Igazság kegyelem által – Tanítás

Igazság kegyelem által

Írta: Don Krow

Ma a kegyelem általi igazság témájával fogunk foglalkozni. A Róm. 3,21-23. versei így szólnak: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség [megkülönböztetés]: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (zárójel tőlem.)

Figyeld meg, hogy ez az igevers azt mondja: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága”. Egyszer megkérdeztem valakitől: „Szerinted mit kell tenned ahhoz, hogy a mennybe juss?” Azt válaszolta: Meg kell tartania a Tízparancsolatot, hűségesnek kell lennie a feleségéhez, becsületesen kell élnie, és még sok más dolog kell hozzá. Azt mondtam neki: „Tudod, mit kell tenned ahhoz, hogy a mennybe juss, Isten jelenlétébe, azaz az országába? Rendelkezned kell igazsággal, mely egyenértékű Isten igazságával.” Erre azt felelte: „Mit mondasz? Senki sem rendelkezhet olyan igazsággal, mint Isten. Csak egyetlen ember rendelkezett olyan igazsággal, Jézus Krisztus!” Így szóltam: „Eltaláltad! Pontosan így van! Önmagunktól egyikünk sem tartotta be soha tökéletesen a Törvényt vagy a parancsolatokat, sem külsőleg, sem belsőleg, de szükségünk van olyan igazságra, mely egyenértékű Isten igazságával, hogy elfogadhatóak legyünk Isten előtt.”

Pontosan ezt olvassuk a 21-22. versekben: „Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága… Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek…”. Az az igazság, melyet Isten felajánl neked és nekem, „Jézus Krisztusban való hit által” nyerhető el. Kétféle igazság létezik – az ember igazsága és Isten igazsága. Az ember igazsága az ember legjobb magatartását és legjobb cselekedeteit jelenti, amire csak képes, de ez nem tesz elfogadhatóvá Isten előtt. Olyan igazságra van szükséged, amely egyenértékű Isten igazságával, Ő pedig felajánlja ezt neked – Isten igazságát, mely a törvény nélkül létezik.

A görögben nem található határozott utalás, mely szerint ebben a szövegben valóban az áll, hogy Isten felajánlja saját igazságát a Törvény nélkül. A törvény szerinti igazság a cselekedetek, az érdem és a teljesítmény igazsága, annak érdekében, hogy elfogadhatóvá váljunk Isten előtt. Az összes világvallás azt vallja, cselekedned, érdemelned, és teljesítened kell azért, hogy Isten elfogadjon. Az „evangélium” szó „jó hírt” jelent, és az evangélium jó híre az, hogy Isten felajánlja saját igazságát és elfogadását mindazoknak, akik hisznek abban, amit Jézus Krisztus elvégzett és nekünk adott – halálát a kereszten a bűneinkért, és igazságát, melyet ránk ruházott, mely egyenértékű a Törvénnyel. Ez Isten igazsága, mely a Törvény igazságától függetlenül nélkülünk cselekszik, érdemel és teljesít: és Jézus Krisztusban való hit által nyerhető el.

Figyeld meg a 22. versben, hogy Isten igazsága az, amely Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek adatik. Miért kínálja fel Isten az igazságát mindenkinek? „Mert nincs különbség [megkülönböztetés]: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (zárójel tőlem). Te is vétkeztél, én is vétkeztem, és mindnyájan híjával vagyunk az Isten mércéje szerinti tökéletességnek. Bűneink miatt a leghatalmasabb dolog, amire szükségünk van, az elfogadás, a jó kapcsolat, a helyreállítás Isten részéről… és Isten felajánlja ezt, nem a törvény cselekedetei által, hanem Jézus Krisztusban való hit által. Isten igazsága nem nyerhető el a cselekedeteiddel, a próbálkozásaiddal, az érdemeiddel, vagy elérésére tett erőfeszítéseiddel; az Úr Jézus Krisztusban való hit, a Tőle való függőség és a Benne való bizalom által nyerhető el.

Hogyan igazult meg Ábrahám (az izraeliták ősatyja)? A Biblia azt mondja, hogy hitt Istennek – hitt Isten ígéretének – és ezért igazság tulajdoníttatott neki (Róm. 4,3.). Ez az igazság, mely hite által tulajdoníttatott Ábrahámnak Isten előtt, nem csak az ő számára volt elnyerhető. A Róm. 3,21-22-ben olvassuk, hogy az ember Jézus Krisztusban való hite által nyilváníttatik igaznak. A Biblia kijelenti, hogy mivel Krisztus kifizette a bűnök árát a kereszten, amikor vérét ontotta a bűneikért, igazság tulajdoníttatik mindazoknak, akik egyszerűen hisznek Krisztusban.

A Róm. 5,17. versében az áll: „Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.” (kiemelés tőlem). Isten felajánlja neked az igazság ajándékát, a megigazulás ajándékát Ő előtte. Az ajándéknak ára van, de nem annak a számára, aki kapja. Ha ajándékot adsz nekem, és megkéred az árát, akkor az nem ajándék lenne, de te fizettél érte. Isten az igazságot elérhetővé tette a számodra, mint ajándékot, és az igazság, a felmentés, a megigazulás ajándéka Jézus Krisztusban való hit által nyerhető el.

2 Comments

  1. nagyon tetszik megerősit köszönöm áldjon az Úr és továbra is adjon nektek mennyei kijelentést és vezetést Isteni szeretetben

  2. Kedves Magdolna,

    Köszönjük bátorító hozzászólásod! Nagy örömmel látunk az oldalunkon.

    Szeretettel,
    Dinnyés Imre
    AWME.HU

Vélemény, hozzászólás?