2016. júliusi hírlevél – Isten útja a még több kegyelem felé

Isten országa különbözik az e világ rendszerét működtető törvényszerűségektől. Mai társadalmunkban az egoizmus, a büszkeség és felsőbbrendűség van napirenden, ahol csak az ÉN áll a középpontban. Emiatt az emberek ellentmondásosan állnak ahhoz, amit Isten Igéje tanít. Fontos, hogy a keresztény vezetők ellenhatást gyakoroljanak erre a tendenciára. Csak így részesülhetünk Isten még nagyobb kegyelmében.

A legtöbb ember életének nem vezérmotívuma az alázat. Amíg azonban a büszkeségre építünk, Isten jóságának megnyilvánulása – javainak realizálódása – nem fog bekövetkezni. A Jakab 4:6 így szól: De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”.

Saját magadnak kell alázatossá válnod ahhoz, hogy több kegyelem tudjon áradni rajtad keresztül. Ez hatalmas kijelentés! Mivel a társadalmunk nem akar tudomást venni az alázatról, és helyette a büszkeséget, arroganciát és kérkedést részesíti előnyben, sokan automatikusan ezt a viselkedésmintát követik. Manapság a keresztények is meglehetősen önközpontúak, sokkal inkább bíznak saját magukban, mint Istenben. Csakhogy Isten mellőzni fogja a kevélyeket, és kegyelmének részesei az alázatosak lesznek.

Ennek ellenére ma nem tűnik túl vonzónak az alázatosságban rejlő erő. Az emberek azt gondolják, hogy az alázat a gyengeséggel egyenlő, és vele együtt az önértékelés is csorbát szenved. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Az alázatban ugyanis óriási erő rejlik. Mózesnél béketűrőbb ember nem akadt a világon (4Mózes 12:3), mégis meghasadt szavára a föld, és élve juttatta Kórahot, Dátánt és Abirámot a holtak hazájába (4Mózes 16:27­33).

Hogyan történhetett ez? Alázat által! A Máté 11:29-ben ezt mondta Jézus: “…én szívből szelíd és alázatos vagyok.” Ennek ellenére azt olvashatjuk, hogy ostorral kergette ki a kalmárokat Isten házából; ez kétszer is megtörtént (Ján. 2:15 és Mt. 21:12). Ez nem épp olyasmi, amit a vallás és a világ szelídség és alázat alatt ért.

Ahogy a gravitáció, úgy az alázat is Isten törvénye. Ugyanaz a gravitáció, amit Isten a javunkra teremtett, a halálunkat is okozhatja, ha például leugrunk egy magas ház tetejéről. Ugyanígy károkat szenved az, aki az alázat törvényét rombolja Isten országában, mert ez az Ő törvénye. Szeret téged és meg akar áldani, de országában minden az alázat alapján működik. Ha büszkén ágaskodsz, Isten birodalma ellen harcolsz. Az Ő országában minden ellene megy a büszkeségnek. Tedd ezért helyre a szívedet, hogy kegyelméből még inkább részesülhess. Így még ma megélheted, milyen rendkívüli hatással lesz ez az életedre.

Áldott vagy!

Vélemény, hozzászólás?