Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A feltámadás elutasítása

Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. (Máté 28:11)

A zsidók azon erőfeszítéseik által, hogy megakadályozzák az embereket Jézus feltámadásában való hitükben, valójában az egyik legnagyobb bizonyítékkal szolgáltak felőle. Temetése után lepecsételték a sírt, Pilátus katonákat küldött a sír őrzésére, hogy a tanítványok ne lophassák el Jézus testét és ne állíthassák, hogy Jézus feltámadt a halálból. (Máté 27:64-66.) Amit pedig a végén tettek, az minden kételyt eloszlatott afelől, hogy Jézus természetfeletti módon feltámadt.

A test ellopásához a tanítványoknak meg kellett volna ölniük a szolgálatban álló római katonákat, fel kellett volna törniük a pecsétet, és el kellett volna gördíteniük a követ. Reggel a halott őrök “bizonyították” volna a lopás tényét. Ehelyett az őrök a látottak miatt a félelemtől remegtek. Szinte holttá váltak, amikor az angyal megjelent, elgördítette a követ és kihirdette Jézus feltámadását. (2-6. vers) Ezután elfutottak a főpapokhoz, hogy elmondják nekik a történteket. Ekkor vették rá zsidók pénzzel a katonákat arra, hogy azt mondják, Jézus követői lopták el a testet.

Bárki, aki ismerte a római katonák szolgálati szabályzatát, erős gyanakvással fogadta a történetet. Az életüket kellett ugyanis adniuk, hogy a parancsnokuk utasítását végrehajtsák, és Pilátus azt parancsolta nekik, hogy ne engedjék, hogy a tanítványok Jézus testét ellopják. Ha a történetük igaz lett volna, akkor halottnak kellett volna lenniük!

Ilyen módon Jézus ellenségei történelmi tanúságtevői lettek annak, hogy Jézus szó szerint feltámadt a halálból. Pontosan azok, akiket a zsidók azért küldtek, hogy megakadályozzák Jézus feltámadásának elhíresztelését, ők lettek az első tanúi és hírvivői a feltámadásnak. Ez újabb példája annak, hogy Isten a Sátán tervét a saját tervében használja fel. Érted is megteszi ma!