Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Jézus testben

Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. (János 14:28)

Jézus annyira egyértelműen kijelentette saját istenségét és az Atyával való egységét, hogy emiatt több esetben káromlással vádolták meg. Ebben a versben azt mondta, hogy az Atya nagyobb, mint ő. Hogy lehet elkerülni az ellentmondást más kijelentéseivel összefüggésben?

A Filippi 2:6-8 segítséget ad ennek az állításnak a megértéséhez, ahol Pál azt mondja, hogy Jézus nem tartotta zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő volt, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, amely emberi mivoltára utal. Jézus isteni természeténél fogva egyenlő volt Istennel, de kisebbé tette magát az Atya előtt az emberi természetével. Jézus semmit sem veszített istenségéből, amikor emberré lett, de hústestet öltözött fel, és alá kellett vetnie magát a test korlátainak. Ebben az értelemben az Atya nagyobb volt Jézusnál.

Jézus az előzetesen létező (pre-existens) Isten volt, aki döntésének megfelelően emberré lett, hogy megválthasson bennünket saját véráldozatával. Amikor emberré lett, akkor is 100%-ban Isten maradt szellemében, de fizikai teste 100%-ban emberi volt. Teste bűn nélküli volt, de test volt, alárendelve azoknak a természetes dolgoknak, melyeket mi is tapasztalunk. A fizikai testben létező Jézusnak növekednie kellett bölcsességben és testi állapotában, pontosan olyan módon, ahogy mi is tesszük természetes értelemben.

Amikor Jézus megszületett, fizikai értelme nem ismert minden dolgot. Meg kellett tanulnia beszélni, járni, enni és így tovább. Meg kellett tanulnia, hogy Ő Isten testben, és ezt hitben el kellett fogadnia. Fizikai értelme hit által növekedett abban a tudatban, hogy ki is volt valójában – hasonló módon, ahogy mi is tesszük, amikor elhisszük, hogy kik vagyunk Őbenne.

Saját istenségének mentális megértése Jézusnál valami olyan dolog volt, amit hit által tanult meg és fogadott el. Kijelentés és ismeret által vált tudatossá benne igazi identitása. Ma ugyanezt tedd te is. Nem csodálatos tudni azt, hogy olyan Istent szolgálsz, aki mindenen átment, amin te is átmész?