Hit a Jézus nevében

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: “Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” (Lukács 10:17)

Jézus nevének ereje és a tanítványok hite Jézus nevében a démonokat engedelmességre kényszerítette. Ezt az igazságot láthatjuk az Apcsel 19:13-17-ben, ahol bizonyos zsidó emberek Jézus nevét hívták segítségül, hogy démonokat űzzenek ki valakiből. Jézus nevét használták, de nem működött, mivel nem vetették a hitüket ebbe a névbe.

Ezek a zsidók vándor ördögűzők voltak, akik mágikus szavakat ismételgetve próbálták megszabadítani a démonizált személyeket. Az első században élt történész, Josephus beszámol egy ördögűzésről, aminek maga is tanúja volt Vespasianus és számos más katona mellett. Az ördögűző egy olyan rituálét követett, amely a feltételezés szerint Salamon királytól származott. A történelem során az emberek megpróbáltak ellenállni a démoni szellemeknek, de ahogy a példa is mutatja, csak Jézus és az Ő életét befogadók lettek sikeresek.

Azok, akik a démoni szellemek létezését a babona kategóriájába száműzik, valójában nem hisznek Isten Beszédének teljességében. Csak az evangéliumok több mint kilencven utalást tartalmaznak az ördögre és az ördögökre  (démonok). Pál apostol mondja az Efézusi levélben: “Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Efézus 6:12.) Az ördög és a démonok valóban léteznek, de valamennyi hívő Jézus nevében osztozik az Ő általa megszerzett totális győzelemben.

Jézus neve nem mágia. Nem bűbájként működik. Ahogy Péter mondja: “Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert.” (Apcsel 3:16.) Ez  ma is eredményes. Ma helyezd a hited Jézus nevébe, hogy teljes győzelmet arathass az ellenségen. Mivel benne bízol, bármikor találkozol egy démoni szellemmel, magabiztosan kiűzheted és megszabadíthatod az embereket.

Vélemény, hozzászólás?