Az Ő szeretete a világosságunk

Ezután megkérdezte tőlük: Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért hogy a lámpatartóba tegyék?” 

Márk 4,21

Ahogy a gyertya vagy a lámpa sem azért van, hogy elrejtsék, hanem inkább kiteszik, hogy mindenki élvezze a fényét, ehhez hasonlóan a keresztényeknek is úgy kell ragyogni az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket és dicsőítsék a mennyei Atyát. Isten azt parancsolta nekünk, hogy menjünk és teremjünk gyümölcsöt (János 15,16). Az Egyház nagy küldetése az, hogy elérje az egész világot. 

A korai keresztények bensőséges és életet átformáló módon tapasztalták meg Krisztus szeretetét. Ez arra motiválta őket, hogy Krisztus evangéliumával elérjék az akkoriban ismert világot – hatékonyabban,  mint azóta a keresztények bármely más nemzedéke. Nem rendelkeztek a modern technológia előnyeivel, de tele voltak Krisztus szeretetével. 

Ha megtapasztaljuk Krisztus szeretetét, annak eredményeként betelünk Isten teljességével (Efézus 3,19), és olyan tanúbizonyságokká válunk, akiknek a világ nem tud ellenállni (János 13,35).

A mai Egyház nagy hangsúlyt fektet az evangelizálás vagy a szellemi harc módszereire. Azzal motiváljuk az embereket, hogy bűntudatot érezzenek vagy féljenek a büntetéstől, ha nem tesznek bizonyságot. Evangelizációink nagy része éppen olyan halott és gyümölcstelen, mint azoknak a szektáknak az erőfeszítései, amelyeknek tagjai az emberek ajtajain kopogtatnak és a saját gondolkodásmódjukat kényszerítik másokra. 

A mai Egyháznak az Úrral való személyes kapcsolat felélesztésére van szüksége. Amikor valóban elmondhatjuk Pállal együtt, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, akkor hatással leszünk a világra is. Nem adhatjuk oda azt, amink nincs. Személyes tapasztalat útján kell ismernünk Krisztus szeretetét, mielőtt megoszthatnánk másokkal. 

Engedd, hogy szeressen téged és az Ő szeretete áramoljon rajtad keresztül mások felé. A világ éhes a szeretetre, mégpedig az igazi szeretetre.

(Forrás: Daily Devotional – Andrew Wommack Ministries) 

Vélemény, hozzászólás?