Január 1. – Jézus Isten volt

János 1 1-5:14

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (János 1:1)

Jézus nem pusztán egy Istentől küldött ember volt, Ő maga volt az Isten. Ez az Újszövetség legfontosabb kijelentése. Minden más igazság ezen alapul. Ha Jézus csak egy ember volt, akkor függetlenül attól, hogy milyen jó volt, az élete csupán egy másik ember helyettesítésére volt alkalmas. Azonban Ő Isten volt, ezért élete minden ember életénél értékesebb volt a teremtés
óta. Valójában az Ő élete értékesebb volt a teljes Univerzumnál, amit teremtett.

Bármely kompromisszum, ami Jézus Istenségével kapcsolatos, tagadja az életünkben elvégzett megváltói munkáját. Jézus Isten volt, aki testben jelent meg. (1. Timóteus 3:16.) Mégis ez a Hatalmas Isten eljött, hogy emberi testben lakjon. Megalázta magát, egy szolga formáját vette fel (Filippi 2:7), és az Ő emberi mivolta valójában közülünk valóvá tette. Ugyanazokat a kísértéseket és nyomásokat szenvedte el, amelyeket mi szenvedünk. (Zsidó 4:15.) Az Ő isteni mivolta volt, ami erőt adott számára, hogy teljes mértékben megválthasson bennünket. (Zsidó 7:25.)

Nem engedhetjük, hogy az Ő emberi mivolta elhomályosítsa bennünk azt az igazságot, hogy a Mindenható Isten lett a barátunk. (János 15:13-15.)
Nem engedhetjük, hogy az Ő emberi mivolta elhomályosítsa azt az igazságot bennünk, hogy Ő pontosan ismeri érzéseinket és törődik velünk.
Engedd, hogy a Szent Szellem kijelentést adjon neked a mi Urunk Jézus Krisztus Istenségéről és emberségéről az új évben!

Vélemény, hozzászólás?