Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. januári hírlevél

A Hitünket Befolyásoló Tényezők

Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb áttörés, amit az Istentől kapott dolgok elfogadása területén tapasztaltam, annak megértése volt, hogy a hitet bizonyos törvények irányítják.

Régebben azt hittem, hogy a gyógyulás csak egy tetszőleges döntés, amit az Úr valamilyen ismeretlen feltétel alapján hozott minden egyes emberről. Csak hinnünk kellett, amennyire csak tudtunk, de soha nem lehettünk biztosak benne, hogy ez elég volt-e ahhoz, hogy az Úr teljesítse a kérésünket. Azonban semmi sem állhatna távolabb az igazságtól.

Az Úr megmutatta nekem, hogy vannak törvények, amelyek szabályozzák a hit működését, és így azt is, hogy hogyan kapunk Tőle bizonyos dolgokat. A hitre éppúgy támaszkodhatunk, mint a természeti törvényekre, de tudnunk kell, hogy melyek ezek a törvények.

Például az elektromosság a teremtés óta létezik. Azt olvastam, hogy egy átlagos zivatar annyi áramot termel, hogy egy nagyvárost egy évig el tudna látni energiával, de az emberiség csak nemrég tanulta meg, hogyan lehet ezt az energiát hasznosítani. Nem Isten volt az, aki megakadályozta az embereket abban, hogy az elektromosság minden előnyét élvezzék, amit a modern életünk nyújt; a tudatlanságuk volt az oka ezeknek a törvényeknek a figyelmen kívül hagyása.

Hasonlóképpen, Isten minden javát a teremtés óta – és különösen a Jézusba vetett hit által létrejövő új teremtés óta (2Kor 5:17) – a rendelkezésünkre bocsátja. A gyógyulás, a jólét, az öröm, a békesség és minden, amit Jézus biztosított számunka, bármikor elérhető mindenki számára, de ismernünk kell azokat a törvényeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ő ereje kiáradjon bennünk.

Vegyük most példának azt az asszonyt, aki megérintette Jézus ruhájának szegélyét (Márk 5:25-34). A nő a nagy tömegben Jézus mögé került, és meggyógyult, pusztán azáltal, hogy megérintette a ruháját. Jézus érezte, hogy erő árad belőle, tehát tudta, hogy valaki hittel megérintette őt, de nem tudta, hogy ki volt az. Ez azt jelenti, hogy nem mérte fel a nőt, hogy lássa, mindent jól csinált-e. Nem! Vannak törvények, amelyek a hitet szabályozzák, és amikor ezek a törvények működésbe lépnek, Isten ereje egyszerűen kiárad.

Ez olyan, mintha felkapcsolnánk a villanyt. Nem könyörögsz az áramszolgáltatónak, hogy kapcsolja fel a villanyt. Ők termelik az áramot, de a villany felkapcsolásának hatalmát a te kezedbe adták. Neked kell felkapcsolnod a kapcsolót. Ők nem teszik meg helyetted. Hasonló módon mondta az Úr az Ézsaiás 45:11-ben: “… kezeim munkájáról parancsoljatok nekem“. Ez Isten ereje, de a mi parancsunkra, az Ő szellemi törvényeinek megtanulásán és végrehajtásán keresztül történik.

Az Úr már gondoskodott mindenről, amit Jézus halála és feltámadása által biztosítani fog. Az ő sebei által gyógyultatok meg (1Pét 2:24). Már minden lelki áldással meg vagyunk áldva (Ef 1:3). Az erő már ott van, de a te parancsodra vár. Nem te vagy az erőforrás, ahogyan a fényeidnek sem te vagy az erőforrása. Beletehetsz egy villanykörtét a szádba, de az soha nem fog kigyulladni. Viszont egy megfelelően bedugott villanykörte sem fog felkapcsolódni, amíg fel nem kapcsolod a kapcsolót. Hasonlóképpen, Isten ereje sem áramlik, amíg nem kapcsoljuk fel a hit kapcsolóját.

A vérfolyásos asszony több olyan lelki törvényt is érvényre juttatott, amely Jézus tudta nélkül is meggyógyította: egyrészt hallott Jézusról (Róma 10:17), másrészt hittel cselekedett (Jakab 2:20), harmadrészt pedig azt mondta: “Ha csak a ruháját érinthetem, meggyógyulok” (Márk 5:28). Hittel szólt – ez utóbbi egy fontos lelki törvény.

A Példabeszédek 18:21 szerint: “A nyelv hatalmában van a halál és az élet“. A hitet a hang aktiválja. A 91. zsoltár minden ígérete attól függ, hogy kimondjuk-e hitünket (Zsolt 91:2). Az Úr mindent szavakkal teremtett (Zsid 11:3). A szavaink mindennek az alkotó ereje, és minden reagál a szavakra, akár pozitívan, akár negatívan.

Sajnos sok keresztény nem ismeri ezeket a törvényeket, és ugyanúgy, ahogy az elektromosság megölhet, ha nem megfelelően használod, ezek a lelki törvények is megölhetnek, ha megszeged őket. Amikor minden problémánkat kimondjuk, az olyan, mintha egy feszültség alatt álló vezetéket vennénk fel. Ugyanaz az áram – ami áldásként generálódik – megölhet téged. A nyelved erejében halál és élet van.

Azzal, hogy csak azt mondjuk, amit látunk és érzünk, a kimondott szavainktól függ a sorsunk. Amikor valaki megkérdezi, hogy “Hogy vagy?”, és te minden lelki és fizikai fájdalmadat, valamint hitetlenségedet kiárasztod magadból, nem csoda, hogy nem gyógyulsz meg. Megkapod, amit kimondasz (Márk 11:23). Ez a hit törvénye.

Ebben a cikkben csupán felszínesen beszéltem ezekről a hitet irányító spirituális törvényekről. Szeretnék még többet megosztani veletek a hit törvényeinek aktiválásáról a 2022-es A Gyógyulás a Tiéd című konferenciánk tanításain keresztül. Ezeket az erőteljes tanításokat CD-n, DVD-n vagy USB-n kínáljuk angol nyelven. A megrendeléshez látogass el az awmi.net/here weboldalra.

Szeretünk Téged,

Andrew and Jamie