Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22

Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20)

Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, arra gondolt, hogy ha mi nem adunk tizedet, akkor a pokolba kerülünk? Nem, határozottan nem erről van szó. A farizeusok megigazultsága a cselekedeteikre volt alapozva. Jézus egy olyan megigazultságért emelt szót, aminek a hit az alapja, mégpedig amit Ő értünk tett.

A saját cselekedeteinkben való bizalom sohasem biztosít utat Isten felé. Jobbak lehetünk másoknál, de ki az, aki a legjobb bűnös akarna lenni a pokolban? Mindannyian vétkeztünk, és messze vagyunk attól a tökéletességtől, amit Isten kíván. (Róma 3:23.)

Az egyetlen személy, aki elég jó volt ahhoz, hogy kiérdemelje Isten jóindulatát, Jézus volt. Az Ő igazsága (megigazultsága) ajándék mindazok számára, akik hitüket belé helyezik, mint Megváltóba.

Jézus hit által való megigazultságot ajánl nekünk, amely annyival hatalmasabb az önigazultságnál, hogy nem is hasonlítható hozzá. Erre a megigazultságra van szükségünk, és ez kizárólag a Krisztusban való hit által érhető el.

Vélemény, hozzászólás?