2017. júliusi hírlevél – A Szent Szellem szolgálata napjainkban

Ismerd meg a Vigasztalót! Tapasztald meg az igazságot!

Kedves Barátom!

Szeretnék megosztani valamit, ami nagyon fellelkesít. Ez a Szent Szellem szolgálata napjainkban, mely minden jó forrása, amit Isten az életemben tett.

Sajnálatos módon a Szent Szellem szolgálatáról szóló tanításokat általában elhanyagolják Krisztus Testében. Valójában sok hívő úgy hiszi, hogy a csodák és a Szent Szellem ajándékai ma már nem érvényesek. Az igazság elutasítása azonban korlátozza, amit Isten az életedben tehet. Ha nem találkoztam volna az Úrral és nem töltekeztem volna be Szent Szellemmel 1968-ban, sosem hallottál volna rólam. Ezért arra szólítalak fel, hogy figyeld meg, amit tanítok, és vizsgáld meg!

Elsőként szeretném hangsúlyozni, hogy a Szent Szellem személy. Nem egy erő vagy egy  fogalom, hanem egy személy. Az Istenség részeként olyan fontos, hogy maga Jézus sem lépett be a nyilvános szolgálatba, míg meg nem kapta a Szent Szellemet.

A Biblia szavai alapján Jézus elment Jánoshoz, hogy bemerítkezzen:

Amint Jézus megkeresztelkedett [bemerítkezett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Szelleme leszáll rá, mint egy galamb. És íme, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.

Máté 3,16-17

Jézus nem a Szent Szellemtől függetlenül munkálkodott. Ha neki, Isten bűntelen Fiának szüksége volt a Szent Szellem kenetére, mielőtt elkezdte szolgálatát, miért gondoljuk, hogy mi e nélkül a felhatalmazás nélkül boldogulunk?

Jézus olyan nagyra becsülte a Szent Szellem szolgálatát, hogy a halálát megelőző éjszakán kimerítő módon tanított róla (János 14-16). Azt mondta tanítványainak, hogy Ő az Atyához megy, és nem látják többé. Majd így szólt hozzájuk: „Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok” (János 16,7).

Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el!  Jézus már három és fél éve ezekkel a tanítványokkal volt. Számtalan csodát tett, és úgy tanított az Atyáról, ahogy azelőtt soha senki; most pedig távozni készült. Mégis azt mondta, hogy mindez a javukat szolgálja. Ez egy mélyreható kijelentés.

Ha azt kérdezném, hogy „Jézust szeretnéd-e látni, amint valóságos testben ott áll melletted és szolgál feléd, vagy a Szent Szellemet?”, fogadok, hogy a mai keresztények 99,9 százaléka azt felelné, hogy inkább személyesen Jézust. Ennek az egyik oka az, hogy félreértik a Szent Szellemet. Sok keresztény úgy hiszi, hogy a Szent Szellem vádolja őket és lelkiismeret-furdalást okoz nekik. Ám Jézus Vigasztalónak nevezte (János 14,16, 26; 15,26; and 16,7).

Azon kívül, hogy vigasztalja a hívőket, a Szent Szellem fel is hatalmaz minket. Vannak, akik azt tanítják, hogy csak arra tesz képessé, hogy jók legyünk. Ezzel a tanítással azonban lealacsonyítják a Szent Szellemet egy darab szappan szintjére, ami megtisztít, és kész. Úgy gondolnak a csodáira és az ajándékaira, mint amelyek kétezer éve történtek. Nem ismerik és nem fogadják el, illetve nem keresik szolgálatát napjainkban.

Ne feledd, Jézust a Szent Szellem hatalmazta fel, mielőtt akár egyetlen csodát is tett volna. A Zsidó levél 13,8 így szól: „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” Jézus Isten. Az Istenség egy. Tehát a Szent Szellem ugyanaz ma, aki mindig is volt. Úgy vélem, hogy ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemre akkor, nekünk is szükségünk van rá ma!

Ne feledd a beszámolót a Szent Szellemről, aki eljön, hogy lakozást vegyen a földön. Közvetlenül mielőtt felvitetett a mennybe, Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy „várják meg az Atya ígéretét” (Apostolok Cselekedetei 1,4); majd így folytatta: „erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok” (Apostolok Cselekedetei 1,8). A legnagyszerűbb üzenetük volt, amit csak hirdetni lehet, Jézus mégis azt tanácsolta nekik, hogy ne menjenek sehova, míg meg nem kapják a Szent Szellemet – míg nem kapnak erőt.

Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemre, és a tanítványainak is, akkor nem logikus, hogy nekünk is? A korai Gyülekezet idején Isten jelekkel és csodákkal, a Szent Szellem ajándékaival erősítette meg az apostolok tanítását. Ez a vágya nem változott. Az Úr nem akarja, hogy a saját erőnkből tegyünk tanúbizonyságot. Isten Igéjét még ma is erővel és a Szent Szellem felmutatásával kell hirdetni, nem csupán beszéddel (1Korinthus 2,4).

Szeretettel
Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?