Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A hit megértést hoz

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.  (Zsidó 11:3)

A sötét középkorban az egyház megkövetelte, hogy valamennyi rendeletét és hitelvét minden további magyarázat vagy igazolás nélkül fogadják el. A Pápa tévedhetetlensége nem hagyott teret a hibáknak. Ez rettenetes helyzetet teremtett mind az egyházon belül, mind pedig azon kívül is. A tudományt elutasították, sok tudóst pedig üldöztek.

Ezután jött a reformáció, a reneszánsz és a felvilágosodás. Kiderült, hogy a Föld gömb formájú, nem pedig lapos. Sok dologról, melyet az egyház Istentől való csapásnak nevezett, ismertté vált, hogy kórokozók okozzák, az egészségtelen életmód következményeként. Sok, Istentől származó korlátról kiderült, hogy csupán az emberi tudatlanság által létrehozott korlátok.

Ez pedig teljes váltást hozott az emberi gondolkodásban. A vallásban való megkérdőjelezhetetlen hitet felváltotta az értelem korszaka, a hit kigúnyolása. Kétségtelenül, ez felszabadította az embert a hamis vallás sok hibás elképzeléséből és hibájából, ugyanakkor a modern ember egyszerű, tiszta hit nélkül maradt.

A Zsidó levél szerzője azt mondja, hogy bizonyos dolgok csak hit által érthetőek meg. Isten nem tartotta szükségesnek, hogy mindent elmagyarázzon nekünk. Ő nagyobb és komplexebb annál, hogy borsónyi agyunkkal felfoghatnánk. Lehetetlenség megfejteni Istent és az Ő útjait. Istenben való hitre van szükségünk .

A technológia korában minden eddiginél inkább hitre van szükséged – nem vak hitre, ami babonaságokhoz vezet, hanem egy képzett hitre, amely Isten Szava által taníttatott, és a Szent Szellemmel való megtapasztalásodra épül. A hit nem értelmetlen, pusztán elismeri, hogy létezik egy szellemi valóság, amit nem lehet kémcsőben megvizsgálni.