A házasság ez életre szól

A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony, hiszen mind a hétnek a felesége volt?” Jézus így válaszolt nekik: “E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. (Lukács 20:33-34)

Kérdéses, hogy a szadduceusok által hivatkozott esemény megtörtént-e valaha is. Sokkal valószínűbb, hogy egy feltételezett esetet említettek csupán azért, hogy hiteltelenné tegyék a feltámadást, amelyről úgy hitték, hogy nem felel meg az Írásnak. Amennyiben elfogadod az alapfeltevésüket (a házasság a mennyben folytatódik), akkor az érvelésük helyes. Nem lenne lehetséges a házasságot elrendezni a mennyben abban az esetben, ha több házastársa lenne az érintetteknek a földön. Az érvelés nem volt téves, ám azok a tények, amelyekre az érvelést alapozták nem volt igei.

A Biblia arról beszél, hogy ketten lesznek “egy testté” a házasságban, és az angyaloknak nincs testük. Pál azt mondja, “Test és vér nem örökölheti Isten királyságát”. (1. Korinthus 15:50.) Ennélfogva a házasság egy földi intézmény, amely a hús és vér halandókra korlátozódik és nem létezik a mennyben. A házasság, ahogy a halál is, átmeneti jellegű, amíg a halandó emberek a földön tartózkodnak. Ezért, ha valakinek a házastársa meghal, akkor az illető szabadon újraházasodhat. A házasság csak ehhez az élethez kapcsolódik.

Ez nem azt jelenti, hogy az a pár, aki tiszta szívből szerette egymást ezen a földön, kevésbé fogja szeretni egymást a mennyben. Mérhetetlenül jobban fogják egymást szeretni, de ez Isten agape szeretete lesz, nem emberi, romantikus szeretet és nem pusztán egy személyre fog korlátozódni. Biztosak lehetünk abban, hogy a menny minden várakozásunkon túl fog tenni, ezért senki sem fog csalódni benne!

Ma, sokan használnak logikai érvelést azért, hogy hiteltelenítsék Isten Szavának bizonyos tanításait, de Jézus azt mondta, hogy azért tévednek, mert nem ismerik az Írásokat. (Márk 12:24.) Csak az Íráson alapuló érvelésnek van jelentősége. Amikor döntesz arról, hogy mely egyházi tanításokban hiszel, legyél biztos abban, hogy valóban ismered azt, amit a Biblia erről a tanításról mond. Ekkor szilárd alapokon fogsz állni egész életedben.

Vélemény, hozzászólás?