Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok

Evangéliumi igazságok
Andrew Wommack Ministries – 2024. áprilisi hírlevél
LECKÉK JÓZSEFTŐL
Csak három olyan ember jut eszembe a Bibliából, akinek nem voltak komoly hibái, nem követett el súlyos bűnöket, és nem feddte meg Isten. József az egyikük.
József Jákob tizenegyedik fia volt, aki a feleségétől, Ráheltől született. Jákob nagyon kedvelte Józsefet – amit jól tükröz a neki készített tarka ruha –, ez pedig neheztelést váltott ki idősebb testvéreiben (1Móz 37,3–4). Egyesek úgy vélik, hogy a testvérei az álmai miatt nem szívelték Józsefet, de a Biblia szerint Jákob személyválogatása miatt. József reakciója az Istentől kapott álmokra – ez az, ami olyan erőteljessé teszi a történetét.
Képzeld el, hogy még csak tizenhét éves vagy, és álmokat kapsz Istentől arról, hogy a testvéreid egy nap majd meghajolnak előtted. Aztán váratlanul féltékenységgel és árulással szembesülsz, és végül Egyiptomban kötsz ki rabszolgaként. Józsefben az volt az egyik legbámulatosabb dolog, hogy nemcsak olyan nehézségeket viselt el, amiket nagyon kevesen, hanem jó volt a hozzáállása is. Az egy dolog, hogy jó hozzáállással szolgálod Istent, amikor nincs más lehetőséged, de tudod, mikor jön az igazi próba? Amikor jólétben élsz.
József azután jutott hatalomra, hogy megmagyarázta a fáraó álmát, amely hét év bőséget, majd hét év éhínséget prófétált. Az 1Mózes 41,46-ból megtudjuk, hogy József harmincéves volt, amikor végre a fáraó elé állt. Tizenhárom év telt el, mióta Isten álmokat adott neki arról, hogy a családja meghajol előtte.
Van itt valami, ami igazán elképesztő. Noha József lett a második leghatalmasabb ember az országban, és manipulálhatta volna a körülményeket, hogy valóra váltsa az álmait, úgy döntött, hogy hűségesen szolgálja a fáraót, és ellenállt a kísértésnek, hogy a saját kezébe vegye a dolgokat.
Látod, hogy a jólét valójában sokkal jobban elárulja, mi van az ember szívében? József elég okos volt ahhoz, hogy felismerje: Isten emelte fel és helyezte őt ebbe a pozícióba, és Istentől várta az álmai megvalósítását. Nem tudom, hogy felfogod-e ennek a jelentőségét vagy sem, de nekem sokatmondó. A József által tanúsított önuralom és bölcsesség ritka tulajdonság.
Ez rendkívül fontos, sőt alighanem az egyik legfontosabb dolog, amit József életéből megtanultam. Az életünkben adódni fog olyan kísértés, ami veszélybe sodorja a feddhetetlenségünket. József története arra bátorít minket, hogy maradjunk a helyes úton, bízzunk Istenben, és ne kényszerítsük ki az eredményeket a saját erőnkből. József nem volt ellenséges a testvéreivel szemben, és nem haragudott azért, amit vele tettek. Úgy döntött, hogy csak vár és Istenre hagyatkozik.
Szeretnék megosztani néhány egyszerű gondolatot ezzel kapcsolatban. Valószínűleg már átmentél néhány dolgon. Annak ellenére, hogy még mindig állsz, a saját erődből, a saját képességedből teszed, és nem jó szívvel. Ha valaha lehetőséged adódna, odamennél ahhoz, aki megbántott, és helyre tennéd. Testvérem, el kell jutnod oda, ahol nincs benned keserűség, és Istentől várod, hogy megvalósítson dolgokat.
Isten szeret téged, és nem akar olyan helyzetbe hozni, hogy a Sátán rád zúdítson mindent, amit csak tud, te pedig nem vagy elég érett ahhoz, hogy kezeld. Meg kell tanulnod lehiggadni és várni Istenre. Ez ellentmondásnak tűnik. Egyrészt merésznek kell lenned. Ki kell használnod azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten adott neked. Másrészt viszont alá kell rendelned magad az Úrnak.
Van erre egy nagyszerű példa, amit akkor tanultam, amikor lovakat tartottam. Voltak olyan makacs lovaim, hogy gyakorlatilag kényszeríteni kellett őket a mozgásra. A saját fejük után mentek, és nem hallgattak rám. Voltak azonban energiával telt, temperamentumos arab telivérjeim is. Ha elengedtem a gyeplőt, villámgyorsan elvágtattak. A kulcs az egyensúly: egy élénk, eleven ló, amelyik figyel. Ha nem irányítható, az olyan, mintha egy megvadult lovon ülnénk, és ez ijesztő.
A kulcs az, hogy mindkét jellemvonásnak meg kell lennie benned. Ha Isten azt mondja, hogy menj, akkor tétovázás nélkül menj. Ugyanakkor viszont kézben kell tartanod az irányítást. Ezt látom József történetében. Rabszolgaként és fogolyként tizenhárom évig nem volt választása. Ám amikor abszolút hatalmat és tekintélyt kapott, ura maradt a helyzetnek – még akkor is, ha a maga módján intézhette volna a dolgokat. A fáraó mindent neki adott (1Móz 41,39–44), de ő Istenre várt, hogy beteljesítse a látomást.
Istentől kell függened. Ezt látom Józsefben. Ez az egyik legnagyobb lecke, amit tőle tanultam. Nemcsak tizenhárom évig szolgálta Istent, amikor nem volt más lehetősége, hanem akkor is Őt szolgálta és Rá hagyatkozott, amikor minden lehetősége megvolt arra, hogy a saját feje után menjen.
Éppen pénzügyi nehézségekkel néztem szembe, amikor bizonyos emberek dollármilliókat ajánlottak nekem különböző feltételekkel. A terveik azonban ellentétesek voltak azzal, amit Isten a szívembe helyezett, ezért visszautasítottam őket. Létfontosságú, hogy kézben tartsuk az irányítást, ahogy József tette, és Istenre várjunk, ahelyett hogy kompromisszumot kötnénk az átmeneti haszonért. A kompromisszum az ördög nyelve. Nem kell feladnod az elveidet.
Sok tanulságot levonhatsz József életéből, ezért arra bátorítalak, hogy szerezd be az erről szóló tanításomat.
Látogass el a https://awme.hu weboldalra, ahol további tanítás sorozatokat találhatsz.
Szeretünk téged:
Andrew és Jamie