Ami Istennek tetszik

abrahamÁbrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is. (János 8:56)

Jézus azokra a napokra utalt, amikor az emberek az Istenbe vetett hitük miatt igazulnak meg, nem pedig saját cselekedeteik által. Isten felfedte ezt az igazságot Ábrahám előtt (Róma 4:13), és amikor elhitte, hit által megigazult. (Róma 4:3; 4, 9.) A Zsidó 11:6 azt mondja, hogy “hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni”. Ábrahám hite volt az, ami Istennek tetszett.

Sok okunk van arra, hogy tudjuk: Ábrahám hite, és csakis a hite tetszett Istennek. Amikor összegyűjtünk minden tényt Ábrahám életéről, akkor látjuk, hogy több dolog volt, ami Isten nemtetszését válthatta ki, mint amennyi a tetszését. A 3. Mózes 18:9 és 26 szerint utálatos dolog volt, ha egy férfi a féltestvérét vette feleségül. Sára, Ábrahám felesége az ő féltestvére volt. (1. Mózes 20:12.) Így tehát Ábrahám házassága nem tetszett Istennek.

Ábrahám hazudott, amikor azt mondta, hogy Sára nem a felesége, ezt azért tette, hogy mentse a saját életét. Hajlandó volt inkább arra, hogy egy férfi házasságtörést kövessen el a feleségével, semmint elmondja az igazságot, és a saját életét tegye kockára a férfi előtt, aki a feleségét akarta. Az Úr azonban szinte közvetlenül az incidens után Ábrahám Benne való hitét igazságnak tekintette. (1. Mózes 15:6.) Ábrahám továbbá megpróbálta Isten akaratát testből betölteni Hágárral (1. Mózes 16), újra csak megismételte azt a szörnyű bűnét, hogy letagadta Sárát, mint feleségét. (1. Mózes 20)

Bárki, aki igazán tanulmányozza Ábrahám életét, és azt a jóindulatot, amit ő Istennél talált, arra a következtetésre fog jutni, hogy Ábrahám hite örvendeztette meg Istent. Ezért bármivel kapcsolatban, amit mondtál vagy tettél, és tudod, hogy nem tetszett Istennek, csak fogadd el a megbocsátását, és menj tovább teljes hittel Őbenne. Újra valóságosan áldott leszel.

Vélemény, hozzászólás?