A szombat jelentése

Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. (János 19:31)

A Messiásra vonatkozó próféciák folyamatosan beteljesedtek Jézus kereszthalálát követően is, és az egyik ilyen prófécia a Szombat (Sabbath) miatt történt. Semmiféle munkát sem lehetett végezni Sabbath idején, ami azt jelentette, hogy Jézusnak meg kellett halnia, el kellett temettetnie, mielőtt az elkezdődött. Ezért a zsidók kérték Pilátust, hogy töresse el Jézus lábait. A megfeszített ember lábainak eltörése felgyorsította a haldoklást. A 33. vers azt mondja, hogy Jézus már meghalt, így az írás beteljesedett: “Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.” (Zsoltár 34:20.) – mindez a Sabbath miatt.

A Sabbath-ot először a 2. Mózes 16 említi, majd ezt követően az Úr megparancsolta a Sabbath napjának megtartását a Tízparancsolatban. (2. Mózes 20:8-11.) Isten a Sabbath-ot azzal a nyugalommal kötötte össze, melyet Ő gyakorolt a teremtés hetedik napján. A 2. Mózes 23:12 szerint a Sabbath egyik célja az volt, hogy egy nap pihenést biztosítson Isten népének és az állatoknak minden egyes héten. A mai orvostudomány igazolta, hogy testünknek szüksége van legalább heti egy nap pihenőre, hogy a legjobb teljesítménnyel működhessen.

A Kolosszé 2:16-17-ben Pál megmutatja, hogy a Sabbath pusztán a dolgok egy árnyéka volt, amely Jézus Krisztusban teljesedett be. A Zsidó 4:1-11 beszél a szombat napi nyugalomról, amely minden újszövetségi hívő számára elérhető, de nem szükségszerűen működik valamennyiükben.  Ez az újszövetségi szombat-napi nyugalom egyszerűen az Istennel való kapcsolatunkat jelenti, amelyben megszűnünk saját erőfeszítéseinket gyakorolni, és engedjük, hogy Isten rajtunk keresztül munkálkodjon.

Ahogy elgondolkodsz a szombat fontosságáról Jézus halálában, gondolkodj el azon a tényen, hogy Ő azért halt meg, hogy nyugalmat adjon neked. Ha viharokat, zavarodottságot tapasztalsz magad körül, vesd a terhed Rá, és állj helyre az Ő folyamatos Szombatjában.

Vélemény, hozzászólás?