Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. novemberi hírlevél

A kegyelem és a hit egyensúlya

Gyakran teszik fel nekem emberek a következő kérdést: “Mit tegyek, hogy megkapjam Istentől azt, amit kérek?” Majd így folytatják: „Imádkozom, olvasom a Bibliát, gyülekezetbe járok és fizetem a tizedet. Mindent megteszek, amit a Biblia mond.” Amit nem vesznek észre az az, hogy pontosan a felsoroltak miatt nem kapják meg azt, amit kérnek: úgy gondolják, hogy a teljesítményük miatt kell mindezeket kiérdemelniük Istentől. Félreértik a kegyelem és hit egyensúlyát, valamint a kettő egymással való kapcsolatát.

A kegyelem szó „meg nem érdemelt szívességet” jelent. Fontos megérteni azt, hogy a kegyelemnek nincs köze ahhoz, amit Istentől kapunk. Isten kegyelme már azelőtt létezett, mielőtt megszülettünk. Hogy egyszerűen fogalmazzak, a kegyelem Isten dolga. A hit pedig a te pozitív reakciód arra, amit Isten az Ő kegyelméből már megadott neked. Másszóval, a hited az, amivel igent mondasz Isten kegyelmére. A hit csupán helyesli mindazt, amit Isten már megadott neked. Épp ezért, a hit a te részed.

A kegyelem és a hit együtt működnek és mindig egyensúlyban kell lenniük.

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézus 2:8-9

Sokszor elolvasunk az Igéből egy részt, ami olyan ismerős, de nem gondolunk bele, mit is jelent valójában. Ebben az igeversben egy mély igazság található. Azt mondja, hogy kegyelemből, hit által – nem csak az egyik vagy a másik. Így is felfoghatjátok: a kegyelem az, amit Isten tesz. A hit az, amit mi teszünk. A kettőnek együtt kell működnie, hogy üdvösséget, gyógyulást nyerjünk vagy bármit is kapjunk Istentől.

A megváltás nem csak a kegyelemtől függ. Ha csak attól függne, mindenki üdvösséget nyerne és a mennybe menne, mert Isten kegyelme mindenkire kiáradt.

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek… Titusz 2:11

Isten már mindenkit megajándékozott a megváltás ajándékával Jézuson keresztül. A hit az, ami által megkapjuk mindazt, amit Jézus a halála és feltámadása által szerzett nekünk 2000 évvel ezelőtt.

A legtöbben azt gondoljuk, hogy a megváltáshoz Isten bűnbocsánatát kell kérnünk, de a Biblia nem ezt tanítja. Az 1János 2:2 azt mondja, hogy Jézus volt az engesztelő áldozat a bűneinkért, és nem csupán a miénk, hanem az egész világ bűnéért. Jézus nem csak azokért halt meg, akikről tudja, hogy elfogadják Őt; hanem minden bűnösért meghalt, akik valaha ezen a földön éltek. Ő még azelőtt meghalt, mielőtt mi elkövettük volna ezeket a bűnöket.

Mondok most egy radikális kijelentést, ami miatt a legtöbb gyülekezetből kitagadnának: Istennek nem kérdés a bűn. Isten nem arra vár, hogy a bűneink bocsánatát kérjük Tőle. Az egész világ bűne – múlt, jelen, jövő – már ki lett fizetve. Még egy Adolf Hitlerre is kiterjesztette a kegyelmét. Jézus szerette Hitlert és az ő bűnéért is ugyanúgy fizetett, mint a tiedért és az enyémért. Isten nem személyválogató (Róma 2:11).

Isten már megtette az Ő részét. Most már csak rajtad áll, hogy Isten igazságát hittel elfogadd, hogy mindez valósággá váljon az életedben. Ámen.

Isten kegyelme nem csupán a megváltásodra terjedt ki, hanem minden szükségedet kielégíti. Ez a fajta áldás nem attól függ, hogy eleget olvasod-e a Bibliát, mennyit imádkozol, jársz-e gyülekezetbe vagy fizeted-e a tizedet. Bármilyen pénzügyi szükséged előtt Isten mindazt már biztosította számodra. Mielőtt valaha is beteg lettél volna, Isten már elkészítette neked a gyógyulást (1Péter 2:24).

Mielőtt valaha is elcsüggedtél volna, Isten megáldott téged minden szellemi áldással. (Efézus 1:3) Még mielőtt megszülettél volna, Isten előre látta minden szükségedet és Jézus által mindazt betöltötte. Ez Isten hatalmas kegyelme.

Jézus nem az elmúlt 2000 évben gyógyított, váltott és szabadított meg embereket. Az, amit Isten az Ő kegyelméből már megszerzett nekünk 2000 évvel ezelőtt, most kezd valósággá válni, de csupán akkor, ha mindezt hit által aktiváljuk. A hit sajátítja el mindazt, amit Isten már megadott nekünk. Magában a hit nem mozgatja meg Istent; nem Ő az, aki megreked a dolgokban. A hit nem készteti semmire Istent. A kegyelem és a hit együtt kell, hogy dolgozzanak, a mi részünk pedig az, hogy elfogadjuk mindazt, amit Isten már biztosított számunkra. A kegyelemnek egyensúlyban kell lennie a hittel.

Nem magában az igazság tesz szabaddá, hanem az az igazság, amit tudsz és ismersz (János 8:32). Abban kell hinned, amit Isten már megszerzett számodra, nem abban, amit te cselekszel.

Isten azzal tette meg az Ő részét, hogy elküldte Jézust, az Ő egyszülött Fiát. Jézus áldozata által Isten kegyelme már mindent megszerzett nekünk. Ez majdnem túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, mert semmi nincs, amivel mindezt megszerezhetjük vagy elveszíthetjük. A mi részünk egyszerű: hit által reagálunk az Ő kegyelmére és így vesszük birtokba mindazt, amit Ő megszerzett nekünk.

Amennyire egyszerűnek tűnik, a legtöbb keresztény nem érti ezt az elvet. Sokan a kegyelmet, mások a hitet hangsúlyozzák jobban. De túl kevesen vannak azok, akik a kettőt egyensúlyban látják. Ez az, amit az Ige tanít, de sajnálatos módon sokan elhibázzák azzal, ahogyan ezt látják. Olyan ez, mint a nátrium és a klór: ha külön vesszük őket, mindkettő mérgező és halálos. De ha vegyítjük őket, só lesz belőle, ami szükséges az élethez.

A kegyelem nem segít, ha nincs meg hozzá a hited pozitív megerősítése, és a hit, ami nem reagál Isten kegyelmére, csak ítéletet hoz. De ha hiszel abban, amit Isten már megtett érted, tied lesz az a győzelem, ami legyőzi a világot. (1János 5:4) Ez nagyon fontos az Istennel való kapcsolatodban és ez lehet akár az egyik oka annak, hogy nem látsz választ az imáidra.

 

Itt csak egy rövid áttekintést tudtam adni erről a témáról, ezért arra bátorítalak, hogy vedd meg az ehhez a témához tartozó könyvünket: A kegyelem és a hit egyensúlya, mely elérhető a  weboldalunkon.

 

Szeretünk Téged,

Andrew and Jamie