Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2022. augusztusi hírlevél

A krisztusi érettség négy alapvető eleme

 

Mindenki szereti a csecsemőket. Aranyosak, jókedvre derítik az embert, de egyszer felnőnek. Milyen bizarr látvány lenne egy olyan fiúcsecsemő, aki még negyvenévesen és szakállasan is szopná az ujját! Csodálatos látni, amikor a gyermek elkezd hason csúszni, de ha sosem tanul meg járni, akkor ott valami nincs rendben.

A fejlődés normális dolog a természetes világban, és ugyanígy kellene lennie a szellemi életünkben is. Manapság viszont a szellemi éretlenség járványa pusztít Krisztus testében. Rengeteg keresztény van, aki még nem lépett túl a pépes bébiétel korszakán, hogy szilárd eledellel táplálkozzon (Zsidó levél 5:14). Ez nem az Úr akarata. Ő azt akarja, hogy felnőjünk.

Az 1Péter 2:1-3 ezt írja:

Most azért takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást! Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok rosszat senkiről! Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi „tejet”, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljességéig. Hiszen már megtapasztaltátok az Úr jóságát! (EFO)

A testünk természetes módon fejlődik, ám a szellemi érettségre nekünk kell törekednünk. Nem történik meg automatikusan.

Van egy új tanításom, amely a szellemi érettség négy alapvető elemét mutatja be. Ezek a következők: teljes önátadás, az elménk megújítása, a Szent Szellembe való bemerítés, valamint a Krisztusban kapott új identitásunk felfedezése. Ahogy az a negyvenéves ember, aki nem tud járni, beszélni vagy nem tudja ellátni magát, továbbra is csecsemőnek számít, ugyanúgy igaz bármelyik hívőre, akinek hiányos ez a négy terület az életében, hogy nem jutott el a krisztusi érettségre.

A Róma 12:1 szerint az, hogy élő áldozatok vagyunk, csupán az okos istentiszteletünk. Az angol nyelvű Amplified Bible Classic Edition fordítás szerint élő áldozatnak lenni azt jelenti, hogy ez „a ti okos (racionális, intelligens) szolgálatotok és szellemi istentiszteletetek”. Ez azt üzeni, hogy az Úrnak való teljes odaszántság nemcsak a klérusnak lett kitalálva, vagy a „szuper szenteknek”. Teljesen logikus, hogy mindannyian odaadjuk Neki mindenünket, amink van és amik vagyunk, hálából azért, amit Ő tett értünk. Ez az első lépés az érettség felé.

A Róma 12:2 írja le a szellemi érettség felé vezető második lépést: meg kell újítanunk az elménket Isten Igéje által. Isten Igéjében benne van minden, ami szükséges a Benne való felnövekedésünkhöz. Isten Igéjének az igazsága megszabadít bennünket (János 8:32), de csak az az igazság tud változást hozni, amit megismerünk. Amit nem tudunk, az megöl bennünket! Ez szó szerint igaz (Hóseás 4:6).

A keresztény élet több annál, mint hogy újjászületünk és csak várjuk, hogy a mennybe kerüljünk. Pedig sajnos rengeteg olyan keresztény van, aki nincs tisztában ezzel. Nem tudnak róla, mi kell ahhoz, hogy növekedjenek Krisztusban, emiatt nem is azt a bővelkedő életet élik, amit Isten készített számukra (János 10:10).

Vannak olyan hívők is, akik tudják, hogy kell, hogy legyen valami több annál, mint amit megtapasztalnak, csak nem tudják, hogyan lehet megtalálni ezt. Nagyon próbálkoznak, hogy a saját erőfeszítéseikből növekedjenek. Nem látják át, hogy a krisztusi érettséget nem csupán nehéz, hanem egyenesen lehetetlen önmagunktól elérni. Ezzel eljutottunk a krisztusi érettség harmadik eleméhez. A Szent Szellem erejének kell munkálkodnia benned ahhoz, hogy egyre érettebb legyél.

A Szent Szellembe való bemerítés az egyik legnagyobb ajándék, amit az Úrtól kaptunk. Annyira fontos a Szent Szellem vétele, hogy Jézus egyenesen azt mondta, hogy előnyünkre válik az Ő távozása, mert így jön el a Szent Szellem (János 16:7). Ez döbbenetes!

Semmit sem szeretnék kihagyni Jézus földi szolgálatából. Teljes mértékben természetfeletti volt. De maga Jézus mondta, hogy az, hogy a Szent Szellem bennünk van, jobb, mint az, hogy Ő itt van velünk. Hűha! Ez egy sokatmondó kijelentés. Lehetetlen fejlődni a Szent Szellem segítsége nélkül. Ő a mi tanítónk, ehhez viszont be kell járnunk az óráira.

Ekkor, és csakis ekkor fogunk elkezdeni kijelentést kapni a Krisztusban kapott igazi identitásunkról. A Szentírás egyik legérettebb hívője Pál apostol volt. Ő írta az Újszövetség könyveinek a felét. Mi volt a titka? A Szent Szellem erejével őáltala élő Krisztus.

A Galata 2:20 ezt írja:

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Az identitásválság óriási akadály a krisztusi érettség előtt. Nem az számít, hogy kívül kik vagyunk. Hanem az, hogy kivé lettünk Krisztusban, vagyis az új teremtés, amelyről a 2Korinthus 5:17 beszél.

Nagyon szeretném, ha megszereznéd ezt az új sorozatot, amit nemrég készítettem. Bővebben van benne szó minden egyes pontról, amit ebben a cikkben említettem, és hiszem, hogy egy olyan pályát tud eléd tárni, amelyen futva tudsz haladni az érettség felé az Úrban.

 

Szeretünk téged, és Isten legjobbját akarjuk neked!

Andrew és Jamie

A krisztusi érettség négy alapvető eleme

Nem akarhatod az egész életedet szellemi csecsemőként élni! Az Ige elmondja, hogy Isten teljességének a megtapasztalásához el kell jutnunk a tejtől (1Péter 2:1-3) a Biblia szilárd eledeléig. De hogy is néz ki ez pontosan? Azzal kezdődik, hogy készséges és engedelmes vagy – különválasztva magadat, hogy Isten eszköze legyél. Ezt követi az elméd megújítása, a Szent Szellem erejében járás, végül az identitásod megértése Krisztusban. Ez a tanítás, amely Washingtonban, a Gospel Truth 2022 konferencián hangzott el, be fogja mutatni neked, hogy mit jelent érett kereszténnyé válni!

 

További információkért látogass el még ma az awmi.net/maturity oldalra!