Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Az akarata az Igében van 

Az akarata az Igében van                                              Május 30.
 
János 17,17: „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (RÚF)
 
JÁNOS 17,17
 
Ebben az imában Jézus kétszer imádkozott azért, hogy az Atya őrizze meg tanítványait a gonosztól. Ezután elárulta, hogyan fogja ezt megvalósítani Isten: az Igéje, a Szentírás által. Aki Istenért akar élni, és el akarja utasítani az ördögöt és a világ rendszerét, annak ismernie kell Isten Igéjét.
Tanulmányoznunk kell a Bibliát, mert az kijelenti Isten akaratát a cselekedeteinkre és a hozzáállásunkra vonatkozóan. Ahhoz, hogy beteljesedjünk Isten akaratának ismeretével, telve kell lenünk Isten Igéjével. Isten Igéje az Ő akarata! Akik nem ismerik az Igét, azok nem ismerik Isten akaratát.
 
Isten akaratának ismerete alapvető fontosságú a keresztény magaviselet és jellem kiformálásában. Semmiképpen sem tudjuk teljesíteni Isten akaratát, ha nem tudjuk, mi az. Minden keresztény számára az a kiindulópont, hogy megérti Isten szándékát az életével kapcsolatban. Hogyan juthat valaki ilyen ismerethez? Az első lépés az, hogy vágyik rá. „Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam” – mondja a Jeremiás 29,13 (RÚF). Az emberek az akarata megismerését kérik az Úrtól, de nem kapják meg, mert nem TELJES SZÍVÜKBŐL keresik Őt. Soha senki nem csalódott, aki teljes szívével kereste az Urat.
Isten bölcsességének adományozója a Szent Szellem. Általa ismerjük meg azokat a dolgokat, amelyeket Isten kinyilatkoztatott nekünk. A Szent Szellem egyik legfontosabb szolgálata az, hogy kijelentse nekünk Isten szándékát.
Egyáltalán nem tudunk az Úrhoz méltóan és Neki tetszően járni, ha nem ismerjük az akaratát. Sőt, e nélkül nem lehetünk gyümölcsözőek sem. Isten mindenről gondoskodott, amire szükségünk van ahhoz, hogy sikeresek és győztesek legyünk ebben az életben. Higgy az Ő Igéjének!