Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2022. júliusi hírlevél

10 ok, amiért jobb, hogy bennünk van a Szent Szellem

A Biblia egyik legcsodálatosabb kijelentése János evangéliumának tizenhatodik fejezetében található. Ebben a fejezetben Jézus tanítványai telve voltak szomorúsággal, mert Jézus azt mondta nekik, hogy elhagyja őket. Ma a legtöbb ember a tanítványokhoz hasonlóan érezne. Mi hasonlítható ahhoz, amikor Jézus veled van? Jézus mégis azt mondta nekik a János 16:7-ben:

Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.

Jézus szavai megdöbbentették őket, mert azt mondta, hogy jobb, ha a Szent Szellem van velük, mintha Ő lenne velük fizikai testben. Hogyan lehetséges ez? A legtöbb keresztény jobban szeretné, ha Jézus úgy lenne velük, mint a tanítványokkal.

Természetesen, amit Jézus mondott, az teljesen igaz volt. Meg kell hajolnunk az Úr bölcsessége előtt, miszerint jobb, ha a Szent Szellem velünk és bennünk van, mintha Jézus fizikai testben lenne jelen. Noha egyáltalán nem úgy tűnik mintha ez igaz lenne. Nyilvánvaló, hogy nem úgy értjük és nem úgy értékeljük a Szent Szellem szolgálatát, ahogy Jézus.

Az Úr tíz okot mutatott nekem, hogy miért hasznosabb a Szent Szellem szolgálata a hívő életében, mint Jézus földi testben lévő fizikai jelenléte. Ennek ismeretében remélhetőleg egyetértünk majd Jézussal abban, hogy a Szent Szellem mai szolgálata valójában jobb, mint Jézus korlátozott szolgálata, amikor fizikailag volt jelen a földön.

#1 Az első ok az, hogy mivel a Szent Szellem bennünk van, Isten ereje nagyobb mértékben tud terjedni

A földön Jézust fizikai teste korlátozta. Egyszerre csak egy helyen tudott lenni és ezért nem tudott mindig azokkal lenni, akik hittek benne. De amikor felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig (Mt 28:20).

Most Jézus állandóan együtt van minden hívővel. Soha nem hagy el, és nem távozik el egyetlen igaz kereszténytől sem (Zsidókhoz írt levél 13:5).

Amikor valaki újjászületik, onnantól Jézus benne él. A Galata 4:6 szerint: „Isten elküldte Fiának Szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atyám”.

Néhány kereszténynek ezt nehéz elhinni, mert nem látják és nem érzik magukban Jézust. Pál azonban azt mondja a Róma 8:9-ben: „De akiben nincs Krisztus Szelleme, az nem az övé”. Ezért ez a valóság, akár hiszi az ember, akár nem. De ahhoz, hogy teljes mértékben részesüljünk ebből az igazságból, hinnünk kell. Hinnünk kell, hogy kapni tudjunk (Zsidókhoz írt levél 4:2).

A feltámadás reggelén Jézus két tanítványa a Jeruzsálemtől körülbelül hét mérföldre lévő Emmauszba ment (Lukács 24:13-32). Hallották, hogy Jézus feltámadt a halálból, de nehezen tudták elhinni. Ezért voltak szomorúak.

Menet közben a feltámadt Jézus csatlakozott hozzájuk és a Szentírásból elmagyarázta nekik, hogyan kellett meghalnia, majd harmadnap feltámadnia. Jézussal mentek és beszélgettek, mégsem ismerték fel. Csak akkor jöttek rá, hogy ki is ő valójában, amikor megtörték vele a kenyeret (Lukács 24:30-31).

Ha ez akkor megtörténhetett, akkor most – hogy nem láthatjuk Őt – még inkább így van. És most is csak a feltámadt Úrral való közösségben tudjuk felismerni a velünk való jelenlétét. A valóság az, hogy a feltámadás óta lehetséges, hogy Jézus a szellemünkben állandóan velünk legyen anélkül, hogy az Ő jelenléte csak a fizikai megtapasztalásra korlátozódna.

#2 A második ok az, hogy amikor Jézust Úrrá tesszük az életünkben és elfogadjuk a megváltást, onnantól az újjászületésünk által egy teljesen tökéletes, szellemi ember él bennünk.

Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetésében háromszor is elmagyarázza ezt az igazságot. János 3:5-8 szerint:

Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Szellemtől született.

A Szent Szellem az, aki ezt az újjászületést – amelyről Jézus beszél – elvégzi. Ez nem történhetett meg Jézus halála és feltámadása előtt, amíg Ő a földön volt. A megváltáskor a Szent Szellem elpecsétel bennünket, hogy amikor egy keresztény bűnt követ el, az ne hatoljon át a pecséten és ne szennyezze be újjászületett szellemünket. Szellemünk a Szent Szellem megőrző ereje által örökre meg lett váltva (Zsid 9:12), meg lett szentelve (Zsid 10:10) örök üdvössége van (Zsid 9:15) és örökre tökéletes (Zsid 10:14). Dicsőség az Úrnak!

Bárcsak volna lehetőségem itt kifejteni mind a tíz okot, miért jobb, ha a Szent Szellem bennünk él, mintha Jézus fizikailag lenne velünk. Biztos vagyok benne, hogy a teljes tanítás bátorítani fog és áldás lesz számodra. Én mondom neked, nem arra lettünk teremtve, hogy a Szent Szellem nélkül éljük le az életünket. A 10 ok, amiért jobb, hogy bennünk van a Szent Szellem című teljes tanítás megrendeléséhez látogass el az awmi.net/TenReasons oldalra.

 

Szeretünk téged,

Andrew és Jamie

 

Nem találod Andrew-t a kedvenc televízió szolgáltatód csatorna kiosztásán? Látogass el a GospelTruth.TV oldalra, a 24/7-es internetes televíziós hálózatunkra, vagy a honlapunkon, az awme.hu oldalon keresd magyar nyelvű adásainkat az archívumunkban.

Vélemény, hozzászólás?