Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2022. szeptemberi hírlevél

Az ó ember halott

 

Tavaly a Rómabeliekhez írt levélről tanítottam, és különböző témákat érintettem a tanításomban, többek között azt, hogy az ó ember halott (Róma 6:6). De az Úr azt mondta, hogy készítsek egy teljes tanítást konkrétan az ó emberrel kapcsolatosan, hogy az emberek valóban meg is érthessék.

Nagyon sokan használják azt a kifejezést, hogy az ó emberük halott, mégis azt tapasztalják, hogy minden reggel „feltámad”. Ez azért van, mert még mindig azzal a gondolattal azonosulnak, hogy bukott, bűnös természettel rendelkeznek. Ez hátrányosan befolyásolja a növekedésünket Krisztusban.

A Példabeszédek 23:7-ben így fogalmaz a Szentírás: „Mert amiként az ember gondolkodik a szívében, olyan is valójában” (az angol KJV fordítás alapján). Ha azt gondolod, hogy még mindig halott vagy a vétkeidben és a bűneidben – és emellett új természeted is van – akkor skizofrén vagy. Csak idő kérdése, és uralmat vesz fölötted a régi természet, mivel azt gondolod, hogy ez vagy te.

De Isten egyetlen újjászületett gyermekével sem volna szabad így lennie. Nincs olyan részed, ami el lenne választva Istentől. Ha újjászülettél, akkor teljesen megváltozott a természeted! Az egyetlen, ami még mindig arra késztet, hogy úgy élj, ahogy újjászületésed előtt éltél, az a tény, hogy nem újítottad meg az elmédet.

Amikor elkezdtem a szolgálatot, egy ideig a közeli börtönökben is szolgáltam. Emlékszem az egyik beszélgetésemre egy férfival a rácson keresztül. Ezt mondtam neki: „Ha hatalmamban állna kiszabadítani téged, és kinyitnám az ajtót, és azt mondanám, hogy »szabad vagy«, akkor ki lennél szabadítva. De ez még nem jelentené azt, hogy tényleg szabad vagy. El kell hinned, hogy szabad vagy, és tettekre kell váltanod a hitedet azzal, hogy felkelsz a priccsről és kisétálsz az ajtón.”

Valami ehhez hasonló történt akkor is, amikor Abraham Lincoln 1863-ban kihirdette a rabszolgák felszabadulását. A Konföderációs Államok szerint rájuk ez nem vonatkozott, úgyhogy semmit sem mondtak a rabszolgáiknak az Emancipációs Kiáltványról. Később ezek a rabszolgák 1865. június 19-én az unionista katonáktól hallották, hogy már két éve fel vannak szabadítva. Képzeld csak el, hogyan érezhették magukat, amikor meghallották, hogy egész idő alatt szabadok voltak – csak nem tudtak róla.

Ugyanez az elv ránk is érvényes. Jézus teljes mértékben szabaddá tett bennünket. Amikor újjászülettünk, az ó emberünk Krisztussal együtt meghalt. Az újjászületett hívőknek nincs már bűnös természetük (Róma 6:6-7). Kiszabadultunk! De ha valamilyen okból kifolyólag még mindig azt hiszed, hogy természet szerint bűnös vagy, akkor továbbra is engedni fogod, hogy az a bűnös természet befolyásoljon. Mivel a hívőkben meghalt az ó ember, emiatt írhatta Pál is azt az intelmet a Róma 6:12-ben, hogy „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” Az a szó, hogy tehát, azokra a dolgokra utal, amelyekről előtte volt szó – azaz, hogy az ó embered már halott. És mivel már nem vagy az ó ember rabszolgája, képes vagy megtenni, amit a Róma 6:13 mond:

Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek.

Ez egy döbbenetes igazság, noha a legtöbb vallásos tanítással ellentétes. Habár ettől még nem lesz téves. Meg kell újítanod az elmédet. Az elméd megújításához hozzátartozik az is, hogy halottnak tekinted magadat, ugyanúgy, ahogy Krisztus is meghalt a bűnnek (Róma 6:11).

Jézus csupán egyszer halt meg a bűnnek, és te is csak egyszer halsz meg annak a bizonyos bűnös természetnek. A Biblia szerint az ó embered halott, és nem szokott reggelenként feltámadni. Ha igazán megértenéd, hogy már nem azzal a természeted, hogy bűnben élj, akkor szabad lennél a bűntől.

Péter első levelében az 5:8 azt írja, hogy a Sátán szertejár, mint ordító oroszlán, azt keresve, hogy kit tud elnyelni. Nem tud csak úgy akárkit elnyelni. Annak az embernek együtt kell működnie vele a hitetlenség által – a bűn által – ahhoz, hogy utat nyisson neki az életébe.

Nézd meg a Róma 6:17-et, ahol ezt olvassuk: „De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok!” Az itt olvasható „szolgák” a görög doulosz szóból van fordítva, ami azt jelenti, hogy „rabszolga” (a Strong’s Exhaustive Concordance alapján).

Amikor még nem voltál újjászületve, a bűn rabszolgája voltál, és képtelen voltál folyamatosan ellenállni neki. Lehet, hogy tettél jó dolgokat is, viszont folyamatosan bűnös emberként éltél, mert ez volt a természeted. A bűn rabszolgája voltál. De most már szabad vagy ez alól a rabszolgaság alól!

A legtöbb emberben nem ez a gondolkodásmód van. Pedig az igazság az, hogy amikor újjászületsz, Isten az Ő saját természetét helyezi el benned – te pedig egybe vagy fonódva azzal a természettel. Ha egyszer végre megújítanád az elmédet, és megváltoztatnád azt az óemberi programozást, akkor ez az új természet arra késztetne, hogy szent életet élj, ugyanúgy, ahogy a régi bűnös természeted arra késztetett, hogy bűnös életet élj.

Ez annyira egyszerű! Pedig a Biblia pontosan ezt mondja. Ezek a legalapvetőbb, felszabadító dolgok közé tartoznak, amelyeket valaha is tanulhatsz. És ezt nem azért mondom, mert ez az én tanításom. Egyszerűen ez az igazság!

Ezzel még csak a felszínét kezdtem kapargatni ennek a témának. Hiszem, hogy ez a tanítás teljes mértékben meg fogja változtatni az életedet, és megmutatja, hogyan járj abban a szabadságban, amiért Jézus Krisztus meghalt, hogy neked adhassa. Bátorítalak, hogy szerezd meg a teljes tanítást, melynek címe: Az ó ember halott, amelyet CD és DVD sorozatként is elérhetővé tettünk, angol nyelven.

A megrendeléshez látogass el az awmi.net/dead oldalra.

Szeretünk téged!

Andrew és Jamie