2020. szeptemberi hírlevél – Több kegyelem, több jóakarat

Szabadítsd fel az alázat kiaknázatlan erejét az életedben!

Isten kegyelme csodálatos! Magában foglal mindent, ami Istené, és Ő ezt a rendelkezésünkre bocsátotta anélkül, hogy kiérdemeltük volna. Isten kegyelme nélkül nem lenne reménységünk. Az Ő kegyelme mindenki számára megadatott (Titusz 2,11), de hittel kell elfogadni (Efézus 2,8).

Tudtad, hogy még több kegyelmet kaphatsz? Így igaz; erről a Jakab 4, 6-ban olvashatunk:

„De még nagyobb kegyelmet is ad.”

Ha lehet több kegyelemben részed, akkor lehet kevesebben is. Valójában, amikor újjászületsz, megkapod Istentől mindazt a kegyelmet, amire szükséged lesz, de lehet még több kegyelem az életedben, és ugyanígy kevesebb is.

Hogyan kaphatsz több kegyelmet? Jakab 4,6 ezt írja:

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”

A több kegyelem kulcsa tehát az alázat.

Tudom, ezt a témát nem sokan kedvelik, mert úgy gondolják, hogy az alázat gyengeség, alacsony önbecsülés és félénkség. Mózes volt a legalázatosabb ember a Földön (4Mózes 12,3), és figyeld meg, mi mindent cselekedett az Úr rajta keresztül. Még Jézus is azt mondta magáról, hogy „szelíd vagyok és alázatos szívű” (Máté 11,29). Hogy Isten kegyelméből mennyi áramlik az életedben, az közvetlen kapcsolatban áll az alázattal.

Péter gyakorlatilag ugyanazt állította az alázatról, mint Jakab. 1Péter 5,5:

„Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”

Ezt a verset gyakran önmagában értelmezik – ez nem rossz, de nem teljes. Péter így folytatja levelében (1Péter 5,6-7):

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”

Péter nem váltott témát. A 7. versben is az alázatról beszélt, amikor azt mondta, hogy vessük a gondjainkat Jézusra. Az alázat egyik ismérve éppen az aggódástól mentes élet. Aki tele van aggodalommal, az nem bízik az Úrban. Lehet, hogy elkeseredetten és őszintén az Úrhoz kiált segítségért, de nincs hite arra, hogy Isten betölti a szükségét. Van különbség.

Emlékszem egy időre a szolgálatom elején, amikor súlyos anyagi problémával küzdöttünk. A kiadásunk magasabb volt, mint a bevételünk. Folyamatosan imádkoztam és próbáltam hinni, hogy az Úr betölti a szükségeinket, de közben állandóan aggodalmaskodtam.

Aztán volt egy álmom, amelyben az Úr megjelent és biztosított arról, hogy minden rendben lesz. Teljesen megváltozva ébredtem fel. Az anyagi területen semmi sem változott, de minden aggodalmam elillant, mert hittem abban, amit az Úr mondott nekem.

Ha gondterheltnek érzed magad vagy aggodalmaskodsz a helyzeted miatt, akkor nem jársz teljesen hitben. Talán ezt nem neveznéd büszkeségnek, de valójában az. A büszkeség nemcsak arrogancia, hanem azt is jelenti, hogy jobban bízol önmagadban, mint Istenben. A probléma megoldásának felelősségét és terhét te veszed fel ahelyett, hogy az Úrra vetnéd minden gondodat.

Akár észreveszed, akár nem, Isten királysága máshogy működik, mint e világ rendszere. Más törvények és elvek működtetik, és a végeredmény is más. Isten királyságában a felfelé vezető út lent kezdődik. Jézus ezt mondta a Lukács 14,11-ben:

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Pál ezt írta a Filippi 2,5-8-ban:

„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

Ha Jézus, aki a mindenható Isten volt (1Timóteus 3,16), megalázta magát, mennyivel inkább meg kell aláznunk magunkat nekünk. Ha megalázzuk magunkat, Isten felmagasztal minket (1Péter 5,6; Filippi 2,9-11). Nincs semmi baj az előléptetéssel. Csak hagyjuk, hogy Isten léptessen elő és ennek a terhét ne vegyük magunkra.

Alázat által nyerhetünk kegyelmet Istentől. A világ ezt nem érti meg, és nagyrészt a gyülekezetek sem. Szeretnének kegyelemben járni és megtapasztalni Isten jóindulatát, erejét és kenetét, de nem értik meg, hogy ezekhez mind alázatra van szükség.

Sajnos, sok keresztény még mindig a büszkeség és a függetlenség e világi rendszere szerint él. Hívőkként nem tartozunk többé e világhoz, hanem Krisztusban új teremtmények vagyunk (2Korinthus 5,17). Nem lenne szabad úgy élnünk, ahogy a világ. Még gondolkodnunk sem lenne szabad úgy. El kell szakadnunk a világ befolyásától, hogy Isten királyságában munkálkodhassunk. Ha megtanulunk a szellemi törvények alapján járni, akkor többet megismerhetünk az Ő királyságából. Ha az alázat szellemi törvénye nélkül élünk, akkor csak frusztráltak leszünk. Ha elakadtál, vagy látszólag minden széthullik az életedben, akkor valószínűleg nem működsz együtt Isten törvényeivel. Talán nem is vagy alázatos.

„Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!” – írja a Példabeszédek 15,33. Isten királyságában nincs kegyelem és tisztesség alázat nélkül.

Ha szeretnél még többet megtapasztalni Isten jóságából az életedben, bátorítalak, hogy szerezd be a More Grace, More Favor (Több kegyelem, több jóakarat) című könyvemet. A témája részletesebben lefedi az itt leírtakat. Hiszem, hogy amit megosztottam ebben a tanításban, világossá teszi, hogy az alázat vezet el Isten még több kegyelméhez és jóindulatához. Tudom, áldás lesz a számodra. A könyv megvásárolható a https://store.awmi.net/p-1151-more-grace-more-favor.aspx weboldalon (csak angol nyelven).

Szeretünk téged,

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?