A szívek királya

Majd így folytatta: “Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? (Márk 4:30)

A királyság szó jelentése: “birodalom, amely felett egy király uralkodik.” Amikor Istenre vonatkozik, akkor az egész teremtésre utalhat, mivel “királyi hatalmával mindenen uralkodik.” (Zsolt 103:19.); de Isten királysága gyakrabban az Ő uralmára utal, amit olyan emberekben és embereken keresztül gyakorol, akik Neki alárendelik magukat. “Az Isten királysága” még konkrétabban Krisztusra utal, aki a szívünkben él és uralkodik. Amikor azt imádkozzuk, hogy “jöjjön el a Te országod” , akkor Isten uralmának az emberek szívében való kiterjedéséért és hatásáért imádkozunk mindenhol, és végső soron azért, hogy létrejöjjön az Ő fizikai királysága a földön Jézus második eljövetelekor. (Jelenések 11:15; 20:4.)

Jézus földi szolgálata idején a zsidók folyamatosan azzal keresték Őt, hogy alapítson egy politikai királyságot itt a földön, és szabadítsa meg őket a Római Birodalom elnyomása alól. Bár a Millennium alatt Isten királysága fizikai módon fog a föld népei felett uralkodni, Jézus királysága szellemi módon az Igére alapozódik, nem világi fegyverekre. (2. Korinthus 10:3-5.) Jézus azt mondta: “Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. … Mert az Isten országa közöttetek van!” (Lukács 17:20,21).

Pál azt mondta, hogy mi már Isten királyságában vagyunk. (Kolosszé 1:13.) Ebből következik, hogy Isten királysága Krisztus láthatatlan egyháza – az Ő teste. A királyság az Ő földi szolgálatával kezdődött, és jelenleg is uralja a hívők szíveit. Az újjászületés bevezet bennünket az Ő királyságába, amely sokkal hatalmasabb csodáival és előnyeivel, mint amit véges elménk elgondolhat.

Abban a mértékben, ahogy megérted Isten királyságának működését, és ahogy az életedben alkalmazod, meg fogod tapasztalni a mennyet itt a földön. Ma kérd a Szent Szellemet, hogy jelentse ki számodra mindazt, aki Krisztusban vagy. Azután imádkozz azért, hogy Isten benned lévő királysága – mindaz, ami Őbenne vagy és Őtőle van neked – szabaduljon fel a természetes világban.

Vélemény, hozzászólás?