Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A hagyomány érvénytelenít

A hagyomány érvénytelenít                                                               Május 18.

Márk 7,13: „és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek.” (RÚF)

MÁRK 7,1-13

Az 5Mózes 4,2 világosan kijelenti: „Semmit se tegyetek hozzá ahhoz, amit megparancsolok nektek, és semmit se vegyetek el belőle!” (RÚF) Ugyanez a gondolat ismétlődik meg az Újszövetségben a Jelenések 22,18-19-ben nagyon szigorú büntetésekkel. A vallásos ember sietve betartja azt a részt, hogy ne vegyen el semmit Isten parancsolatából, de úgy tűnik, van egy íratlan törvény, miszerint rendben van, ha hozzáad. Minden felekezetnek megvannak a maga „mit kell és mit nem szabad” szabályai, amelyek nem szerepelnek a Szentírásban, és a képmutató farizeusokéihoz hasonlóan az íratlan törvényeik általában a külsőségekkel foglalkoznak.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy hozzátenni Isten parancsolataihoz ugyanolyan rossz, mint elvenni belőlük. Beszélnünk kell, amikor a Biblia beszél, és hallgatnunk kell, amikor a Biblia hallgat. Isten parancsolatai és az emberek hagyományai nem ugyanazok, és mindig világosan meg kell különböztetnünk őket. Bármilyen kísérlet arra, hogy egy szintre helyezzük őket, mindig azt eredményezi, hogy Isten Igéje hatástalan lesz. Vagy „félre kell tennünk” Isten parancsolatát, hogy megtartsuk az emberek hagyományait, vagy „félre kell tennünk” az emberek hagyományait, hogy megtartsuk Isten parancsolatait. (2Móz 20,3) Az egyházi liturgia hagyomány, éppen úgy, mint az a sok szabály, amit a mai gyülekezetek tanítanak. Érvényteleníthetjük Isten Igéjének pozitív erejét, és ezt semmi sem teszi gyorsabban, mint ha az emberi hagyományokat Isten Igéje fölé emeljük. Isten Igéje továbbra is igaz (Róm 3,3-4), és nem tér vissza Hozzá üresen. (Ézs 55,11) Az Ige nem használ senkinek, aki nem hisz benne, de maga Isten Igéje nem veszít az erejéből. Ha egyesek nem hisznek Isten Igéjének, akkor ez hatástalanná teszi az Igét? A válasz erre a kérdésre egy határozott „nem”. Isten Igéjének még mindig megmentő ereje van, és a hasznodra válik, ha hittel párosítod.