Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Emlékszel Isten Szavára?

Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. (Lukács 24:8-9)

Az asszonyokat két angyal üdvözölte, amikor Jézus sírjához jöttek és emlékeztették őket arra, amit Jézus próféciaként mondott, hogy fel fog támadni a halálból a harmadik napon. Amíg nem emlékeztek vissza Jézus szavaira, addig a halott Jézust keresték, nem pedig az élő Urat. Képzeljük csak el, két angyal hirdeti Jézus feltámadását, és ez nem fordította meg az asszonyokat, de Jézus szavai igen.

Péter azt mondta, hogy Isten írott Szava biztosabb prófétai szó, mint az Úr hallható szava vagy látható megjelenése. (2. Péter 1:16-20.) Gyakran azt gondoljuk, hogy ha valami természetfeletti történne, akkor hinnénk. A sírnál lévő asszonyok története és Péter saját tanúságtétele másról beszél.

A látványos dolgok megragadják a figyelmünket, de hit egyedül Isten Beszédéből jön. (Róma 10:17.) Isten Beszédére van szükségünk. Még pontosabban, hitre van szükségünk Isten Beszédében. Az Úr túláradóan hatalmas és értékes ígéreteket adott nekünk (2. Péter 1:4), de hitetlenségünk némelyikünket annyira elkedvetleníti, mintha Jézus ki sem jött volna a sírból. Hitetlenségünk tagadja az Ő feltámadásának erejét az életünkben.

Az Isten Beszédén való elmélkedés felemeli a hitedet és a kételkedést, hitetlenséget kipenderíti az ajtón. Az Igében egy feltámadott Urat és Istent látsz, aki él, és képes valamennyi problémádat kezelni. Amíg ezek asszonyok nem tudták, hogy Jézus él, addig szomorúság töltötte el a szívüket. Ha bánat tölt el ma, akkor amiatt van, hogy megfeledkeztél Jézus számodra átadott győzelméről. Emlékezz arra, hogy Ő él és Úr minden körülményed felett. Meg fogod tapasztalni a különbséget!