Andrew Wommack Ministries – 2021. decemberi hírlevél

Az Ige testté lett

 

A karácsonyi időszak tökéletes alkalom arra, hogy elgondolkodjunk Jézus csodálatos, szűztől való születéséről. Az Ő születésével kapcsolatos igazság azonban néha elveszik a karácsonyi hagyományainkban. A Márk 7,13-ban Jézus óva int minket:

„…érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek.”

Úgy gondolom, sok mai karácsonyi hagyomány elvonja a figyelmünket a Biblia legnagyobb igazságainak megértésétől. Ezek a hagyományok háttérbe szorították Jézus földi eljövetelének valódi üzenetét. Jézus emberré válása a legnagyobb csoda mind közül.

Ezen a csodán elmélkedve mindig két kérdés foglalkoztatott: az egyik az, hogy miért kellett Jézusnak eljönnie a Földre; a másik pedig az, hogy ha szükséges volt az eljövetele, miért várt vele Isten négyezer évet.

Az első kérdésre válaszolva, egy ember volt – egy fizikai lény –, akinek Isten hatalmat adott a Földön. Ezért volt szükség arra, hogy egy fizikai testtel rendelkező ember vegye vissza ezt a hatalmat.

Isten abszolút uralmat adott Ádámnak és Évának. A hatalmát – a Föld feletti uralomhoz és a Föld irányításához való jogát – átadta az embereknek. Bizonyos értelemben kizárta magát a Föld feletti uralkodásból. Tudom, hogy ez sokak számára teljesen új információ, de igaz, és sok kérdésre választ ad Isten szuverenitásával kapcsolatban.

Isten a becsületessége miatt soha nem szegi meg az Igéjét. Amikor Ádám és Éva engedetlen volt neki, Ő nem szeghette meg a Szavát, hogy megmentse az embert a szörnyű problémáktól, amelyek a döntéséből következtek. Isten azonban tudta, hogy ez fog történni, és már volt egy terve, hogy megbékítse az embert önmagával.

Amikor Isten megteremtette az első embert, azt mondta: „Alkossunk embert a képmásunkra” (1Móz 1,26). Valóságosan életre szólította Ádám testét. Akkor törvényes joga volt ehhez, mert még nem adott hatalmat az embernek a Föld felett.

Miután azonban megadta ezt a hatalmat az embernek, nem hagyhatta ki őt a számításból. Az utolsó Ádámot, Jézust szintén Istennek kellett életre szólítania, de az emberen keresztül kellett megtennie. Isten többé már nem irányított közvetlenül, és egy ember kellett, hogy hangot adjon a szavainak. A Zsoltárok 115,16 így magyarázza:

„Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta.”

Ez egy erős kijelentés. Más szóval, a Földön kívül minden Istené, de a Földet az embereknek adta. Isten szó szerint korlátozta magát a saját szavai által. Az új Ádámot olyan szavak által kellett megteremtenie, amelyeket egy fizikai testtel rendelkező személy mondott ki.

Mi a helyzet a második kérdéssel: Miért várt Isten négyezer évet, hogy elküldje Jézust? Hogy erre a kérdésre válaszoljunk, meg kell vizsgálnunk a Galata 4,4-et, amely így szól: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát.” Ez azt jelenti, hogy Istennek ki kellett választania a megfelelő pillanatot. Jézus nem léphetett a színpadra, amíg nem hangzott el minden, aminek el kellett hangzani.

Például meg kellett prófétálni, hogy Jézus szűztől fog születni. Ez azért volt döntő fontosságú, mert Jézus nem pusztán egy jó ember volt, hanem a testben megjelent Isten. Mária által Jézus fizikai testet kapott, de az Atya Isten vére áramlott rajta keresztül. Istenember volt.

„Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: A Szent Szellem száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.”

Lukács 1,34-35

Amikor Mária megkérdezte: „Hogyan fog ez megtörténni?”, nem a lehetőséget kérdőjelezte meg, hanem a hogyant. Az angyal azt mondta, hogy Isten szava a romolhatatlan mag: „Mindazok a szavak, amelyek négyezer év alatt emberek százain keresztül elhangzottak, benned fognak megfoganni.” Az 1Péter 1,23 szerint „nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által”.

A mag szó görög eredetije ebben az igében a szpóra. Ugyanabból a szóból származik, mint a sperma, amely az ember magjáról beszél. Jézus szűztől való születése minden tekintetben teljesen természetes volt, egyetlen kivétellel: nem egy ember magja volt. A mag Isten Igéje volt. Az Ige testté lett! Mindaz, amit Jézusról megjövendöltek, szpóra, vagyis mag lett.

Isten Igéje élő és eleven. Életet ad azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást az egész testüknek (Péld 4,22). Azért küldte el Igéjét, hogy meggyógyítson és megszabadítson a pusztulástól. Akik a szavait a szívükbe helyezik, és hagyják, hogy ezek a magok megfoganjanak, idővel látni fogják annak a megnyilvánulását, amit hisznek és szólnak.

Ezért remélem, hogy idén karácsonykor távol tartod magad néhány olyan hagyománytól, amelynek valójában semmi köze Jézus születésének csodájához, és időt szakítasz arra, hogy elgondolkodj, milyen hatalma van annak, hogy Isten Igéje testté lett. Csodák várnak rád, ha megérted Jézus születésének csodáját.

A testté lett Ige hatalmának megértése döntő fontosságú a keresztény életedben. Arra bátorítalak, hogy szerezd be erről a témáról Az Ige testté lett c. tanításomat.

Szeretünk téged!

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?