Az Ige Isten szava

Lukács 8,11:  „A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje.”

Szellemi fegyverzetünk egyik darabja a Szellem kardja. Ez az egyetlen szellemi fegyver, amivel vágást ejthetünk ellenségünkön, az ördögön és megsebezhetjük. Nem a kávézóasztalon heverő Bibliától fog elfutni,hanem Isten Igéjétől, amit a szívedbe rejtesz és a megfelelő helyzetben kimondasz, miután a Szent Szellem ereje életre keltette benned

Jézus ezt mondta a János 6,63-ban: „...azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Szellem és élet.” Az Ige önmagában nem tesz szabaddá. Az az Ige fog bennünket megszabadítani, amit ismerünk és kimondunk. (János 8,32)

Miért annyira hatékony az Ige? Azért, mert Isten szavaHatalommal bír, mert valóban ISTEN IGÉJE.  Felülmúl minden gyülekezeti hatalmat, minden érvelést és értelmet, még magát a sátán hatalmát is. 

A Szent Szellem forgatja az Igét, amikor hittel szóljuk. A hittel mondott Ige hozza működésbe a Szent Szellemet.

A Lukács 4-ben, amikor negyven napig kísértette a sátán, Jézus Isten Igéjét használta az ellenség legyőzésére. Ismételten az Igét idézte ezekkel a szavakkal: „Meg van írva…”

Ehhez hasonlóan a keresztény harcosnak is fel kell fegyvereznie magát Isten Igéjével. El kell raktároznia a szívében, hogy a Szent Szellem előhozhassa a megfelelő időben és teljes győzelmet arathasson. Ez a tiéd, a rendelkezésedre áll!

(Forrás: Daily Devotional – Andrew Wommack Ministries)

Vélemény, hozzászólás?