Angyali védelem

Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.” (Máté 18:10)

Vannak angyalaink. A Zsidó 1:14 kijelenti, hogy az angyalok célja, hogy szolgáljanak felénk. Az Ószövetségben a 91.  Zsoltár tanít az angyalok emberek felé való szolgálatáról. Némelyek felismerték ezt az igazságot, és továbbvitték a gondolatot azt állítva, hogy szólhatunk az angyalainknak és azok engedelmeskedni fognak a parancsainknak. Az Írásban nincs erre utaló utasítás, példát sem találunk erre vonatkozólag. Az angyalok oltalmazó tevékenységei közül sok megelőző jellegű a 91-es Zsoltár szerint, ezeket nem tudnánk hatékonyan megparancsolni.

Az angyalokat pontosan a versnek megfelelően küldik ki – miközben az Atya arcát nézik. A Hatalmas Isten irányítja őket a mi javunkra, azonban nekünk is jut szerep ebben a folyamatban. A 91. Zsoltárban azok jutnak előnyhöz az angyali tevékenységből, akik a Hatalmas titkos rejtekében lakoznak. (1. vers) A második vesszak arra utasít bennünket, hogy mondjuk ki, hogy az Úr a mi menedékünk és erősségünk, Őbenne bízunk.

Az Istenben való hitünk és az Ő felénk való hűsége az a kombináció, amely felszabadítja az angyalokat az oldalunkon. Ha ez egyedül Istenen múlna, akkor az Ő ellátása mindenki felé azonos lenne az Ő irgalma és kegyelme miatt. Azonban Isten kegyelmét hit által el kell fogadnunk. (Efézus 2:8.)

Ma megnyugodhatsz abban az ismeretben, hogy Isten azért teremtette az angyalokat, hogy feléd szolgáljanak. Ahogy a hit és a dicséret szavait szólod az Atya arcát szemlélve, Ő ki fogja küldeni az angyalait a te érdekedben.

Vélemény, hozzászólás?