Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2021. júniusi hírlevél

Már a tiéd! – Ott van a szellemi világban

 

Bármiben is hiszel, jó hírem van számodra: Már a tiéd! Már meggyógyultál, áldott vagy, sikeres vagy, és megszabadultál. Isten már mindent biztosított, amire valaha is szükséged lesz.

Talán most azt gondolod magadban: Nos, nem úgy tűnik. Ez azért van, mert csak természetes szinten tekinted a dolgokat.

A legtöbb ember csak erre a fizikai világra korlátozza, amit valóságként érzékel: arra, amit lát, hall, ízlel, szagol és érez. Ám létezik egy szellemi világ. Nemcsak ott van kint, hanem benned is. Nemcsak fizikai tested és értelmi-érzelmi részed van, hanem van egy szellemi részed is. Ez a szellemi rész az, ahol ott van Isten dicsősége. A legtöbben azonban ezt nem ismerik fel, ezért pusztán a fizikai érzékeik után mennek.

Az emberek úgy gondolják, ha rosszul érzik magukat vagy elkedvetlenednek, akkor természetes, hogy ez így is van. Ám az igazság az, hogy ha újjászülettél, akkor mindig szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség van a szellemedben. (Gal 5,22-23)

Az Efézusi levélben Pál ezt imádkozza a korabeli hívőkért és azokért, akik évezredekkel később olvassák majd:

„…hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Szellemét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.”

Efézus 1,17-19 (kiemelés tőlem)

Ezekből a versekből láthatjuk, hogy Pál azért imádkozott, hogy a hívők tudják, mi az, amivel már az övék a szellemi világban.

A János 4,24-ben Jézus azt mondta: „Az Isten Szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk.” A János 6,63-ban pedig azt is mondta: „A szellem az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: szellem és élet.”

Csak úgy értheted meg, hogy már a tiéd, amire szükséged van – amikor a fizikai világban minden azt mondja, hogy nincs meg –, ha felismered: a valóság több mint ez a fizikai világ. Bele kell látnod a szellemi világba, és ez Isten Igéjén keresztül lehetséges. Az Isten Igéjébe vetett hit a híd a fizikai és a szellemi világ között. Az Istenbe vetett hit az Ő Igéjébe vetett hit.

A Zsidó levél 11,1 azt mondja: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Az igazság az, hogy a hit nem mozdítja meg Istent, mert Isten már mozdult kegyelem által. A hit csak annyit tesz, hogy kinyúlik és birtokba veszi, amit Isten már megadott. Nem arról van szó, hogy megpróbáljuk rávenni Istent valamire, hanem arról, hogy elhisszük, amit Ő már megtett, hatalmat veszünk, és megtanuljuk, hogyan szabadítsuk fel azt, amit adott.

Ha egyszer megérted, hogy Isten már megtette a maga részét, sokkal könnyebb lesz átvenned valamit, ami már a tiéd, mint próbálni megkapni valamit, amiről nem hiszed, hogy a tiéd. A hit azt mondja: „Ha Ő már megadta, akkor hogyan kételkedhetnék abban, hogy meg fogom kapni?”

Jó példa erre a 2Királyok 6,15-17, ahol Elizeus azért imádkozott, hogy megnyíljanak a szolgája szellemi szemei. A szolga rettegett, mert a szíriai sereg körülvette a városukat. Elizeus előzőleg hírül adta a szíriai király haditerveit Izrael királyának, ezért a szíriai király eljött értük.

A 16. versben Elizeus így szólt a szolgájához: „Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük.” Természetes értelemben, ha csak ezt a fizikai, természetes világot hiszed igaznak, azt mondanád, hogy Elizeus hazudott. Elizeus azonban imádkozott, és „az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal”. (2Kir 6,17) A szellemi világban angyalok tízezrei vették őket körül. Ha belegondolunk, ez az Ószövetség alatt volt.

A Zsidó levél 8,6 kijelenti, hogy ami nekik volt, az rosszabb, mint ami nekünk, újszövetségi hívőknek van. Nekünk jobb szövetségünk van, amely jobb ígéreteken alapul.

Isten csodálatos, de nem mindig láthatod a fizikai világban. Hinned kell az Igéjében. Ez az ablak, amelyen keresztül látod, hogy mi történik a szellemi világban. Azt is megmutatja, hogy mi történik benned, újjászületett hívőben: ki vagy, mi a tiéd és mire vagy képes Krisztusban.

A hit juttat el oda, ahol el tudod hinni azt a képet, amelyet a Biblia fest rólad. Ez egy pozitív válasz arra, amiről Isten a kegyelméből már gondoskodott. Tehát nyúlj ki hittel, és fogadd el, amit Isten már megadott neked!

Ezek az igazságok forradalmasították az életemet. Amióta tanítom, számtalan csodát láttunk azoknak az embereknek az életében, akik megértették és alkalmazták. Ha mindezt összerakod és a maga összefüggésében veszed, ez a tanítás gyökeresen megváltoztathatja az életedet. Át fogja formálni azt, ahogyan Istentől átveszed az áldásait.

 

Szeretünk téged,

Andrew és Jamie

A Már a Tiéd! c. könyv magyarul megrendelhető: https://awme.hu/uzlet/konyvek-2/mar-a-tied-szoval-ne-erolkodj/

Vélemény, hozzászólás?