Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

2020. májusi hírlevél – Megtartani mindent

Mennyire áll az útjában a Biblia annak, amiben hiszel? Ha olyan vagy, mint a legtöbb keresztény, akkor hiszel Jézusban, de annyira bekategorizáltad a hitedet, hogy a bibliai hitnek vajmi kevés hatása van az életed különböző területeire. Sokak hitét a Biblia egy jottányit sem befolyásolja. Úgy képzelik, hogy az életről és a társadalomról azt gondolhatnak, amit csak akarnak – mindaddig, amíg állításuk szerint hisznek Jézusban. Ez teljes tévedés! Egyszerűen azt jelenti, hogy nem tanították meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Mt 28,19-20

A tanítvány olyasvalaki, aki megtartja mindazt, amit Jézus parancsolt. Az egyház általában véve nem teszi az embereket tanítványokká. A célja alapvetően annyi, hogy az emberek szülessenek újjá és jussanak a mennybe. Ez pedig problémákat okoz. Mivel a gyülekezet nem tanítja arra az embereket, hogy megtartsák Jézus parancsolatait, van egy űr a társadalomban, amit éppen a keresztényeknek kellene betölteniük. Ha társadalmi vagy erkölcsi kérdések vetődnek fel, sok keresztény hallgat vagy szembemegy a Biblia tanításával. Hisznek az Úrban, de nem tanítványok. Ez talán megdöbbentő a számodra, de figyeld meg, mit válaszolt Jézus azoknak, akik csupán hittek Benne:

„Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok.”

Jn 8,31

Nem elég csak megtérned és elkerülnöd a poklot. Meg kell maradnod Jézus Igéjében, hogy a tanítványa lehess. Ez kellene, hogy legyen minden keresztény célja! Elképesztő, hogy mégis mennyien nem értik ezt. Ha olyan vitatott témák kerülnek elő, mint a homoszexualitás, az abortusz és az evolúció, a gyülekezet megoszlik. A legtöbben így állnak hozzá: „Meg kellene maradnod az Ige hirdetésénél és nem belefolyni politikai vagy társadalmi kérdésekbe.” Hiszen én az Igét hirdetem! Nem én török be a társadalmi, politikai életbe, hanem ezek a dolgok támadják a Biblia mondanivalóját. Isten Igéjének minden területen van útmutatása.

Ha csendben maradunk, a hitetlenek – azok, akiknek nincs bibliai világnézetük – fogják meghozni a rendeleteket, megszabva, hogy mit mondhatunk és mit nem, mit tehetünk és mit nem.

Ez már folyamatban van, és ebbe sok keresztény beletörődött.

A bibliaiskolában odajött hozzám egy nő, és elmesélte, hogy ahányszor csak megemlítettem a gazdaságot, az abortuszt, a homoszexualitást, a teremtéstörténet kontra evolúció kérdését, mindig kínosan érezte magát és így imádkozott: „Uram, tereld őt vissza a Bibliához.” Másfél év bibliaiskola után azonban megváltozott.

  • Szinte minden témáról megváltozott a gondolkodásom – jegyezte meg.

Félrevontam és így szóltam:

  • Nem akarlak kritizálni, csak őszintén tudni szeretném, hogy egy elkötelezett kereszténynek hogyan lehetett a Bibliával ellentétes világnézete?
  • Szerettem Jézust – válaszolta –, és tényleg elköteleztem Neki az életemet, de nem igazán szerettem az Igét. Amikor eljöttem a bibliaiskolába és elkezdtem az Igét hallgatni, beleszerettem. Hagytam, hogy az Ige uraljon, és nem tudtam már a régi látásmódomhoz ragaszkodni.

Szeretheted Istent és lehetnek liberális társadalmi nézeteid, de nem lehetnek azok, ha szereted az Igét. Ha a hozzáállásod, az értékrended vagy a szemléletmódod nem egyezik Isten Igéjével, azt kell megváltoztatnod, nem Isten Igéjét.

Szomorú, hogy sok keresztény beveszi a világi értékrendet, mert senki sem áll ellene, illetve senki sem áll ki az igazság mellett. Én viszont ellene állok mindannak, ami aláaknázza Isten Igéjét! Neked is így kell tenned. Talán most megsértődsz, mert nem így neveltek, nem így tanítottak, vagy olyan sokáig hittél ezekben a dolgokban, hogy nem tudod, megváltoztathatod-e őket. De ahogy már kérdeztem, mennyire engeded Isten Igéjének, hogy az útjába álljon annak, amit hiszel? Hajlandó vagy állást foglalni? Hajlandó vagy Jézus Krisztus tanítványa lenni, ahelyett hogy csak egy megtért ember volnál? Ezeket a kérdéseket mind felteheted magadnak.

Ha őszintén szeretnél megváltozni és meg akarod tartani mindazt, amit Jézus parancsolt, akkor neked szól az Observing All Things (Megtartani mindent) c. sorozatom. Ebben a tanításban az általam legvitatottabbnak tartott három társadalmi témáról van szó – a homoszexualitásról, az abortuszról és az evolúcióról –, valamint arról, hogy mit mond ezekről Isten Igéje. Csak a Szent Szellem képes változást hozni egy ember életébe, de ez a tanítás a segítségedre lehet, ezért bátorítalak, hogy szerezd be. Elérhető CD és DVD formátumban, és jár hozzá egy kis könyv kommentárral, statisztikai adatokkal és grafikonokkal. A rendeléshez látogass el a https://www.awmi.net/observe/ weboldalra. (A tanítás csak angol nyelven érhető el.)

A Charis Bibliaiskola itt is változást hoz. Az első év tananyaga foglalkozik ezekkel a társadalmi kérdésekkel. Remélhetőleg lesznek olyan szülők és nagyszülők, akik elküldik a gyermekeiket legalább egy évre a bibliaiskolába, mielőtt világi egyetemekre mennek, ahol Isten Igéjével ellentétes véleményt hirdetnek ezekben a témákban. Nagy számban képzünk tanítványokat!

Köszönjük, hogy a megoldás részeként segítesz nekünk Isten embereit felkészíteni.

Szeretettel:

Andrew és Jamie