Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Isten szeretetének megosztása

buza-kÍgy szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Lukács 10:2)

Általában azt gondoljuk, hogy az evangélista az, aki szenvedélyes módon az Úrhoz vezeti az embereket, de nem csak ő rendelkezik ezzel az elhívással. Minden hívőnek rendelkeznie kellene a lelkek iránti szenvedéllyel. Amikor bemutatjuk az evangéliumot, nem pusztán egy elméletet mutatunk be Istenről, hanem azt, ahogy Ő az emberiséggel ténylegesen bánik a kijelentett Ige szerint. Az igazság végső tanúbizonysága maga a testileg feltámadott Jézus. Ami Jézust a teória birodalmából a valóság birodalmába hozza, az pedig személyes bizonyságunk Jézus valóságáról, aki saját életünkön keresztül nyilvánul meg élő módon.

A korai keresztények Jézus szeretetét intim és életet átformáló módon tapasztalták meg. Ez motiválta őket arra, hogy megismertessék az Evangéliumot az akkor ismert világgal, sokkal inkább, mint azóta bármely más keresztény generáció. Nem rendelkeztek azokkal az előnyökkel, melyeket modern technológiáink kínálnak, de rendelkeztek azokkal az előnyökkel, melyeket az jelentett, hogy telve voltak Krisztus szeretetével. Krisztus szeretetének megtapasztalása azt eredményezi, hogy betelünk Isten teljességével (Efézus 3:19) és olyan tanúságtevővé tesz bennünket, aminek nem tud ellenállni a világ.

Manapság az egyházak az evangelizációs technikákat és a szellemi harcot hangsúlyozzák. Az embereket bűntudaton vagy a büntetéstől való félelmen keresztül motiváljuk a tanúságtevésre. Evangelizációnk jó része éppoly halott és hatástalan, mint azok a kultuszok, amelyek az emberek ajtaján kopogtatnak és próbálják rábeszélni őket a gondolkodásuk megváltoztatására.

A korai keresztényeknek azért volt sokkal nagyobb befolyásuk a világra, mert Isten szeretetével voltak tele és ez motiválta őket. Nekünk is erre van szükségünk! Amikor Pállal együtt azt tudjuk mondani, hogy Krisztus szeretete szorongat bennünket, akkor hatást fogunk gyakorolni a világra az Úrért.

Nem tudsz olyat odaadni, amivel magad sem rendelkezel. Személyesen, tapasztalatból kell ismerned Krisztus szeretetét, mielőtt megpróbálod azt megosztani másokkal.