Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Az evangélizáció fajtái

Ti vagytok erre a tanúk. (Lukács 24:48)

A modern egyház egyik legnagyobb tévedése az a gondolat, miszerint az evangélizáció valami olyan, amit a gyülekezeti épületen belül végeznek. Az Apostolok cselekedetei 8:1-4 világossá teszi, hogy az evangélizációt nem a pásztor vagy a klérus végezte, hanem a hívők, akik mindenhová eljutottak, prédikálva az Igét.

Az Írásokban az evangélizáció számos formáját megtalálhatjuk:

1. Házról házra történő evangélizáció: “és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.” (Apcsel 5:42)

2. Személyes, szemtől szembeni evangélizáció: Filep az etióp eunuch felé szolgált (Apcsel 8:26-38), Pál Sergius Paulus számára (Apcsel 13:7), Jézus Mária Magdolnának, Nikodémusnak, a kútnál tartózkodó asszonynak, a kereszten lévő tolvajnak, és másoknak. Egyedül az evangéliumokban kb. 35 ilyen eset van feljegyezve.

3. Nagy tömeg felé történő evangélizáció: Péter nagy tömeg felé szolgált Jeruzsálemben Pünkösd napján (Apcsel 2), Pál pedig Lystrában (Apcsel 14:8-18)

4. Egész városokat érintő evangélizáció: “Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust.” (Apcsel 8:5)

5. Nyilvános vita és prédikáció: Pál a zsinagógákban és piacokon vitatkozott (Apcsel 16:17); Péter és János a Templomban prédikáltak (Apcsel 3:11-26); Pál kinyilvánította: “Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről.” (Apcsel 20:20-21).

6. Traktátus evangélizáció: Az első traktátus evangélizáció, amely papírral és tollal zajlott, maga az Evangélium. János az evangéliumában ezt mondja: “Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az õ nevében.” (János 20:31.)

Ma légy bölcs abban, ahogy a nem hívőkkel beszélsz és cselekszel. Minden lehetőségből a legtöbbet hozzál ki.