg, hanem te magad is részesülni
fogsz a szolgálatunkon lévő természetfeletti anyagi áldásban és kenetben. Ha még nem vagy a
partnerünk, de szeretnél csatlakozni hozzánk, akkor látogass el a https://awme.hu/partnerseg/
weboldalra!

AWMPACT: Hirdesd az örömhírt a karácsony közeledtével is!
1Korinthus 3,9a
„Mert mi Isten munkatársai vagyunk.”
A karácsonyt általában az ünnepléssel és az örömmel társítják. Sokakat azonban arra
emlékeztet, hogy mennyire egyedül és magányosan élnek, kiváltképpen ebben az évben, a
COVID-19 járvány alatt. Közösségeinkben és a világban körülnézve láthatjuk az óriási
társadalmi szükségeket, és könnyen gondterheltnek érezhetjük magunkat. Isten azonban arra
hívott el minket, hogy mi legyünk a megoldás! Ha Vele együtt munkálkodunk, közösen
többet tudunk elérni, mint külön-külön.
Ezért is vagyunk rendkívül hálásak a partnereinknek. Ők teszik lehetővé, hogy minden évben
több ezer szolgálatnak segítsünk elérni azokat az embereket, akiket mi nem tudnánk – és ez az
év sem kivétel.
Az egyik általunk támogatott szolgálat az Ambassadors to the Nations (Ambassadors), egy
nemzetközi missziós szolgálat, amely Közép- és Dél-Amerika legszegényebb rétegeinek nyújt
fizikai és szellemi segítséget. A szolgálat évente több missziós utat szervez. Útjaik során az
Igével szolgálnak, gyermekekkel dolgoznak, idősotthonokat és menekülttáborokat látogatnak
meg és élelmet osztanak a szűkölködőknek. Bibliaiskolai hallgatóink közül sokan részt
vesznek ezeken a missziós utakon és gyógyulásokról, megtérésekről számolnak be.
Az Ambassadors igazgatói, Darey és Karen Jolley azt mondták, hogy bár februári útjuk óta
nem utazhatnak – ami 28 év alatt most fordult elő először –, mégis nagyon elfoglaltak:
Isten a COVID-19 járvány alatt is jó volt hozzánk. Nagyon más volt, de félelem nélkül
folytattuk a szolgálatot. A járvány hónapjai alatt a személyzet és az önkéntesek a charlotte-i a
missziós központunkban ajándékokat, új cipőket, ruhákat, iskolai felszereléseket és
tisztálkodási szereket csomagoltak. Ezeket a csomagokat Mexikóba, Nicaraguába és a Fülöp-
szigetekre szállítottuk, ahol munkatársaink hirdették az Evangéliumot és szétosztották az
ajándékokat a gyerekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek. Az Egyesült Államokban is egyre
több helyen vagyunk jelen. Úton vagyunk afelé, hogy anyagi tekintetben ez legyen a
legnagyszerűbb évünk! Ez Isten hűségét tükrözi. Természetes úton ez nem lehetséges, de
ISTENNEL IGEN!
Sokan fogják megtapasztalni Krisztus szeretetét, ahogy átveszik a karácsonyi ajándékukat az
Ambassadors szolgálattól. Köszönjük partnereinknek, hogy a segítségükkel mindez
megvalósulhatott!
További információk az Ambassadors to The Nations szolgálatról a
www.ambassadorstothenations.com weboldalon (angol nyelven).

Mi van a kezedben?
Amikor Izrael földjén aszály volt, az Úr elküldte Illést egy özvegyasszonyhoz, de elég
különös módon segített neki. Arra kérte az asszonyt, hogy először adja oda mindenét, amije
volt. Ezt az Úr megsokszorozta, így több mint 3 évig gondoskodott róluk (1Kir 17, 10-16).
A 2Királyok 4-ben hasonló történt Elizeussal is. Megkérdezte az özvegyasszonyt, mije van,
de neki mindössze egy korsó olaja volt, amit előbb ki kellett öntenie, mielőtt
megsokszorozódott volna.
Hasonló kérdést tett fel az Úr Mózesnek a 2Mózes 4,2-ben: „Mi van a kezedben?” Mózesnek
csak egy botja volt, de az Úr azt mondta, hogy dobja a földre. Miután Mózes kiadta a kezéből,
az Úr visszaadta neki – immár mint Isten botját (2Móz 4, 20). Az Úr arra használta a botot,
hogy csapásokkal sújtsa Egyiptomot, kettéválassza a Vörös-tengert és vizet fakasszon a
sziklából.
E történetek közös nevezője, hogy ezek az emberek azt adták oda, amijük volt. Mi van a
kezedben? Egyik se pénzt adott. Egy kevés lisztet és olajat, egy kis korsó olajat, egy botot –
de Istennek adták, Ő pedig megsokasította mindezt.
Az Andrew Wommack Ministriesnek immár nem csak pénzt lehet adományozni. Az emberek
már évek óta kérik tőlünk ezt a lehetőséget, de ezeket az ajándékokat eddig nem tudtuk
felhasználni. Ám ahogy ezek a történetek is szemléltetik, Isten megsokasítja, amit Neki adsz.
Partneri kapcsolatra léptünk az iDonate szolgálattal, amely átveszi a tárgyi adományokat és
pénzzé teszi a szolgálatunknak, így még több lehetőségünk nyílik Isten Királyságába vetni.
Életük során az emberek gyakran olyan javakkal gyarapodnak, amelyek előmozdíthatják az
Evangélium hirdetését. Az adakozás egyik ötletes formájaként adományozhatsz olyan
személyes vagyontárgyat, amire már nem tartasz igényt – például autót, hajót, lakóautót,
ékszert, műtárgyakat, részvényt vagy kötvényt.
Partnereink az iDonate-nél segítenek az ügyintézésben és igazolást küldenek. A szolgálat
igényei szerint elbíráljuk, hogy a vagyontárgyat pénzzé tesszük vagy megtartjuk. Személyes
vagyontárgyak adományozásán felül még öt különböző lehetőséget kínálunk fel:
● Részesedési jog adományozása
● Adakozás a nyugdíjkasszából
● Az Andrew Wommack Ministries megjelölése kedvezményezettként
● Hagyaték adományozása
● Életjáradékra jogosító adományozás
Mike Nelson, a partneri pénzügyi tervezőnk elmondta, hogy az ilyen jellegű ajándékok több
adókedvezményt biztosítanak, mint a pénzadományok.
További információért látogass el a www.awmi.net/noncash weboldalra (angol nyelvű) vagy
írj e-mailt a noncash@awmi.net címre (angol nyelven). Szívesen válaszolunk az
adományozással kapcsolatos kérdéseidre.
Év végi adakozás az iDonate-en keresztül: december 15-e és 31-e között.

Bátorítunk, hogy vess jó földbe a vagyoni jellegű adományoddal, ezzel is segítve Andrew
munkáját az Evangélium hirdetésében!

Joe Nay: atya a hitben
Andrew 1968. március 23-án természetfeletti módon megtapasztalta Isten szeretetét.
Akkoriban Joe Nay volt az egyik mentora. Meghívta magához a fiatal Andrew-t, sok
kérdésére válaszolt, és barátok lettek.
Idén júniusban Joe 91 évesen – közel 50 éves szolgálat után – hazatért az Úrhoz.
Joe Nay 1970-ben kezdte a szolgálatát; összejöveteleken vett részt az Egyesült Államokban és
szerte a világon. Andrew akkoriban kóstolt bele a szolgálatba: sátrakat állított fel, színpadokat
rendezett, még a kórust is vezette.
Joe összejövetelei nem hivatalos bibliaiskolának számítottak, és nagy hatást gyakoroltak
Andrew megigazulásról alkotott képére. Ennek eredményeként született Andrew egyik
legismertebb tanítása Szellem, lélek és test címmel. Kapcsolatuk alatt Joe új látásmódot adott
neki Isten Igéjéről és atyja lett a hitben.
„Úgy hiszem, Isten azért küldött hozzám, mert olyan radikális voltál – mondta Andrew Joe-
nak évtizedekkel később, amikor a kapcsolatukról beszélgettek. – Soha nem végeztél fél
munkát, és éppen erre volt szükségem. Nem egy kis igazításra… hanem egy teljes
átalakulásra; és Isten természetfeletti módon téged használt arra, hogy kétségbe vonjam
mindazt, amiben addig hittem.”
2016-ban Joe megáldotta Andrew-t:
Lakozzon benned gazdagon Isten Igéje. Legyen világosság utadon és lámpás a lábad előtt.
Örvendezzen benne a szíved, és legyél mindig az Ige cselekvője. Az Úr lelje örömét benned,
és lásd meg az Ő jóságát az élők földjén. Élj mindennap a neked szánt egészségben és erőben.
Teljesítse az Úr minden szándékodat. Legyen a szíved minden gondolata az Ő örömére, és
ismerd meg Őt úgy, ahogy Ő ismer téged. Az Úr tanítson meg áldani, és úgy ismerjenek
téged, mint aki megáld másokat. Legyen rád igaz, hogy „Az Úr áldása meggazdagít, és nem
jár vele bánat” (Példabeszédek 10,22).
Ha egy szolgálatnak adakozol, akkor nemcsak azokat áldod meg, akiket a szolgálat megérint,
hanem részesülsz a szolgálat kenetében és áldásaiban. Neked köszönhetően Andrew folytatja
az Evangélium hirdetését. Andrew szolgálatának barátjaként és partnereként részesülsz abban
az áldásban, amit Andrew ebből a próféciából kapott.
Ha többet szeretnél megtudni Andrew Wommack és Joe Nay emlékeiről, látogass el a
www.awmi.net/joe-nay weboldalra.

Vélemény, hozzászólás?