Áldott reménység

Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. (Titusz 2:13)

A mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelének ígérete hatalmas bátorítást jelent számunkra. Függetlenül attól, hogy mennyire rosszul alakulnak a dolgok ebben az életben, reménységünk van abban, hogy Urunk teljes győzelemmel és erőben tér vissza.

Mielőtt Vietnamba mentem, az alapkiképzés során gyakran elborított a körülöttem lévő világiasság. A kiképző őrmesterem kifejezetten örömét lelte abban, ha Istent gúnyolhatta. Minden egyes kiképzési órát azzal kezdett, hogy a csoport elé állított engem, mialatt valaki Istent káromolta, elmondott egy szennyes viccet, vagy megosztotta, hogy előző éjjel mit tett valamelyik helyi prostituálttal. Azért tették ezt, hogy zaklassanak engem és megpróbáljanak provokálni. Jól emlékszem,hogy az őrmester ezt szokta mondani: “Prédikátor, úgy szeretném magát látni, ahogy leég!”

Időnként túl soknak tűnt mindez számomra. Azt kívántam, hogy bárcsak eljönne az Úr és az összes ilyen alakot eltörölné a föld színéről, de tudtam, hogy ez nem lenne helyes. Azután egyik este, ahogy erőltetett menetben voltunk és testem és lelkem egyszerre kiabáltak bennem, felnéztem, és az egyik leggyönyörűbb naplementét láttam, amilyet addig még sohasem. Isten hatalmának olyan mértékű kifejeződése volt mindez, ami egyszerűen minden romlottságot elsöpört körülöttem. Ezeknek az erőszakos embereknek az átkozódásai sem tudták megakadályozni Istent abban, hogy kifejezze az Ő dicsőségét. Jézus még mindig ugyanaz volt, aki a trónján ült, és egyszer elérkezik a számvetés napja. (Máté 12:36.)

Ez az a remény, amit az Úr második eljövetele produkál bennünk. Ő nem süket vagy vak, ahogy azt néhány ember cselekedetéből feltételezhetnénk. Pusztán türelmes, és a lelkek aratásának teljességét várja, mielőtt felfedné magát. Akkor minden nyelv megfogja vallani, hogy Jézus az Úr, és az igazak fényleni fognak, mint a nap az ő világosságában. Győzelmünk közelebb van, mint gondolnánk. Ragaszkodj ma ehhez az áldott reménységhez .

Vélemény, hozzászólás?