2015. decemberi hírlevél – Haladni előre Isten tervével

2009. óta a Charis Bibliaiskola egyetemi épületegyüttesének kivitelezési munkálatai folynak Woodland Parkban. Az elmúlt hat év során nagyjából 45 millió dollár gyűlt össze, és mindent készpénzzel fizettünk ki. Ennek ellenére idén nyáron felhalmozódtak a számlák, és úgy döntöttem, hogy lelassítom az építkezést, mert őszintén azt gondoltam, hogy túl sokat és túl gyorsan csinálok, és kifacsarom az embereket. Ezután az Úr szólt hozzám, hogy ismét kicsiben gondolkodom, és korlátozom Őt. Isten még a saját programjaimon keresztül is szólt, emlékeztetve arra, hogy Ő már azelőtt gondoskodott a teljes ellátásról és mindenről, amire szükségem lesz, mielőtt még mondta volna, hogy építsem meg ezt az egyetemet. Nem kell úgy éreznem, hogy túl messzire megyek és túl gyorsan. Ráadásul nem érhetem el az Ő szintjét a saját erőmből, akárhogy is próbálom.

Történnie kellett azonban még valaminek ahhoz, hogy ismét továbblépjek, és erre október 4-én került sor. Isten azt mondta nekem, hogy félek az üldöztetéstől, ha bővölködöm. Ez egy teljesen új gondolat volt a számomra! Még csak fel sem ismertem, hogy ezt tettem. Majdnem egész éjszaka fenn maradtam, és próbáltam leírni mindazt, amit Isten szólt hozzám. Aztán történetesen a kezembe vettem egy magazint, amiben volt egy cikk – a tetején ezzel a címsorral:

Isten olyan embert keres, aki vállalja az üldöztetést az áldásért, hogy túllépjen azon, amit mások gondolnak, és azzal törődjön, amit Isten gondol. 

Miután elolvastam, a következőket jegyeztem fel: „Ezt közvetlenül nekem írta Isten. Ez volt a problémám. Korlátoztam Istent. Köszönöm, Atyám, hogy megmutattad. Mostantól kezdve azt mondom: Uram, ne keress tovább más embert! Itt vagyok. Elfogadom az üldöztetést, ami azzal jár, hogy áldott vagyok.” 

Ha a tudatában lettem volna annak, hogy korlátozom Istent, sosem tettem volna, de a testem – vagy nevezhetném az emberi mivoltomnak – ezt cselekedte. Védekezővé váltam, zavarba jöttem; és ez elszomorít. Isten megáldott, kiválasztott, és adott nekem egy látást. Természetfeletti módon hozott össze embereket és forrásokat, és többé már nem fogok mentegetőzni emiatt.

Szeretném megosztani, amit megvallok és amiben hiszek: elkezdtük a bibliaiskolai egyetemi campus építését Woodland Parkban, Coloradóban. Ennek a 61 hektáros területnek a neve: „The Sanctuary” (a Szentély), amely egy Isten dicsőségére odaszentelt hely. Első épületünk, a The Barn (a Csűr) 6500 négyzetméteres. Most a második építkezési fázisban, a második épületünk kivitelezési folyamatában járunk. Ez egy 14 000 négyzetméteres előadóterem, és a hozzá tartozó parkoló 1085 autó számára.

Teljes szívemből hiszem, hogy korlátoztam és visszatartottam Istent. Igazságtalan lett volna, ha arra kér, tegyem meg ezeket a dolgokat, de nem tölti be a szükségeket. Az Ige azt mondja a 2 Korinthus 9:10-ben, hogy Isten magot ad a magvetőnek. Ha az a vágyad, hogy adj, akkor Isten biztosítja számodra a magot.

Tudom, hogy az Úr szól most emberekhez. Arra kérlek, imádkozz, és tedd meg, amit mond neked. Kijelentem, hogy Isten természetfeletti ellátást és bőséges áldást fog biztosítani számodra, és szokatlan forrásokból fog hozzád érkezni a pénz. Nemcsak azért imádkozom így, hogy segíthess nekem megtenni, amire Isten elhívott, hanem hogy te magad is áldott légy mindenben, amit teszel.

ÉLESEBB
minden kétélű kardnál

Ha nem tudod, milyen kapcsolatban áll a szellemed a lelkeddel és a testeddel, akkor diszfunkcionális keresztény vagy. Ez egy erős megállapítás, és a legtöbb keresztény számára még csak nem is igazán érthető. Még azt sem hallották, hogy van szellemük, lelkük és testük, nemhogy azt, hogy hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz. Az 1 Thesszalonika 5:23-ban Pál apostol a következőket írta:

A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
[az angol fordítás szerint]

Sok mindent taníthatnék ebből az igeversből, de csak arra szeretnék rávilágítani, hogy az ember három részből áll: szellem, lélek és test. Teljes meggyőződésem, hogy ha Isten nem mutatta volna meg nekem, hogyan működik együtt ez a három rész, nem tapasztalhattam volna meg azt az óriási hatást, amit az életemre gyakorolt.

Jézus nagyobb hangsúlyt fektetett a szellemre, mint a testi természetre (hústestre), amely a lelkedet és a testedet foglalja magában. A szellem az a részed, amely teljesen megváltozott. Ennek megértése kulcsfontosságú az Istennel való gyümölcsöző kapcsolathoz. A testi természet az, amit érzel, de a szellem a valódi életet adó részed. Ha látni akarod, hogy néz ki a tested, vess rá egy pillantást a tükörben. A szellemedet azonban nem láthatod benne. Ahhoz, hogy meglásd, milyen a szellemed, Isten Igéjébe kell tekintened és el kell hinned, amit mond. 

A szellemedből élni azt jelenti, hogy nem az irányít, ahogy érzel. A tested és a lelked egy bizonyos módon érezhet, de a szellemed tökéletes egységben van Istennel. Ezek szerint választhatsz, milyen akarsz lenni, hogyan akarsz boldogulni. Köszönet érte, Jézus!

Valóságosan egy könyvtárat hoztam létre azokból a tanításokból, amelyek erre a kijelentésre épülnek, és már több mint négy évtizede tanítom Isten feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének üzenetét. Sokakat teljesen megdöbbent, amikor ráébrednek, mennyi tanulni- és tanulmányoznivaló van, ezért összeállítottam a Sharper than a Two-Edged Sword (Élesebb minden kétélű kardnál) című tanításomat.

Amikor megértettem, hogy van egy teljes, tökéletes, fogyatkozás nélküli szellemem, Isten pedig a szellemem által kapcsolódik hozzám és gyönyörködik bennem, az gyökeresen megváltoztatott. Hiszem, hogy ha megérted a tanításomban megosztott igazságokat, az megnyitja az ajtót minden más előtt is keresztény életedben. Ez a sorozat az Istentől kapott tizenhat legfontosabb és legkeresettebb kijelentés gyűjteménye és összefoglalója. Egyesek az üzeneteim kulcsjegyzeteinek hívják. Bizonyos témákat foglal össze rövidített formában, megkönnyítve annak megértését, hogyan kapcsolódnak össze és épülnek egymásra ezek az igazságok. Ültesd át ezeket a gyakorlatba, és élj egy kiegyensúlyozott keresztény életet, amit Isten lehetővé tett a számodra!

A tizenhat téma mindegyike átfogó áttekintést ad a legfontosabb dolgokról, amelyeket Isten kijelentett nekem. Jobban meg fogod érteni, kicsoda Isten, mit tett érted, és ki vagy Krisztusban. Hiszem, hogy ez alapvető az Istennel való kapcsolatodban.

Boldog karácsonyt!

Szeretettel,
Andrew & Jamie

ÉLŐ INSPIRÁCIÓ
Még mindig a kárpitot próbálod összevarrni?

“…Azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által.”
Zsidó levél 10:20

Ha azt mondjuk, hogy új úton közeledhetünk Isten felé, azzal a régit érvénytelenítjük. A régi mód a Törvény megtartása volt (Zsidó levél 8:13). Jézus töltötte be a Törvény igazságát, és mindenkinek megadja a megigazultság ajándékát, aki elfogadja tőle (Róma 5:15-19, 8:4 és 2 Korinthus 5:21).

Ez az új út élő ellentétben a Törvény régi útjával, a halállal (2 Koringhus 3:6-10). Akik a Törvény megtartása alapján akarnak Istenhez kapcsolódni, a halált fogják megtapasztalni, míg azok, akik ezen az új és élő módon közelednek az Úrhoz, azt a bőséges életet élik majd át, amit egyedül a Jézusban való hit tud nyújtani (János 10:10).

Az ószövetségi kárpit, amely elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől a sátorban, Jézust jelképezte. Míg Jézus meg nem halt és nem tört meg a teste, addig volt egy szigorúan érvényre juttatott elválasztódás Isten és ember között. Amikor azonban Jézust keresztre feszítették, a kárpit kettészakadt (Máté 27:51, Márk 15:38 és Lukács 23:45) a tetejétől az aljáig.

Ez új, az ószövetségitől teljesen eltérő módon tette lehetővé számunkra a belépést Isten jelenlétébe. Az elsődleges különbség az, hogy egyetlen áldozat örökre tökéletessé tett minket. Nem kell újra és újra alkalmaznunk a vért. Köszönjük, Jézus!

Az a gondolat, hogy az emberek újból elválasztódnak Istentől, valahányszor vétkeznek, ahhoz hasonló, mintha megpróbálnák összevarrni a kárpitot, amely elválasztotta őket Isten jelenlététől a szentek szentjében. Ostobaság lenne ezt tenni. A kárpit kettészakadása véglegesen és teljesen megtörtént. Miért akarnának az emberek visszamenni és elzárni az Istenhez vezető utat? És ugyan miért kellene azt gondolniuk, hogy a jövőbeli bűneik megsemmisítik Krisztus kereszten elvégzett engesztelő áldozatát?

(Kivonat Andrew Élő kommentárjából)

GLOBÁLIS HATÁS
Világot megváltoztató bibliaiskolások 1999 óta

A Charis Bible College World Outreach (Charis Bibliaiskola Világmisszió) Bibliaiskolákat alapít, hogy elmenjünk a népekhez és tanítvánnyá tegyük őket. Számos iskola az adományotok eredményeként létezik. A támogatásotok gyümölcseként a világ különböző részeiről származó hallgatók vehetik át diplomájukat a Charisban. Csodálatos dolog látni, hogy milyen messzire jutottunk a szerény kezdetektől alig tizenhét év alatt. 1997-ben Wendell Parr és felesége, Linda a Charis Ministry követeiként átrepültek Angliába, ahol megalapították az első olyan Bibliaiskolát, ami nem a Charis coloradói főintézményének területén volt. 1999-ben végzett az első osztály tizenegy fővel. Mennyire megváltoztak az idők! Most, 2015-ben hatvan Bibliaiskolánk van Amerika-szerte és az egész világon, és ötszázötven végzős hallgatónk hat kontinens tizenkilenc országában.

Ez a gyümölcse annak, hogy folyamatos támogatást nyújtotok a Charis World Outreach részére. Ezek nagy számok, de nekünk fontos, hogy megváltoztassunk életeket és kiképezzünk másokat, hogy ugyanezt tegyék. Az egyik ilyen ember Jessica Ketchum, a Charis Colorado harmadéves médiaiskolás hallgatója. Oroszországba költözött, hogy Szentpétervárott dolgozzon a Bibliaiskolában, és képességeit felhasználva hatást gyakoroljon a hallgatókra. „Bámulatos volt a saját szememmel látni a Charis World Outreach messzemenő befolyását” – emlékszik vissza Jessica. „A nyüzsgő, katedrálisokkal szegélyezett szentpétervári utcáktól az orosz vidék csendes falvaiig mindenhol találkoztam és beszélgettem hallgatókkal, akik ugyanazt tanulták, amit előzőleg én is. Nem ugyanazt a nyelvet beszéltük és nem volt bennünk sok közös, de ugyanazok a tanítóink és ugyanazok a tanításaink voltak – mindannyian Isten Igéjének ugyanazon az alapjain álltunk. Ez megteremtette a bizalom kötelékét, lehetővé téve, hogy szóljak hozzájuk. Nem amerikainak láttak, hanem egy volt Charis-hallgatónak. Nagyobb ez a hatás, mint gondoljátok” – jegyezte meg. „Szerintem nem is látjuk a maga teljes valóságában, hány életet érintettünk meg, amíg nem kerülünk a mennybe.”

Ez csak egy példa arra a számos gyümölcsre, amely a Charis World Outreach szolgálatából származik, ahogy folyamatosan létesítünk új iskolákat mindenhol. Amikor a Charis World Outreach részére adakozol, nemcsak több osztályterem létrehozását támogatod, hanem lehetővé teszed azt is, hogy a hallgatók a világ minden részéről tanulják Isten Igéjét, olyan eszközt biztosítva számukra, amellyel betölthetik rendeltetésüket.

Hosszú utat tettünk meg az első, tizenegy fős végzős osztályunk óta. Nem lett volna lehetséges azok nélkül a hűséges férfiak és nők nélkül, akiket büszkén nevezünk partnereinknek és barátainknak. Új iskolákat tervezünk, hogy eleget tegyünk azoknak a kéréseknek, amelyeket a világ minden tájáról kap a Charis World Outreach . Köszönjük adományaidat, amellyel megáldasz másokat. Örömünkre szolgál, hogy csatlakozol hozzánk annak érdekében, hogy elvihessük Krisztus evangéliumát a népekhez!

Vélemény, hozzászólás?