Jézus fenyegetést jelent a vallás számára

A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. (Máté 16:1)

A szadduceusok egy zsidó szekta volt (Apcsel 5:17), amely mind politikai, mind vallási kérdésekben szemben állt a népszerűbb farizeus tanítással és politikai hitrendszerrel. A szadduceusok elvetették a farizeusok szóbeli hagyományát, amely óriási terhet jelentett a törvénykezésben, ehelyett kizárólag az írott törvényt fogadták el. Az Igéből ismerjük, hogy hitük szerint nem volt feltámadás, sem angyalok, sem szellemek. (Apcsel 23:8.) Josephustól azt is tudjuk, hogy a szadduceusok azt hitték, hogy a lélek a testtel (1) együtt elpusztul, és a túlvilágon sem büntetést, sem jutalmat sem kap (2).

Az evangéliumokban a szadduceusokkal kapcsolatos legfigyelemreméltóbb említés az, amikor Jézus kérdezték. Megpróbálták ravasz módon csapdába csalni a feltámadással kapcsolatban. Válaszában Jézus azzal vádolta őket, hogy sem az Írásokat nem ismerik, sem pedig Isten erejét. (Máté 22:29.) Azután a Pentateuchból idézett (a Biblia első öt könyve), a 2. Mózes 3:6-ból, amely feltámadás tanítását támasztja alá.

A szadduceusok felháborodtak, és cselekvésre szánták el magukat (János 11:47), különösen azután az epizód után, amikor Jézus megtisztította a Templomot a Márk 11:15-18 alapján. Képesek voltak még hagyományos ellenfelükkel is szövetségre lépni abból a célból, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mindkét párt együttműködött Jézus elfogatásában és a Szanhedrin által vezetett perben. Nyilvánvalóan ezek a vallásos vezetők annyira el voltak foglalva külső cselekedeteikkel, hogy megfeledkeztek szívük bűnös állapotáról.

Jézus mindig is veszélyt fog jelenteni a vallásra, mivel a vallás halott és erőtlen, míg Jézus az út, az élet és az igazság. Ő az egyetlen út az Atyához és a szívünkön keresztül ragad meg bennünket. Ma, légy hálás azért, hogy Isten élete van benned Jézus Krisztuson keresztül!

1The Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 1, Section 4.
2The War of the Jews, Book 2, Chapter 8, Section 14.

Vélemény, hozzászólás?