2016. júniusi hírlevél – Alázat, Isten útja a még több kegyelemhez

Isten országa máshogy működik, mint a világ rendszere. A mai társadalomban sok az önzés, a büszkeség és az önteltség – az emberek mások fölé emelik magukat, és olyan dolgokat tesznek, melyek homlokegyenest ellenkeznek Isten Igéjének tanításaival. Fontos, hogy Krisztus Testében a vezetők szembehelyezkedjenek ezzel a viselkedésmóddal, mert ez nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy több kegyelmet kapjunk Istentől.

A legtöbb embernek nem célja az alázat, de a kegyelem, a jóindulat – Isten jóságának ez az igen keresett megnyilvánulása – nem jelenik meg addig, amíg a büszkeség vezet. A Jakab 4,6 kijelenti:

“De Ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”

Meg kell magad aláznod ahhoz, hogy több kegyelem működjön rajtad keresztül. Ez egy hatalmas megállapítás. Mivel társadalmunk elhagyta az alázatot, és a gőgre, az önteltségre és a dicsekvésre tette a hangsúlyt, sokan már alapból ezt a másik mintát követik. Még a keresztények is meglehetősen önközpontúvá váltak napjainkban: inkább önmagukat helyezik előtérbe és önmagukra támaszkodnak, mint Istenre. Isten azonban elmegy a kevélyek mellett, hogy az alázattal cselekvőkre árassza rá kegyelmét.

Manapság az emberek általában nem sokra értékelik a valódi alázat erejét. Úgy gondolják, hogy az nem más, mint gyengeség és alacsony önértékelés. Csakhogy egyáltalán nem ezt jelenti. Az alázat valójában rendkívül hatalmas. Mózes a legszelídebb ember volt a föld színén (4Mózes 12,3), de megnyitotta a földet, és Kórét, Dátánt és Abirámot elnyelte a mélység (4Mózes16,27-33). Tudod, mi ez? Szelídség. A Máté 11,29-ben Jézus azt mondta, hogy Ő “szelíd és alázatos szívű.” Ugyanakkor korbácsot vett a kezébe, és kiűzte a pénzváltókat a templomból – nemcsak egyszer, hanem kétszer is (János 2,15 and Máté 21,12). Ez nem az, ahogy a vallás és a világ elképzeli a szelídséget és az alázatot.

A gravitáció az alázathoz hasonlóan isteni törvényszerűség. Ha egy ember lelép egy magas épület tetejéről, a gravitáció törvénye, melyet Isten a javunkra teremtett, megöli. Ugyanígy, ha ellene szegülsz az alázat törvényének Isten országában, az sérülést okoz, mivel ez az Ő törvénye. Isten szeret és meg akar áldani, de királyságában minden az alázat alapján működik. Amikor büszkévé válsz, Isten országa ellen hadakozol. Az Ő országában ugyanis minden ellenáll a büszkeségnek. Hozd magad olyan helyzetbe, hogy még több kegyelmet fogadhass el Tőle, és tapasztald meg a változást, amit hoz az életedbe.

Áldott vagy!

Andrew és Jamie

Vélemény, hozzászólás?