Istennek élni

És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. (Máté 17:2)

Érdekes összehasonlítanunk Jézus és Mózes átváltozását. Jézus arca olyan fényes volt, mint a nap és a ruhája, mint a fény. Ez a jelenség bizonyára meghaladta azt, amit Mózes tapasztalt, mégis Jézus arca nem világított tovább, amikor visszatért a hegyről, míg Mózesé igen.

Mózes arca Isten dicsőségét tükrözte vissza, Jézus azonban Isten dicsősége volt. (János 1:14, Zsidó 1:3.) Mózes leplet tett az arcára, hogy elfedje Isten dicsőségét (2. Mózes 34:29-35), hogy a nép ne féljen hozzá jönni. Jézus teste volt a lepel, amely magába zárta a dicsőségét. Az átváltozáskor elhúzta a test leplét, így a tanítványok megpillanthatták azt a dicsőséget, amivel az Atyánál rendelkezett, mielőtt a világ lett. (János 17:5.) Jézus halálakor testének leple kettévált, így adott szabad belépést nekünk Isten dicsőségébe. (Zsidó 10:19,20.)

Szükséges, hogy Jézus halálához és feltámadásához hasonlóvá váljunk. Nem koncentrálhatunk pusztán arra, hogy halottak vagyunk a bűnnek, miközben elhagyjuk, vagy másodlagossá tesszük azt, hogy élünk Istennek. Azt feltételezzük, hogy ha meghalunk a bűnnek akkor a Krisztusban való élet automatikusan jönni fog. Ez nem igazabb annál, hogy a fizikai halál automatikusan fizikai feltámadást eredményez. Istennek kell élnünk, hogy meghalhassunk a bűnnek.

Isten azt akarja, hogy élj Őbenne ma. Az szeretné, hogy tudd ki vagy Krisztusban és járj abban a dicsőségben, melyet a feltámadott Krisztus rajtad keresztül él. Száznál is több igei utalás van arra, hogy az Úr jelenléte benned lakik. Pillants bele az Igébe és lásd meg, hogy mit mond rólad!

Vélemény, hozzászólás?