Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A Szent Szellem szolgálata

Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: “Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek.” (Márk 8:12)

A felsóhajt szó görög jelentése “intenzív szomorúság, nem hallható ima, nyögés.” Ez a Szent Szellem közbenjárása, kimondhatatlan sóhajjal. (Róma 8:26.) Némely Szellemmel betöltött keresztény azt gondolja, hogy ezek olyan sóhajokat jelölnek, melyeket nem lehet normál szavakba önteni, így ez a nyelveken való szólásra utal. Azonban valójában ez egy bizonyos közbenjárásra utal, amely különbözik a nyelveken való szólástól.

A János 11:33-ban és 38-ban Jézus két alkalommal sóhajtott Szellemben, ám egyetlen szót sem ejtett ki. Pontosan arról van szó, amit az Írás mond, Szellemben való sóhaj. Mindenki, akiben a Szent Szellem jelen van, megtapasztalta már, vagy meg fogja tapasztalni ezt. Pál erre utal a Galata 4:19-ben, amikor a Szellemben való fájdalmas szülésről beszél a Galáciabelieknek. A Szent Szellem nyögése nem pusztán sóhaj, hanem a harag és ellenállás kifejeződése Sátán eszközeivel szemben az életünkben. Sok esetben a keresztények nem ismerik fel, mert azt hiszik, hogy adott helyzetben saját szomorúságukat tapasztalják ilyen módon, valójában azonban a Szent Szellem kíván velünk közbenjárni a problémáink ellenében.

Jézus a Szent Szellem inspirációja által szolgált. A János 11:33 és 38 azt mondja, hogy Jézus két alkalommal nyögött a Szent Szellemben, amikor Lázárt feltámasztotta a halálból. Milyen gyengesége lehetett Jézusnak, hogy szüksége volt a Szent Szellem ilyen típusú szolgálatára? Jézus bűn nélkül élt, de volt egy gyengesége. Ez pedig a fizikai elméje volt. Még egy bűntelen ember elméje sem tudja felfogni egy halott ember feltámasztását, különösen négy nappal annak halála után.

Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellem segítségére, amikor nem tudta, hogyan is imádkozzon, akkor ez bizonyára fontos szolgálata a Szellemnek a te életedben is. Ma légy figyelmes a benned lévő Szent Szellem kenetére, hogy másokért imádkozhass és közbenjárhass. Meglepetést szerezhet számodra, ahogy Ő mások életére hatást fog gyakorolni rajtad keresztül.