Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. szeptemberi hírlevél

Húsz kinyilatkoztatás, amely megváltoztatja az életedet: Az elméleti tudáson túl

 

Volt már tapasztalatod olyan lenyűgöző találkozásban, ami lángra lobbantotta benned a tüzet? Ez a pillanat akkor jött el számomra, amikor az Úr ötvenöt évvel ezelőtt megérintette az életemet. Miközben ezt a mérföldkövet ünneplem, elgondolkodtam azon a csodálatos utazáson, amely idáig vezetett. Nem csupán az a kezdeti találkozás volt az, hanem az ezt követő kijelentésből fakadó ismeret, ami teljesen átformálta az életemet és a helyes úton vezetett.

 

Az Úrral való utazásom egy életet átformáló találkozással kezdődött 1968. március 23-án. Hamarosan azonban rájöttem, hogy pusztán a múltbeli tapasztalatokból élni nem elég. Volt már olyan, hogy megláttad Isten jóságát, és mindazt amit tenni akar az életedben, de fogalmad sem volt arról, hogyan juthatsz el onnan, ahol voltál, oda, ahol Isten látni akar? Én is ebben a helyzetben voltam. Kezdtem frusztrálttá válni, mivel nem volt célom és nem láttam tisztán, hogyan haladhatnék tovább az Úrral való kapcsolatomban.

 

A fordulópont számomra az volt, amikor Isten elkezdte felfedni magát az Igén keresztül. Ez nem csak elméleti tudás volt, hanem egy valódi, személyes élmény, amikor Isten kinyilatkoztatta nekem az Ő igazságát. Ezt kijelentés által kapott ismeretnek hívom, és nemcsak engem formált át, hanem a szolgálatomat is. Soha nem lettem volna akkora kihatással a világra, ha nem lett volna a birtokomban Isten Igéje és a kijelentésből kapott tudásom.

 

Pál apostol egy erőteljes alapelvet mutatott be az 1Korinthus 2:1-3-ban, ahol azt mondta, hogy nem az ékesszólás fölényével jött, hanem erőtlenség és félelem volt benne. Isten országában a sikerhez vezető út nem az, hogy felmagasztaljuk magunkat, vagy hogy fitogtatjuk az erőnket, és megmutatjuk az embereknek, hogy holmi különleges emberek vagyunk. Pál szolgálata nem ékesszólásra vagy karizmára épült, hanem a határozott meggyőződésére, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Ha megalázod magad, akkor bővölködő kegyelemben lesz részed, és Isten felmagasztal téged.

 

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

1Péter 5:6 (RÚF)

 

Az Istennel való kapcsolat szívből jövő – túlmutat a puszta értelmi szinten. Az ember szívvel hisz (Róm 10:10), és ez a hit alakítja tetteinket és változtatja meg körülményeinket.

 

Vietnámban töltött éveim alatt bibliaórát vezettem egy kis csoporttal. Egy nap egy teljes tévhitben élő ember csatlakozott hozzánk, és olyan kérdéseket kezdett feltenni, amelyekre nem tudtam válaszolni. Kigúnyolt, majd elment és az egész csoportom vele tartott. Teljesen megdöbbentem, amikor húsz perccel később visszatért, és azt mondta, hogy ugyanaz kell neki is, ami nekem van.

 

Ebből a tapasztalatból megtanultam, hogy a hit több, mint viták sorozata – egy valódi kapcsolatról van szó, amely az Istennel való személyes találkozásokban gyökerezik. Nem mondhatod nekem, hogy nincs Isten, mert ismerem Őt. Itt él bennem, a szívemben; ez vonzotta ezt a férfit, és ennek köszönhetően tudtam vele imádkozni, elvezetni az Úrhoz, és végül újjászületett!

 

Vannak dolgok, amelyeket csak kinyilatkoztatás útján kapunk. Ez nem csupán arról szól, hogy csak az elmédet használod arra, hogy mindent megérts. Nem azt mondom, hogy az elme nem játszik szerepet, de annak szüksége van inspirációra a Szent Szellemtől. 

A probléma ennek a világnak a bölcsességével az, hogy a fizikai világra korlátozódik. Isten bölcsessége meghaladja az értelem határait, és lehetővé teszi számunkra, hogy egy olyan láthatatlan Istenben higgyünk, aki képes átformálni az életünket.

 

Tudtad, hogy lehet valakinek több diplomája is, de ez nem feltétlenül jelent biztos sikert? Pál apostol is magasan képzett ember volt, mégis úgy vélte, hogy minden tudományos ismerete teljesen hasztalan a Krisztus hit általi megismeréséhez képest. Nem vetette el a tudását, hanem inkább arra használta, hogy mindent megvizsgáljon és értelmezzen a kinyilatkoztatás által szerzett tudásán keresztül.

 

Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Filippi 3:7-8 (RÚF)

 

Pál olyan kinyilatkoztatást kapott, amely még a tizenkét tanítvány személyes tapasztalatait is felülmúlta. A megértése az Újszövetségről és Isten kegyelméről meghaladta Péterét – aki fizikailag három és fél évig járt a földön Jézussal. Egyszerűen semmi sem hasonlítható ahhoz, amikor Isten közvetlenül a szívünknek tárja fel bölcsességét és igazságát.

 

Tudtad például, hogy amikor szükségben vagy, és nincs elég pénzed, a természetes ösztöneid azt súgják, hogy takarékoskodj és tartsd meg, amid van? De van egy Isten, aki azt mondja, hogy ha adsz, azt később vissza is kapod. Így ha eladományozod a vagyonod egy részét, az valójában közelebb visz a célodhoz.

 

Ha bízol Istenben és követed az útmutatásait, még ha ideiglenesen szükségben élsz is, valójában gyarapodni fogsz. Lehet, hogy ez a földi elmédnek nem logikus, de Isten országában a felfelé vezető út eleinte lefelé vezet. Azzal, hogy adsz, ahelyett, hogy felhalmoznál, megnyitod magad előtt annak a lehetőségét, hogy többet kapj. Ezek olyan igazságok, amelyeket személyes tapasztalatokon keresztül kell megértened.

 

Ezzel azt szeretném mondani, hogy a kinyilatkoztatásból fakadó tudás sokkal többet ér, mint az elméleti tudás – egyfajta utazás Isten ígéreteinek láthatatlan birodalmába! Minden emberi értelmet felülmúl, de Istennek épp az kedves, amikor ész érveken túl bízunk benne. Nem azt mondom, hogy a keresztényeknek nem kell gondolkodniuk. De az Istennel való kapcsolat túlmutat a magyarázatokon; az Ő jelenlétének a megtapasztalásáról szól.

 

Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.1Korinthus 2:10

 

Isten Igéje élő és ható. Inspirál és átformál minket, ha nyitott szívvel olvassuk, és engedjük, hogy a Szent Szellem megmutassa nekünk az igazságot.

 

Most, hogy ötvenöt éves szolgálatomat ünneplem, arra bátorítalak, hogy ne csak a vele való élményeket keresd. Ahogy Isten Igéjét olvasod, imádkozom, hogy engedd, hogy megvilágítsa a szívedet, és olyan dolgokat segítsen neked megérteni, melyeket Ő tart fontosnak. Ha hagyod, hogy az Úr a kinyilatkoztatás ismeretén keresztül formálja az életedet, olyan magasságokba fog vezetni, amelyeket soha nem is gondoltál lehetségesnek.

 

Szeretünk Téged,

Andrew and Jamie