Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2021. októberi hírlevél

Isten akaratának felfedezése, követése és betöltése

Istennek célja van minden egyes emberrel, akár felismeri, akár nem. Sajnos a legtöbben nem ezzel a tudattal élnek. A saját útjukat járják, és kérik Istent, hogy áldja meg; vagy azt hiszik, hogy Isten akarata az életükkel kapcsolatban csak úgy bekövetkezik, mert ez a sors, és nekik nem kell tenniük semmit. Ez nem így van, és el is magyarázom, hogy miért.

Soha életemben nem volt semmi kétségem afelől, hogy Isten céllal teremtett. Ez óriási dolog, mert sokan úgy gondolják, hogy csak úgy megszülettek. Az evolúció elméletében hisznek, és abban, hogy a létezésüknek semmi köze Istenhez. Tragikus, hogy az embereknek ilyen gondolkodásmódjuk van.

Emlékszem, hogy amikor gyerekként felnéztem a csillagokra, azon tűnődtem, hogy Isten miért teremtette a világot, és mi az én szerepem. Vágytam arra, hogy megtudjam, mi Isten akarata az életemmel, de háttérbe szorítottam ezt a kérdést. Tipikus gyerek voltam, és ellógtam az időt egészen az érettségire való felkészülésig. Aztán emberek jöttek az iskolámba, és reklámozták a főiskolájukat vagy szakiskolájukat, és ez újra felélesztette bennem a vágyat, hogy megismerjem, mi Isten célja velem.

A középiskola utolsó évében kezdtem szorgalmasan keresni az Urat. Az elejétől a végéig elolvastam a Bibliát. Még egy bibliakommentárt is vettem, hogy ihletet merítsek. Tudtam, hogy valahol a Bibliában meg kell lennie a megoldásnak, amiből rájöhetek, mi Isten akarata az életemmel kapcsolatban. Megkérdeztem az embereket a gyülekezetünkben, és azt mondták: „majd megtudod… automatikusan megtörténik”. Én ezt 100 százalékosan elutasítom. Az olyan emberek, mint Hitler és Mussolini nem Isten szándéka szerint éltek. Nem Isten emelte fel őket. Ő valami egészen mást szánt nekik.

Istennek célja van minden ember számára, de ez nem valósul meg automatikusan. A sors vagy Isten szuverenitása nem végzi el. Ha ezt hinnéd, akkor Istennek kellene tulajdonítanod az összes nemi erőszakot, gyilkosságot és szörnyűséget, ami történik.

Ahhoz, hogy megtudjam, mi Isten célja az életemmel, keresnem kellett, hogy találjak, kérnem kellett, hogy kapjak, zörgetnem kellett, mielőtt megnyílt volna az ajtó. (Mt 7,7)

Miután leérettségiztem, főiskolára mentem. Még mindig nem tudtam, mi a célom, de őszintén kerestem az Urat és tanulmányoztam az Igét. Egy gyülekezeti alkalmon voltam 1967-ben a karácsonyi ünnepek alatt, és az összejövetelen egy férfi felolvasta a Róma 12,1-2-t:

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

A második versszak utolsó része megragadta a figyelmemet. Ez az, amiért imádkoztam, amit kerestem és kutattam az Igében. Isten ott van, hogy kinyilatkoztassa az akaratát, de neked kell

hozzá fordulnod és kezdeményezned a folyamatot. Élő áldozattá kell válnod, és meg kell változnod az elméd megújulása által, hogy a fizikai érzékszerveid számára megnyilvánuljon Isten jó, neki tetsző és tökéletes akarata.

A következő négy hónapban ezeket a verseket tanulmányoztam a Róma levélben. 1968. március 23-án éppen imaórán voltam, amikor Isten megjelent, és forradalmasította az életemet: leszámolt az önigazultságommal. Ezt az élményt követően gyökeresen megváltozott az életem, mert kezdtem megérteni a kegyelmet. Mindez arra vezethető vissza, hogy másfél évig imádkoztam és kerestem Isten akaratát, illetve négy hónapig a Róma 12,1-2-re összpontosítottam, és próbáltam betölteni az ott felsorolt követelményeket.

Azért történt meg ez az erőteljes találkozás az Úrral, mert meg akartam tudni, hogy mi az akarata az életemmel. Talán ugyanabban a helyzetben vagy, mint én voltam. Tudod, hogy az életben több van annál, mint amit most tapasztalsz. El kell kezdened keresni Isten akaratát, és ki kell tartanod, túljutva minden akadályon. A Jeremiás 29,11 azt mondja:

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.”

Ez az ige sokak számára ismerős, de ritkán helyezzük kontextusba. A következő versekben – a Jeremiás 29,12-13-ban – ez áll:

„Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.”

Ahhoz, hogy megismerd, mi Isten célja veled, el kell jutnod oda, hogy azt mondd: „Istenem, én nem mozdulok. Nem csinálok semmi mást, és nem vesztegetem tovább az időmet, amíg meg nem tudom, mi a Te akaratod.” Ragaszkodnod kell ehhez, mert amíg tudsz úgy élni, hogy nem ismered Isten akaratát az életedre, addig úgy is fogsz élni. Ha teljes szívből keresed, akkor Isten kinyilatkoztatja magát neked.

Amiket most megosztottam, fiatalkoromban történtek, de garantálom, hogy soha nem késő Isten akaratát keresni az életeddel kapcsolatban.

 

Szeretünk téged,

Andrew és Jamie

Az Isten akaratának felfedezése és betöltése c. könyv megrendelhető a https://awme.hu/termekkategoria/konyvek-2/ weboldalon.